Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Mye blir vurdert før holdeplasser nedlegges

#Ruter svarer Samferdsel:

Mye blir vurdert før holdeplasser nedlegges

Samferdsel utbasunerer på lederplass i siste utgave at Ruter skyver folket fra seg ved å legge ned fem holdeplasser. Ruter lurer på om Samferdsel har rådført seg med forskerne på TØI før de kom med denne uttalelsen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt-vignettTØI har utarbeidet en rapport som heter «Høykvalitets kollektivtransport i Norges fire største byområder» (TØI rapport 1099/2010). TØIs dyktige forskere viser i denne rapporten hva som skal til for å etablere høykvalitets kollektivtransport i Norges fire største byer.

 

Det trekkes frem i rapporten at 25 prosent av reisetiden med trikk i Oslo består av opphold på holdeplasser

TØI trekker frem i rapporten at bedre fremkommelighet og høy frekvens for kollektivtransporten er det viktigste. Det trekkes frem i rapporten at 25 prosent av reisetiden med trikk i Oslo består av opphold på holdeplasser. Når TØI i rapporten oppsummerer hvilke strategier som skal til for å skape attraktiv kollektivtransport, vektlegges nettopp optimal avstand mellom holdeplasser.

Ruter er svært opptatt av å utvikle kollektivtransporten i Oslo slik at den blir mer attraktiv, og vi vektlegger særlig de råd vi får fra forskningsinstitusjoner som TØI.  Avstanden mellom holdeplassene i Oslo i dag er lavere enn TØIs anbefalinger.

Ved å nedlegge enkelte holdeplasser, så øker vi avstanden slik at den blir mer «optimal». Det bedrer kollektivtransportens fremkommelighet og konkurransekraft.

 

Det er ikke mange som skal besøke Kongen. Holdeplassen er lite brukt sammenlignet med andre holdeplasser i området

Når vi vurderer holdeplassnedleggelser, er det mange hensyn vi vurderer. Ikke minst holdeplasstettheten i et område. Antall brukere av holdeplassen er også viktig. Når Samferdsel harselerer med at det blir lenger å gå når du skal besøke Kongen, så er det nettopp en av grunnene til at Slottsparken holdeplass ble nedlagt. Det er ikke mange som skal besøke Kongen. Holdeplassen er lite brukt sammenlignet med andre holdeplasser i området.

Når vi legger ned en holdeplass, vil noen reisende få noe lenger å gå. Dette vil som TØI trekker frem, særlig ramme de som har problemer med å bevege seg. For disse reisende er det særlig viktig at holdeplassene er universelt utformet. TØI vektlegger i sin forskningsrapport at «stoppesteder må være funksjonelle med kvalitet». Flere av de holdeplassene som nå ble nedlagt er ikke funksjonelle, og heller ikke universelt utformede. Det ble vurdert slik at det ikke var mulig å etablere funksjonelle holdeplasser med tilfredsstillende kvalitet på disse stedene.

Når det nå skal kjøpes nye trikker til Oslo, vil de være universelt utformede, og byens trikkeholdeplasser må oppgraderes for å legge bedre til rette for de reisende. Selv om vi gjør dette, vil det fremdeles være noen som av ulike grunner ikke kan reise kollektivt. I Ruter må vi uansett anstrenge oss for at tilbudet blir attraktivt for så mange som mulig. Da er optimal avstand mellom holdeplasser og kvalitet på holdeplassene av stor betydning.

De senere årene har Ruter hatt en formidabel trafikkvekst. Alt vi gjør er sikkert ikke riktig, men noe riktig må vi ha gjort. Vårt mål er ikke å skyve folk fra oss, men å bidra til en utvikling som sikrer at veksten kommer med kollektivtransport, sykkel og gange. Ruters fagmiljøer er opptatte av å forholde seg til den forskningen som gjøres på fagfeltet når vi utvikler kollektivtilbudet videre. Det er overraskende at et tidsskrift som Samferdsel ikke støtter opp om sine egne forskeres råd.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS