Du er her

Trafikkfarlige vindusstolper i moderne biler

Brede vindusstolper foran på moderne biler – de såkalte A-stolpene mellom frontruta og sidevinduene – kan hindre sikten for føreren og dermed medvirke til farlige trafikksituasjoner og i verste fall ulykker.

Av Fridulv Sagberg og Aslak Fyhri
Artikkelforfatterne er forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Grunnen til at moderne biler har bredere A-stolper enn det som var vanlig tidligere, er hensynet til økt kollisjonssikkerhet. Stolpene må være kraftige nok til å motvirke at taket og bilens frontparti trykkes inn i kupeen ved en kollisjon.

Imidlertid kan det reises spørsmål ved om økningen i passiv sikkerhet som dette innebærer, har gått på bekostning av redusert aktiv sikkerhet, nemlig ved at sannsynligheten for visse typer kollisjoner har økt. 

Selv med vindusstolper som bare er rundt 10–12 cm brede, utgjør dette en synsvinkel som er så stor at trafikanter som befinner seg noen meter fra bilen, kan være helt skjult i blindsonen bak stolpene.

Ved venstresving i kryss, vil kryssende trafikanter i veien det svinges inn i, lett «forsvinne» bak venstre A-stolpe. Dette kan gjelde både syklister og fotgjengere.

Høyre A-stolpe kan tilsvarende utgjøre en sikthindring for trafikk fra sideveier på høyre side. Selv om blindsonen (målt i synsvinkel) er noe mindre på høyre side, kan til og med biler være skjult bak vindusstolpen når de er et godt stykke unna.

Det som gjør sikthindringen til venstre og høyre særlig farlig, er at blindsonen flytter seg mens en kjører eller svinger, og under bestemte kombinasjoner av veiutforming og hastigheter på involverte trafikanter, er det mulig for en trafikant å være skjult i blindsonen i flere sekunder sammenhengende.

Dersom føreren ser etter annen trafikk akkurat mens eventuelle kryssende trafikanter er skjult i blindsonen, er det lett å anta at det er klar bane, og dermed unngå å sjekke flere ganger. Uten at en tenker bevisst på å dobbeltsjekke, er det fort gjort å tro at det en ikke har sett, ikke er der.

Bildeserien nedenfor viser et eksempel fra et kryss i Oslo, hvor venstre A-stolpe hindrer sikten til fotgjengere når bilen svinger til venstre i krysset. Bildene er tatt fra et TØI-videopptak ved hjelp av en brille med kamera, som viser ganske nøyaktig hva bilføreren ser.

I dette tilfellet var det to fotgjengere som var skjult bak A-stolpen mens bilen sto og ventet på grønt lys, og ingen av dem var synlige for føreren før de dukket opp i sidevinduet da de befant seg midt i gangfeltet og bilen var i ferd med å svinge.

 

Bilde 1. Trafikklyset har akkurat skiftet til grønt, og vi begynner å kjøre. Det ser ut til å være klart for å svinge til venstre.

 

Bilde 2 (ett sekund senere) Der kommer det en gutt løpende over gangfeltet. Han var ikke synlig da vi begynte å kjøre.

 

Bilde 3 (enda et sekund har gått) Nå er det vel klart? Vi fortsetter å svinge til venstre.

 

Bilde 4 (ytterligere 1,2 sekunder har gått). Enda en fotgjenger som vi ikke hadde sett!!

 

Kan medvirke til ulykker

Ulykkesgranskere har lenge vært opptatt av at sikthindring pga. A-stolper kan ha medvirket til ulykker. Det engelske transportforskningsinstituttet TRL (Transport Research Laboratory) publiserte i 2006 en rapport på oppdrag fra Department for Transport, hvor de gjennomgikk et antall bilulykker hvor denne formen for sikthindring kunne ha medvirket (Millington mfl., 2006).

De gjennomførte rekonstruksjon av ulykkene ved hjelp av et simuleringsprogram som viste siktforholdene for føreren av det utløsende kjøretøyet fram mot ulykkestidspunktet. De konkluderte med at motparten kunne ha vært skjult bak A-stolpen i flere av ulykkene.

I Norge gjennomgikk TØI rapportene fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) for alle dødsulykker i perioden 2005–2015 for å analysere ulykker hvor uoppmerksomhet hos bilfører hadde medvirket (Sundfør, Sagberg og Høye, 2019).

I fire dødsulykker med personbil ble det vurdert som mulig eller sannsynlig at sikt til andre trafikanter hadde vært hindret av A-stolpe og/eller speil. (I tillegg var det fem ulykker med tunge kjøretøy hvor slik sikthindring ble vurdert som medvirkende faktor.)

Det har vært flere alvorlige ulykker i senere tid med fotgjengere som er blitt påkjørt i gangfelt av svingende bil, bl.a. i det krysset vi har brukt som eksempel her. Vi vet ikke om denne typen sikthindring har vært av betydning i noen av disse ulykkene, men det kan være grunn for dem som gransker ulykkene, til å undersøke denne muligheten.

Hva kan gjøres?

Det er en stor utfordring å forene kravet til bilers kollisjonssikkerhet med god sikt for føreren i alle retninger.

Etter at det er blitt mer oppmerksomhet rundt problemet med sikthindrende A-stolper, pågår det utviklingsarbeid for å gjøre det mulig å se gjennom A-stolpene uten at konstruksjonen svekkes.

Bl.a. har Volvo prøvd å utvikle vindusstolper som en kan se delvis gjennom, ved at de er utformet som et gitter. For en illustrasjon av dette prinsippet viser vi til artikkelen «Killer pillars: The blinding truth», som er publisert av kampanjen «SafeSpeed» i Storbritannia.

Det forskes også på nye typer materialer som gjør det mulig å konstruere smalere stolper uten at det går på bekostning av styrken, f.eks. «Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP)» (Vaydya mfl., 2017).

Det er videre mulig at problemet når det gjelder fotgjengerulykker, kan reduseres gjennom endret utforming av kryss, f.eks. at gangfeltene plasseres et stykke fra krysset, slik at føreren vil ha sikt til hele gangfeltet gjennom frontruta. Ulempen med dette er imidlertid at det vil øke gangavstanden (og dermed tidsbruken) for fotgjengerne.

Det er grunn til å tro at ulykker på grunn av sikthindrende vindusstolper i framtida vil kunne forebygges med avanserte førerstøttesystemer, som registrerer trafikanter i blindsonen og stopper bilen dersom det er fare for kollisjon.

Inntil slike systemer blir vanlige, noe som kan ta lang tid, er det viktig at bilførerne er klare over dette problemet, slik at de tenker over at det kan skjule seg trafikanter bak vindusstolpene, og kan gjøre det til en vane å sjekke disse blindsonene når det er aktuelt.

I Storbritannia, hvor det har vært særlig stor oppmerksomhet rundt dette problemet, bl.a. fra motorsykkelorganisasjoner, har firmaet Autoglass lansert en kampanje mot «killer pillars», hvor de bl.a. har laget en liste med fem råd til bilister, deriblant å alltid se minst to ganger etter andre trafikanter i kryss, og å bevege hodet for å «se rundt» A-stolpen, selv om det ser klart ut ved første øyekast

 

Referanser:

Millington, V. A., Cuerden, R., Hulse, S. og Brightman, T. (2006). Investigation into ‘A’ pillar obscuration – a study to quantify the problem using real world data”. TRL Report No. PPR159.

Sundfør, H. B., Sagberg, F., Høye, A. (2019). Inattention and distraction in fatal road crashes – Results from in-depth crash investigations in Norway. Accident Analysis and Prevention 125, 152-157.

Vaidya, S., Velamakuri, N., Agarwal, P., Pilla, S. et al. (2017) Design and development of a composite A-pillar to reduce obstruction angle in passenger cars. SAE Int. J. Passeng. Cars - Mech. Syst. 10(1):150-156 https://doi.org/10.4271/2017-01-0501

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS