Du er her

  • Hjem
  • /
    Svenske el-veier – kanskje en europeisk business

Svenske el-veier – kanskje en europeisk business

I Sverige testes nå to ulike el-veisystemer på alminnelig vei. Ytterligere to–tre prosjekter er på gang og skal testes de nærmeste årene. Målet er å få frem en så bred kunnskap som mulig før en utbygging av et el-veisystem.

Av Lars Edling
Frilansjournalist, Malmö

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Erfaringene fra to års prøvekjøring på Elväg E16 har vært bedre enn forventet, det er bare små detaljer som må ordnes, sier Magnus Ernström, projektleder for Elväg E16.

– Jeg tror vi kan ha et nettverk av el-veier i Sverige i god tid før 2030. Min optimisme beror på at el-veisystemet, som det ser ut, blir billigere enn det nåværende systemet med fossilt brensel og forbrenningsmotorer.

Ernström forklarer at de lavere kostnadene skyldes el-driftens høyere effektivitet, men også at elektrisitet er billigere å produsere enn fossile brensler.

El-overføring ved direkte kontakt

El-veier kunne også kalles lade-veier, fordi de lader batteriet samtidig med at el-kjøretøyet drives frem.

Begge de svenske pilotstrekningene som nå testes har konduktive systemer, hvilket innebærer at el-overføringen skjer ved direkte kontakt.

Ved induktiv overføring kreves ingen fysisk kontakt, da avtageren kan håndtere en avstand på 10–15 centimeter til strømkilden. Dermed skulle hindre i form av snø og is på veibanen være betydelig lettere å håndtere når strømmen hentes nedenfra.

En ulempe er imidlertid at effektiviteten blir lavere og at infrastrukturen er mye dyrere å bygge. I Sverige har man hittill ikke testet slike induktive systemer.

Elväg E16

Begge de svenske pilotstrekningene er to kilometer lange. Elväg E16 er konstruert av Siemens på E16 utenfor Sandviken nord for Stockholm og ble innviet i  juni 2016. Den trafikkeres av to Scania-hybridlastebiler som kjører gods til og fra Gävle havn.

Lastebilene henter strøm fra en overhengende kraftledning som et jernbanetog.

Fordi  kraftledningen av sikkerhetshensyn ligger seks meter over veibanen, kan den benyttes av lastebiler og busser, men ikke av personbiler, som er for lave.

eRoadArlanda

Den andre piloten er eRoadArlanda, som henter elektrisitet fra en skinne nedfrest i veibanen. Den tekniske løsningen er utviklet av Elways under ledelse av den tidligere Asea Brown Boveri-ingeniøren Gunnar Asplund. Entreprenørselskapet NCC stod for utbyggingen på veien mellom Arlanda fraktterminal og Rosersbergs logistikkområde.

eRoadArlanda ble innviet i april 2018 og trafikkeres av en helt el-drevet DAF-lastebil som kjøres av ABT-selskapet med PostNords gods.

Under lastebilen finns en arm med en avtager som automatiskt oppsøker og henter el fra skinnen. Ved omkjøringer og når lastebilen forlater el-veien, blir avtageren automatisk frakoblet. Systemet fungerer både for personbiler og høye kjøretøyer.

Konkurranse om å få prøve seg

De to pilotene er resultat av en før-kommersiell innovasjonkonkurranse som ble utlyst i  2013 av det svenske Trafikverket sammen med Energimyndigheten og innovasjonsmyndigheten Vinnova.

11 ulike projekter deltok fra starten, men etter ingående studier av projektene ble Elväg E16 och eRoadArlanda valgt for testanlegg på alminnelig vei.

For å ytterligere utvide kunskapsgrunnlaget utlyste Trafikverket en ny konkurranse med innleveringsfrist 4. juni 2018. Dermed får flere virksomheter mulighet til å teste sine systemer i et virkelig trafikkmiljø.

Trafikverket regner med at innvielse av de nye pilotene vil skje i løpet av 2020.

I juni 2018 medelte den svenske regjeringen at man hadde reservert penger til utbygging av en lengre pilotstrekning på 20–30 kilometer.

Hvordan ta seg betalt ...

Gjennom den vil man blant annet få svar på hvordan man ska ta seg betalt av brukerne, hvilken forretningsmodell som skal anvendes, hvordan kraftforsyningen skal skje, hvem som skal eie el-veiene, hvordan traffikantene opplever el-veier og hvilken innvirkning el-veier har på natur og omgivelser forøvrig.

Utbyggingen skal foregå i 2021–2022. 

Av totalt cirka 400 000 kilometer svensk vei holder det trolig å elektrifisere omkring 20 000 kilometer. Mindre veier behøver ikke elektrifiseres – når et elkjøretøy forlater el-veien, tar  batteriet over og driver kjøretøyet den siste biten frem till destinasjonen.

Dyre systemer, men ...

Kostnadene for å skape et el-veinett over hele Sverige vil være relativt store.

– Vi regner med at elektrifisering av 20 000 kilometer vei vil koste mellom 12 og 19 millioner SEK per kilometer for skinne i begge kjøreretninger og totalt 100–200 miljarder SEK. Tallene bør sees i relasjon til prisen på Sveriges import av fossile brensler i ett år, som er på cirka 60 milliarder SEK, sier Sofia Lundberg, projektleder for eRoadArlanda.

Ifølge Siemens, som står bak byggingen av Elväg Gävle, koster deres system med overhengende kraftledning i begge kjøreretninger mellom 10 og 25 millioner SEK per kilometer å anlegge.

Sverige har siden september 2017 en samarbeidsavtale om el-veier med Tyskland.

– Vi har blitt enige om å arbeide for fossilfrie veibundne godstransporter samt om å utveksle forskningsresultater, sier Jan Pettersson, programsjef for el-veier i Trafikverket.

Tyskland bygger nå piloter på tre ulike steder, hvorav to anvender Siemens tekniske løsning – samme som Elväg E16.

Kanskje en europeisk el-veistandard

Sverige, Tyskland og Frankrike är de tre nationene i EU som hittil har kommet lengst når det gjelder el-veier. Løsningene som disse tre landene utvikler kan eventuelt resultere i en europeisk el-veistandard.

 

El-veikalender for Sverige

Juni 2016: Innvielse av Elväg E16.

April 2018: Innvielse av eRoadArlanda.

Juni 2018: Leveringsfrisen utløper for konkurranse 2.

August 2018: Trafikverket presenterer to eller tre utvalgte prosjekter. Prosjektering innledes.

2019: Erfaringene fra Elväg E16 og eRoadArlanda analyseres. Bygging av nye pilotstrekninger fra konkurranse 2 innledes.

2020: Innvielse av nye pilotstrekninger.

20212022: Lang pilotstrekning (2030 kilometer) innvies.

Cirka 2022: Trafikverkets kunnskapsinnsamling avsluttes. Bygging av et el-veinett kan innledes.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS