Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    CO2-avgift på LNG på skip øker utslippene

CO2-avgift på LNG på skip øker utslippene

Fjerning av fritaket for CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip ble innført i statsbudsjettet i 2018. Det er beklagelig om dette ikke blir rettet opp i revidert nasjonalbudsjett.

Av Tor Arne Borge og Kenneth Erdal
Innsenderne er hhv. adm. direktør og næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Den innførte CO2-avgiften på LNG vil kunne gi opptil 500 000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, viser en ny beregning fra DNV GL.

Samtidig øker driftskostnadene for de mest miljøvennlige skipene på norskekysten med 2–3 millioner kroner per år.

CO2-økningen på 500 000 tonn tilsvarer omtrent den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

Flere av Kystrederiene sine medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Denne avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig.

Kystrederiene sin konjunkturrapport viser at flere av medlemsrederiene har planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri). For å kunne gjennomføre dette, trenger de gode og langsiktige rammevilkår.

LNG-skip koster betydelig mer enn konvensjonelle dieseldrevne fartøy. Lavere pris på LNG enn MGO og støtte fra NOx-fondet har tidligere gjort bygging av LNG-drevne fartøy mulig. Med CO2-avgiften tas den økonomiske driftsfordelen vekk, og rederiene har ikke lenger insentiv til å velge LNG som løsning.

Samtidig mister NOx-fondet et av sine viktigste utslippsreduserende tiltak. Norges forpliktelser iht. Gøteborgprotokollen vil således bli vanskeligere å oppfylle.

Nær 60 færre LNG-skip

DNV GL har utarbeidet rapporten «Analyse av konsekvenser ved opphevelse av fritak for CO2-avgift på LNG» på oppdrag fra Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Energigass Norge, NHO Sjøfart, Norsk Industri, Norsk Olje- og Gass, Gasnor og NOx-fondet.

I rapporten gjennomgås forventet bygging av nye LNG-skip fram mot 2030 basert på høy og lav forskjell mellom pris på LNG og MGO.

Uten avgift estimeres det at det vil bli bygget opptil 75 skip i perioden 2020–2030. Med avgift vil antall nybygg med LNG reduseres med 58 skip.

Dette øker CO2-utslippene med opptil 500 000 million tonn. I tillegg kommer betydelig høyere utslipp av NOx, svovel og partikler.

Ber om like og forutsigbare rammevilkår

I en internasjonal næring som skipsfart bør ikke Norge innføre egne regler som gir rederiene dårligere rammevilkår enn andre land har.

Et eksempel på utilsiktet konsekvens av CO2-avgiften på LNG er at LNG-drevne skip legger om sitt seilingsmønster, slik at de kan bunkre i utlandet uten å betale norsk CO2-avgift.

Dette gir også økte utslipp, og provenyet til den norske staten vil derfor bli lavere enn det allerede lave beløpet som norske myndigheter har beregnet.

Ikke for sent enda

Men det er fortsatt muligheter for endringer. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter neste uke i Stortinget.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS