Du er her

  • Hjem
  • /
    Kolossal trafikkomlegging

Sykkel-VM i Bergen:

Kolossal trafikkomlegging

Når Bergen åpner for sykkel-VM til helgen, vil gigantarrangementet føre med seg store trafikale endringer i sentrale deler av Vestlandets hovedstad. Det meste av sentrum samt nærliggende områder vil til tider være avstengt når sykkel-VM går av stabelen.

Av Otto von Münchow
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Restriksjonene vil føre til vesentlige inngrep i det normale kjøremønsteret. På innfartsårene er det busser og drosjer som blir prioritert, med egne kollektivfelt ut fra og inn til sentrum.

Målet for arrangørene av sykkel-VM og myndighetene som regulerer trafikken er at biltrafikken skal halveres. I beste fall håper en på en reduksjon på 70 prosent.

– Dette er den største samferdselsomleggingen som har skjedd i Norge, sier Arild Olsen Vang, samferdselskoordinator i Bergen kommune.

Han legger til at kommunen har jobbet tett sammen med Statens vegvesen og politiet for å planlegge trafikkavviklingen under sykkel-VM.

Også næringslivet, kollektivtransportselskapet Skyss, arrangørene og andre berørte parter har bidratt til planleggingen. Allerede for to år siden ble det nedsatt en trafikkgruppe som har jobbet med å få til best mulig løsninger.

La bilen stå!

– Den store utfordringen blir under selve løpsdagene. Dette er det største sommeridrettsarrangement som er har gått i Norge. Røde og oransje områder blir stengt når løypetraseene er stengt. Under hele arrangementet blir Bergen sentrum stengt for gjennomkjøring hele døgnet, opplyser Olsen Vang.

– Vi oppfordrer innbyggere og tilreisende til å la bilen stå og heller bruke kollektivtransport, sykkel eller å ta beina fatt.

Hele Bergensdalen blir delt inn i fargede soner som viser i hvilken grad veinettet blir påvirket av sykkel-VM.

Fargene går fra blått, som er sentrum rundt Torgallmenningen, som blir fullstendig avstengt, via rødt, oransje og gult, områder som blir noe påvirket når løypetraseene er stengt.

Løypetraseene som brukes under de forskjellige øvelsene når verdens sykkelryttere samles i Bergen, vil være stengt fra 8.30 til 19.00.

En utfordring for dem som har jobbet med trafikkavviklingen, har vært å sikre at nødetater kommer frem. Ifølge Olsen Vang har en kommet frem til en tilfredsstillende løsning.

For å få tilgang fra nord har kommunen for eksempel måtte legge en midlertidig bro for ambulanser der det til i dag bare har vært en gangbro. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å bruke løypetraseene.

– Sykkel-VM har etablerte rutiner for hvordan dette skal håndteres fra tilsvarende arrangement i hele verden.

Begrenset varelevering

Olsen Vang peker også på at varetransport har vært en utfordring å få til på en tilfredsstillende måte i og med at sentrum er stengt store deler av døgnet. Særlig kjerneområdet i sentrum som er fullstendig avstengt av sikkerhetshensyn, var utfordrende.

– Nå har vi fått en ordning der varelevering i sentrum kan foregår mellom 4 og 8, unntatt rundt Torgallmenningen og sidegater, der vareleveringen er begrenset fra 5 til 8.

Olsen Vang konstaterer at sykkel-VM vil medføre ulemper for både næringsvirksomheter og bergensere flest. Men til tross for at næringsvirksomheter langs løypene blir påvirket og flere butikker i sentrum regelrett blir utestengt, har han ikke registrert mange klager.

– Vi har opprettet et nettsted der folk kan spørre oss om trafikken. De fleste spør oss om råd og er positive, men selvsagt kommer det også noen klager.

Kollektivtransport prioritert

Statens vegvesen har vært sterkt involvert i planleggingen av trafikkavviklingen under sykkel-VM. Senioringeniør Elisabeth Hagen Zeil forteller at veivesenet spesielt har prioritert kollektivtransporten.

Det er, som allerede nevnt, satt av egne kollektivfelt på de innfartsårene som er åpne for biltrafikk. Noen veier vil være helt stengt for vanlig trafikk, men åpne for kollektivtransport.

– Den store utfordringen er trafikkmengden. Vi har gått ut og oppfordret folk til ikke å bruke bil. Bruk kollektiv har vært mottoet hele veien, sier Zeil.

Hun har tro på at byens befolkning og tilreisende vil følge oppfordringen. Folk har fått så mye informasjon at de kommer til å ta kollektivtransport og være med på festen.

– Vi får en stor test på lørdag, når rytterne skal trene i løypen og mye blir stengt.

For Skyss, som organiserer all kollektivtransport i Bergen, har omleggingen av rutenettet vært et gigantisk puslespill, eller som pressekontakt Ingrid Dreyer formulerer det: Det har ikke vært noe barnekryssord.

– Noen av våre planleggere har jobber med dette i to år. Når store deler av veinettet blir stengt, vil beboere og besøkende desto mer være avhengig av oss, forteller Dreyer.

– Vi må tilrettelegge et rutenett og sørge for nok busser til å ivareta våre vanlige kunder og for alle dem som ikke bruker oss til vanlig.

Omfattende ruteomlegging

Dreyer forteller at Skyss har rutet om på eksisterende ruter og leid inn 32 busser fra andre selskaper som skal gå i skytteltrafikk til og fra sentrum. Alle busslinjer inn til og ut av Bergen blir berørt under sykkel-VM.

Det som blir målområdet til sykkelrittet, er normalt en av de travleste bussgatene i Bergen. Bare i Christies gate passerer det 200 busser i timen. Denne gaten blir helt avstengt under VM, og bussene som normalt stopper her, vil bli flyttet til busstasjonen.

– Hovedutfordringen vår er likevel at veinettet for øvrig blir stengt i perioder. Der biler ikke kan kjøre, kan heller ikke kollektivtrafikken kjøre. Vi har ikke fått til et kollektivtilbud alle steder. Sandviken blir for eksempel helt uten kollektivtransport mellom 8.30 og 19.00, konstaterer Ingrid Dreyer.

– Vi jobber jo generelt med å gjøre det så enkelt som mulig å reise kollektivt. Men det får vi ikke helt til under VM.

Hun anbefaler at folk setter seg inn hvordan de kan reise. De må rett og slett bruke tid på å bli kjent med rutenettet. Skyss har lagt ut masse informasjon om hvordan kollektivtilbudet blir under sykkel-VM. Informasjonen er også gjort tilgjengelig i reiseplanleggeren til Skyss.

– Folk må vurdere alternative transportformer som samkjøring, gange eller sykkel. Og så er det nødvendig å sette av mer tid og smøre seg med tålmodighet. Det blir helt nødvendig, fastslår Dreyer.

Fremkommelighet blir en utfordring

Også drosjenæringen har måttet legger planer for hvordan den skal håndtere sykkel-VM.

Administrerende direktør Jan Valeur i 07000 Bergen Taxi forteller at alle taxiselskapene i byen har hatt møte med kommunen og andre som har jobbet med trafikkavvikling under VM.

– Selv om sentrum blir lite tilgjengelig, skal vi greie å kjøre kunder inn og ut av byen. Det som blir spennende å se, er hvor stor etterspørselen blir og når den kommer, sier Valeur.

Han peker på at fremkommeligheten for privatbiler blir veldig begrenset, og det vil naturlig nok føre til et ekstra press på drosjene. Han tror at fremkommeligheten for drosjene blir OK i og med at det er tilrettelagt for kollektivfelt, som også drosjene benytter seg av.

– For å gjøre det mer forutsigbart for folk, har 07000 Bergen Taxi laget en prisgaranti og satt en maksimalpris på 400 kroner innenfor hele Bergen kommune. Vi håper at det skal være et bidrag til at folk ikke velger å kjøre selv.

Ifølge Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen næringsråd, tror de fleste virksomhetene som blir påvirket av VM, at det skal gå bra. Men når 100 000 kunder i sentrum blir berørt, er det ingen som har svaret på hvordan det vil gå.

– Fremkommelighet blir klart en utfordring. Og selv om næringslivet er både positive og har ønsket sykkel-VM til Bergen, er det noen virksomheter som er blitt mer avstengt enn de hadde sett for seg da de ga sin støtte til arrangementet.

– Egentlig skulle sentrum være stengt for varelevering alle ti dager. Det hadde jo aldri gått. Men i et møte med Bergen kommune fikk vi i hvert fall til at det skulle bli mulig med varelevering noen timer hver dag.

Bergen er klar

Kvamme tror at det skal gå bra, men understreker at det vil kreve at alle legger om vanene sine og viser fleksibilitet. I det store og hele er Kvamme overbevist om at sykkel-VM vil bli positivt for Bergen. – Men vi er avhengig av fint vær for at det skal bli den store folkefesten som det er lagt opp til, sier han.

Arrangementssjef Helge Stormoen i Bergen 2017, organisasjonen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sykkel-VM, sier at planleggingen av løypetraseene har vært en lang prosess. Den har vært gått opp med alle som har vært involvert i samferdselsomorganiseringen.

– Det har vært en god og ryddig prosess, og vi har møtt mye velvilje fra de ulike aktørene, sier Stormoen til Samferdsel.

– Ikke minst har måten kommunen har kommunisert ut hvordan trafikkavviklingen blir under VM, vært veldig god.

Også VM-arrangøren har tilstrebet å komme ut med god informasjon, og Stormoen opplever at det har skjedd en holdningsendring blant publikum og næringsliv fra kanskje å være negative til arrangementet til å se positivt på hva VM kan bety for Bergen.

– Dette har vært en modningsprosess, kanskje spesielt for virksomheter som blir helt innestengt under sykkel-VM, slår han fast.

Stormoen viser til grossistkjeden Storcash som et godt eksempel. Den kommer til å bli fullstendig innestengt på dagtid der selskapet ligger på Bontelabo, strandlinjen i nordre del av Bergen sentrum. Istedenfor å klage har grossisten snudd seg rundt og tatt utfordringen. Under VM holder Storcash åpent fra 4 til 8 om morgenen og fra 19 til 23 på kveldstid.

– Det synes jeg viser en utrolig fin holdning, og det viser litt hvordan Bergen har tatt imot utfordringen med å arrangere et av verdens største idrettsarrangement, sier Stormoen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS