Du er her

Hamburg havn, en stor arbeidsplassgenerator

REPORTASJE: Hamburg havn genererer mer enn 600 000 arbeidsplasser. I tillegg kommer skatter og avgifter til stat og kommune med nesten 26 milliarder kroner, viser ny forskningsrapport.

Av TERJE I. OLSSON (TEKST OG FOTO)
Frilansjournalist, Berlin

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn


Havner er «big business». Hvor stor business det dreier seg om, har Institutt for Sjøtransportøkonomi og logistikk i Bremen (ISL) undersøkt i en studie om Hamburg havns samfunnsøkonomiske betydning som ble offentliggjort i mars. 

Studien er utarbeidet på oppdrag for Hamburg havn (HPA) i samarbeid med rådgivningsfirmaet Economic Trends Research (ETR Hamburg), Fraunhofer-Senteret for maritim logistikk (CML) og danske Rambøll.

Forskerne viser hvordan Hamburg havn bidrar til økonomisk vekst i metropolregionen Hamburg og direkte og indirekte genererer hundretusener arbeidsplasser.

– Det er ikke bare næringslivet i Hamburg-regionen som profiterer, men også bedrifter i øvrige Tyskland. Disse overregionale effekter blir for første gang framstilt på en helhetlig måte når det gjelder Hamburg havn, sier prosjektlederen, dr. Sönke Maatsch fra ISL-instituttet i Bremen, til Samferdsel.

Havnens sysselsettingseffekt utover Hamburg-regionen er spesielt stor når det gjelder containertrafikken. Faktisk viser forskerne at hver ansatt i de fire containerterminalene er grunnlaget for 141 arbeidsplasser i andre deler av Tyskland.

Kvantifiserer effektene

Hovedpoenget for den foreliggende studien er en kvantifisering av direkte og indirekte økonomiske effekter av havne- og terminalvirksomheten. Det omfatter total verdiskapning i hele transportkjeden og i industrivirksomhet knyttet direkte til havnen. 

 

Et omstridt mudringsprosjekt i Elben er utført for at Hamburg havn skal kunne motta større containerskip enn før.

Leveranser av spesielle varer til det tyske marked er holdt utenfor. Basisår for undersøkelsen er 2019, siden 2020 på grunn av korona forhåpentligvis vil være et ikke-representativt år. Hovedfunnene er:

  • 606 700 arbeidstakere er på en eller annen måte tilknyttet Hamburg havn, for eksempel ved eksportvirksomhet. Dette er litt mer enn dobbelt så mange som i tidligere undersøkelser. (I 2014 utarbeidet bedriftsrådgiverne Planco Consulting GmbH i Essen en undersøkelse som konkluderte med at HPA genererte 267 000 arbeidsplasser totalt i Tyskland.)
  • 114 400 av disse arbeidstakerne jobber i firmaer direkte lokalisert i eller i umiddelbar nærhet til Hamburg havn. Uten havnen ville disse arbeidsplassene ikke eksistere.
  • Havnevirksomheten står for en anslått verdiskapning på 98 milliarder kroner. I tillegg generer havnen nær 26 milliarder kroner i skatter og avgifter for stat og kommune, ifølge tall fra professor Michael Bräuninger fra ETR Hamburg. De største postene utgjør omsetnings- og inntektsskatt med henholdsvis 12,6 og 9,6 milliarder kroner.

123 800 arbeidsplasser i regionen

Ser man nærmere på de regionale sysselsettingseffektene, utgjør ansatte i industri knyttet direkte til havnedriften 61 280 personer, transport og logistikk i havnen utgjør 19 030 og drift av terminaler, komplementære havnetjenester samt drift knyttet til cruisemottak 13 980.

Den samlede regionale effekt er dermed summen av disse 94 300 ansatte pluss 29 500 ansatte i hele verdiskapningskjeden, tilsammen 123 800 arbeidsplasser. Disse står for en verdiskapning på 124 milliarder kroner.

Hamburg havn foretok en tilsvarende analyse av havnedriftens betydning i 2014 som viste enda høyere sysselsettingseffekter i selve havnen, men samferdselsdepartementet i Berlin har endret metodikk for slike analyser, slik at den nye studien ikke uten videre er sammenlignbar med studien fra 2014.

Blant annet ble det gitt nye retningslinjer for beregning av overregionale effekter. Grovt sett kan man si at de nye retningslinjene innebærer at havnerelatert sysselsetting nå defineres strengere enn før.

De siste årene er sysselsettingen i havnen gått noe tilbake. Dette skyldes ifølge dr. Maatsch bl.a. at enkelte bransjer er endret eller flyttet ut, så som rederier, banker, skipsfinans, handel osv. På den annen side er antall nye jobber utenfor Hamburg-regionen økt som følge av havnevirksomheten.

Tysklands største havn

HPA er Tysklands største og Europas tredje største havn. Total godsomsetning er 136,6 millioner tonn (2019) med en relativt stor andel stykkgods (20 prosent) og tørr- og våtbulk (hhv. 19 og 9 prosent) sammenliknet med øvrige havner i Tyskland. Tilsvarende har Hamburg en vesentlig lavere andel containere (49 prosent) selv om antall containere likevel kommer opp i 9,3 millioner TEU-enheter.

 

Mangslungen virksomhet i Hamburg havn …

Selve Hamburg havn ligger 130 km opp Elben fra utløpet i Nordsjøen, og man har nettopp fullført en omfattende mudring og fordypning av Elben som muliggjør anløp av skip med opptil 13,5 meter dypgang uavhengig av tidevannsforskjeller. 

Mudringsprosjektet har vært meget omstridt og kritisert av miljøbevegelsen, men byregjeringen står på at det er nødvendig for å kunne ta imot nye skip med opptil 23 000 TEU-containere.

Rapporten fra forskerne blir godt mottatt blant politikerne i Hamburg. Økonomisenator (tilsvarer minister i de andre tyske delstatene) Michael Westhagemann i Hamburg sa da rapporten ble offentliggjort at Hamburg havn spiller en viktig rolle for hele det økonomiske system i Tyskland og at HPA har en mye større betydning enn hittil antatt. 

Nå håper han på mer støtte fra den tyske forbundsstat for å videreutbygge havnen i Hamburg.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS