Du er her

Stor tro på mer bane i Oslo

To nye jernbanetunneler, en ny metrotunnel, to nye trikkelinjer … Går det som sentrale aktører innen kollektivtransporten ser for seg utviklingen frem til 2060, vil hovedstadsområdet bli åsted for en omfattende banesatsing.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen står bak visjonene om en slik baneutbygging – og om mye annet de mener bør skje de kommende tiårene for at en voksende befolkning skal bli tilbudt attraktive og miljøvennlige transportløsninger.

De skisserte løsningene fremkommer i en konseptvalgutredning, kalt KVU Oslo-Navet, som de tre aktørene presenterte for offentligheten i dag (torsdag 13. august). KVUen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

De foreslåtte nye banene:

  • En jernbanetunnel fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret.
  • En jernbanetunnel fra Nationaltheatret via Bislett og Økern til Alnabru-området.
  • En metrotunnel fra Majorstuen til Bryn, for sammenknytning ved Stortinget med eksisterende tunnel.
  • En trikkelinje langs Ring 2 på strekningen Majorstuen, Carl Berners plass, Helsfyr, Bryn.
  • En trikkelinje Bryn-Økern-Sinsen.

Hyppige avganger med buss og bane, tilrettelegging for syklende og gående, et bredt opplegg for å unngå at kollektivtrafikk unødig går via Oslo sentrum (nettverk fremfor nav)  –  dette er noen stikkord for det øvrige innholdet i KVUen.

Nye knutepunkter

Flere stikkord: Tiltak for å begrense biltrafikken, gode forhold for næringstrafikken, nye kollektivknutepunkter med boliger og arbeidsplasser tett inntil, tiltak for å strekke ut rushtidene.

Hva banesatsingen angår, fremkom det under presentasjonen at det haster mest med den foreslåtte metrotunnelen. For øvrig ville ikke de tre aktørene gå i detaljer om rekkefølge, og de ga ingen antydninger om hvilke prislapper det vil være snakk om for å få hele innholdet i KVUen realisert.

Nye detaljer neste måned

De viste imidlertid at flere detaljer skal komme i slutten av september, da KVUen skal være endelig ferdig.

Den ferdigstilte KVUen skal inngå som grunnlag for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var blant de mange tilstedeværende da KVU-en ble presentert. Han sa at mange hadde gjort «en kjempejobb» med det nye dokumentet, og han tilføyde: «Dette er kjempespennende visjoner.»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS