Du er her

  • Hjem
  • /
    En gulrot for å friste gods over fra veien til sjøen

En gulrot for å friste gods over fra veien til sjøen

Seks sjøtransportprosjekter er utvalgt til å få statlig drahjelp, på noen millioner kroner hver, fordi de er antatt å kunne stjele anselige mengder gods fra veitransporten.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Pengene kommer fra en ny tilskuddsordning. Samferdselsdepartementet bevilger pengene, mens Kystverket administrerer ordningen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at ordningen «vil styrke nærskipsfarten, gi miljøgevinst, bedre trafikksikkerheten og frigjøre kapasitet på norske veier.»

Støtteperioden er på tre år. Departementet skriver i en pressemelding at «ordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området.»

Kystverket mottok til sammen 11 søknader om tilskudd. Tre ble avslått, to ble trukket, mens seks fikk tilsagn om i alt 93 millioner kroner.

 

Innvilgede søknader:

Rederi

Strekning

Estimert godsoverføring i tonn

Innvilget tilskudd i kroner

Wallenius Lines AB

Rostock – Oslo - Bergen

1 385 500

35 715 529

Base Marine AS

Stavanger – Kristiansund

421 745

27 457 887

NorLines AS

Kristiansund – Hammerfest

67 281

12 497 494

Cryo Shipping AS

Hammerfest – Bodø

58 007

9 298 872

DFDS Logistics AS

Immingham – Oslo

253 260

4 331 566

Samskip AS

Nordvestlandet

483 368

3 591 903

 

 

2 669 161

92 893 250

 

Kystverket har beregnet at de seks prosjektene i løpet av støtteperioden på tre år vil kunne bidra til å flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø.

Det betyr ifølge departementet «at det norske veinettet og miljøet årlig spares for om lag 22 500 lastebiltransporter, hver på 17 tonn, på en strekning tilsvarende Trondheim–Oslo, noe som tilsvarer 60 slike lastebiltransporter hver dag.»

Departementet poengterer at «ordningen skal bidra til at etableringen av samfunnsmessig lønnsomme sjøtransporttilbud ikke hindres av svak bedriftsøkonomisk lønnsomhet i oppstartsfasen.»

Mens meningen klart er et ordningen skal styrke sjøalternativet, presiserer departementet at dette skal skje «uten å svekke jernbanens og det eksisterende sjøtransportmarkedet i betydelig grad.»

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS