Du er her

Elfly i ordinær passasjertrafikk:

Langsiktig ønskedrøm eller snart realitet?

Avinor har satt seg som mål at all innenriks luftfart skal være elektrisk innen 2040. Hvor sannsynlig er det at det blir storskala elektrifisering på korte ruter allerede i løpet av 2020-tallet?

Av Inga Margrete Ydersbond og Astrid Helene Amundsen
Seniorforskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

TØI gir oversikt over hva ulike produsenter og analytikere mener, og drøfter hovedbarrierer for å få til storskala elektrisk luftfart.

Med elektrisk menes her enten flymotorer som går på strøm eller på hydrogen (brenselceller). Med hybrid menes her fly som har både fossil/biodrivstoffdrevne og elektriske motorer.

Per i dag ser det kun ut til å være ett elektriske fly på markedet globalt sertifisert for ordinær flygning, to-seteren Pipistrel Alpha Electro. Dette el-småflyet er mest egnet for flyskoler, flytaxiselskaper og sightseeing. Videre er flere elektriske småfly under utvikling.

Norske OSM Aviation har for eksempel lagt inn bestilling på 60 elfly fra amerikanske Bye Aerospace til trening og utdanning. Bye Aerospaces eFlyer 2 forventes å være sertifisert innen 2020. 

Flere verdenslanseringer i 2019

I 2019 hadde flere små batterielektriske flymodeller og passasjerdrone-modeller («flyvende biler») sine første testflyvninger, blant andre: Lilium (selskapets femseter), City Airbus (eVTOL) fra Airbus (eVTOL = elektrisk lite fly som tar av og lander vertikalt) og Aurora eVTOL fra Boeing.

Canadiske Harbour Air foretok i desember 2019 hva selskapet flagget som en «verdens første»-begivenhet, en testflytur med et sjøfly ment for kommersiell bruk. Selskapet ønsker å bli verdens første helelektriske sjøflyselskap.

Harbour Air flyr, i dag med ordinære sjøfly, personer mellom ulike destinasjoner i Canada og USA og har rundt 500 000 passasjerer hvert år.

 

Harbours Airs mye omtalte testflyvning med et elektrisk sjøfly. Foto: Harbour Air

 

Det hydrogenelektriske flyet fra ZeroAvia med seks seter hadde også sine første testflygninger i 2019, i USA. Dette presenterer selskapet som «verdens største nullutslippsfly». Målgruppen er forretningsreisende, og selskapet ønsker å introdusere fly med 10–20 seter til regionale ruter på opptil 500 miles, dvs. rundt 800 kilometer. 

Ampaire testet i juni 2019 sitt hybridelektriske småfly for første gang, i California. Mokulele Airlines på Hawaii og Ampaire har satt seg mål om å lansere verdens første kommersielle flyrute med elmotor sammen. De skulle etter planen starte testingen av flyet i løpet av 2019. Ampaires ønske er å få sertifisert flyet innen 2021. Oppstartsselskapet Personal Airline Exchange (PAX) har lagt inn ordre på flyene.

Stor aktivitet i flyindustrien

Det er flust av andre aktører også som satser på ulike typer elfly internasjonalt, ikke kun de store flyprodusentene Boeing og Airbus, men også store teknologiselskaper som Rolls Royce, Siemens og Collins Aerospace Systems.

I tillegg kommer en rekke relativt nystartede bedrifter, som Ampaire, og andre aktører, som det føderale amerikanske direktoratet National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Ifølge Bob Buddecke i Honeywell Aerospace pågår det over 200 start-up prosjekter for å utvikle elfly globalt. En oversikt (s. 126–127) fra FNs luftfartsorganisasjon (ICAO), publisert i mai 2019, gir et overblikk over hva som skjer på området. 

Hybridene kommer trolig først 

Det er strenge krav til energireserver innen luftfart. Derfor forventer flere eksperter at de første kommersielle passasjerflyene med elmotor vil være hybridelektriske.

Wright Electric, Collins Aerospace Systems, Airbus og Ampaire arbeider for eksempel med å utvikle hybridelektriske fly i første omgang. 

Zunum Aero har som mål å lansere et hybridelektriske fly med en rekkevidde på 1600 kilometer innen 2030, med plass til 10–50 passasjerer. Selskapet strever imidlertid økonomisk etter at de store investorene Boeing og JetBlue trakk seg ut i 2018.

Noen flyprodusenter, som israelske Eviation, mener imidlertid at batterielektriske småfly er rett rundt hjørnet. Eviation hevder at de vil kunne levere elfly (batterielektriske småfly) til ordinær rutetrafikk i det globale markedet på starten av 2020-tallet.

Eviation-modellen Alice, som har plass til 9 passasjerer og en besetning på 2 personer, skal etter planen klare opp mot 650 miles, det vil si 1050 kilometer, på én lading.

Flyselskapet Cape Air (USA) har allerede bestilt et tosifret antall elfly (Alice) fra Eviation og håper å få satt disse i drift i løpet av 2022. Flyet testes nå og skal godkjennes av amerikanske Federal Aviation Administration (FAA). 

En annen optimist er svenske Heart Aerospace, som skriver at de kommer til å levere de første sertifiserte elflyene til kommersiell drift innen 2025. Hearts fly skal etter planen kunne frakte 19 passasjerer og fly 400 kilometer.

Heart Aerospace ser for seg at fly som dette kan komme i kommersiell drift innen 2025.  Ill: Heart Aerospace

 

Det store britiske lavprisselskapet easyJet har sammen med Wright Electric satt seg mål om å lansere et 180-seters batterielektrisk passasjerfly for å fly opptil 480 kilometer innen 2027.

Videre samarbeider easyJet også med Airbus, Safran og Rolls Royce om å utvikle elektriske og hybridelektriske fly. 

Avinor ser det som realistisk at de første elektriske eller hybridelektriske flyene kan være i passasjertrafikk på kortbanenettet i Norge omkring 2025.

Uansett easyJets 2027-mål, er veien frem til elektrifisering sannsynligvis lenger for større fly.

Batterielektriske fly som kan benyttes på transatlantiske ruter kommer sannsynligvis først lenger frem i tid. Det vil kreves store forbedringer innen batteriteknologien før dette blir mulig.

Sterk nordisk satsning

Avinor, Sparebanken Vest, Berg-Hansen, Aircontact Group og Næringsforeningen i Stavanger-regionen samarbeider om å få lansert «verdens første» kommersielle elfly-rute, mellom Stavanger og Bergen, og har satt seg som mål at dette helst skal skje innen 2023. Derfor skal lufthavnene Sola og Flesland blant annet få ladeinfrastruktur for elflyene.  

Skandinaviske SAS samarbeider med Airbus om utvikling av elfly og ser elfly som en selvsagt del av fremtidens flytransport.

En rekke nordiske aktører samarbeider også for å stimulere til bruk av elfly gjennom nettverket Network for Electric Aviation (NEA). NEA skal bidra til å standardisere infrastrukturen for elfly og skape businessmodeller for flyruter for elfly mellom regionale flyplasser.

NEA inkluderer: Air Greenland, Avinor, Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Finnair, Heart Aerospace, Icelandair, Nordic Innovation Sustainable Aviation (NISA), RISE og Swedavia. Med andre ord er både flyselskaper, flyplassoperatører, forskningsinstitutter, selskaper som utvikler teknologi og andre representert.

Snart starter forskningsprosjektet Green Flyway – ledet av SINTEF – der elfly og droner testes i området mellom Røros og Øresund.

Nye muligheter!

En viktig del av flyselskapers utgifter går tradisjonelt til drivstoff.

« […] airline industry profit margins are some of the thinnest of any industry in the world. And fuel is nearly half of the cost to run an airline. Therefore, it really is no surprise that airlines are constantly seeking new and creative ways to lower this “uncontrollable” and large expense» (Hanano, 2019).

Med elflyenes betraktelig lavere drivstoff- og vedlikeholdskostnader, vil de øke sannsynligheten for at nye regionale flyruter, også på tvers av landegrenser, blir lønnsomme: Billettpriser kan bli lavere, med økt kundegrunnlag som en følge.

Hva er barrierene?

Energitettheten i batterier: Foreløpig er batteriene som trengs til et elfly svært tunge i forhold til resten av flyet, noe som gjør at batterier med høyere energitetthet er en nødvendighet for storskala introduksjon av elfly:

« […] batteries with significantly higher specific energy and lower cost, coupled with further reductions of costs and CO2 intensity of electricity, are necessary for exploiting the full range of economic and environmental benefits provided by all-electric aircraft.» (Schäfer et al., 2019).

Det forskes imidlertid svært mye på batterier, ikke minst for å forbedre rekkevidden til elbiler. Energitettheten på batteriene som brukes i transport blir stadig bedre slik at dagens nye elbiler for eksempel kjører betraktelig lenger enn tidligere. Å utvikle batterier med mye høyere energitetthet er utfordrende.

Elfly-batterier trenger betraktelig større energitetthet enn elbil-batterier for at flyene skal kunne fly like raskt og langt som konvensjonelle fly. Batteriene til store passasjerfly vil trenge en tetthet på minst 500 Watt per kilo, noe konsulentselskapet Roland Berger mener først vil være en realitet etter 2030.

Det er en begrenset mengde mineraler i verden av den typen som er essensielle for batteriproduksjon, slike som kobolt og litium. Disse råstoffene, som er essensielle i litium-ion batterier, kan det bli mangel på. Det er stor etterspørsel etter dem blant annet til andre elektriske transportmidler, ikke minst til batteriene til elbiler. Videre kommer disse mineralene fra avgrensede områder, som Kina og Den demokratiske republikken Kongo. Tesla argumenterer for at de vil få mangel på slike mineraler på grunn av underinvestering i gruvesektoren.

Etter hvert som det blir etablert resirkuleringsindustrier for batterier, vil imidlertid disse mineralene kunne bli gjenvunnet i mye større grad enn i dag, og problemet kan bli redusert. Det kan også bli utviklet nye batteriteknologier som bruker materialer som det både er svært mye av og som koster lite.

Tilgjengelig tid til lading kan også bli en barriere. Flere rutefly har et forholdsvis kort opphold på flyplassen. For fly med store batteripakker kan det derfor bli problematisk å få fulladet batteriene raskt nok. Selv om batteri- og ladeteknologien stadig bedres, kan det ta tid før batterier og ladeinfrastruktur tilfredsstiller kravene til de større ruteflyene.

Batteribytte kan være en mulighet, men det kan bli dyrt og kreve ekstra administrasjon og logistikk å ha et tilstrekkelig antall reservebatterier.

Tilgjengelig kapasitet i strømnettet for «lynlading»: For at flere store elfly skal kunne lades raskt samtidig, kreves det god planlegging og utbygging av eller forsterkning av strømnettet. I tillegg vil flyplassene kunne trenge mer strøm etter hvert som bilflåten, bussflåten og også vogntogflåten elektrifiseres.

Sikkerhetsprosedyrer og godkjenning: Det tar tid å utvikle, teste og produsere fly og å få nye typer fly sikkerhetsgodkjent, noe som potensielt kan forsinke introduksjonen av elfly.

For regulerende myndigheter tar det også tid å utvikle nye standarder for nye elfly, spesielt elfly med nye design og ny motorteknologi. Dette kan gjøre godkjenningen av elfly mer tidkrevende enn godkjenning av dagens typiske passasjerfly.

Dette gjør også at det antakelig vil gå raskere å få godkjent hybridelektriske fly, der det både er en fossildrevet motor og en batteridrevet/hydrogenelektrisk motor, enn fly som kun går på strøm eller hydrogen (Hanano, 2019; WSDOT, 2019).

Tør folk å reise med dem? Vi vet ikke hvordan folk vil reagere på elfly. Når det kommer ny teknologi, vil det alltid være en del folk som er kritiske. Dette kan være ekstra utfordrende når det gjelder fly, da det kan oppfattes som mer risikabelt å fly elektrisk enn for eksempel å reise med elektrisk buss, båt eller bil.

Luftfarten trenger flere piloter og flyteknikere: Det er per dags dato stor mangel på piloter så vel som flyteknikere. Med økt regional reising vil dette øke behovet for disse yrkene ytterligere (WSDOT, 2019).

Tilrettelegging, krav og støtte fra ulike lands myndigheters side: For at det skal bli introdusert elfly i stor skala, trenger flyindustrien at det tilrettelegges for dette slik at innovasjonstakten fortsetter og produkter etter hvert blir kommersialisert.

Myndighetene må sette krav til at flyselskapene skal redusere sine klimagassutslipp vesentlig. Industrien trenger sannsynligvis støtte til omstillingen i form av økonomisk støtte og gode og stabile rammevilkår. Videre må elfly være lønnsomme å produsere og å anskaffe. Der det skapes markeder, vil produksjonen skaleres opp, og produkter kan komme over «teknologiens dødsdal».

 

Kilder:

 

Aero-News Network. (2019, 5. januar). Airborne 02.15.19: Sun Flyer 2, AirVenture Celebrates 747, SnF Drone Show. [YouTube video] Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=eYAYdbX_qDg

Aerospace Technology (2020). eFlyer2 electric aircraft. Hentet fra: https://www.aerospace-technology.com/projects/sun-flyer-2-electric-aircraft/

Airbus. (2019). CityAirbus. Hentet fra: https://www.airbus.com/innovation/urban-air-mobility/vehicle-demonstrators/cityairbus.html

Alcock, C. (2019, 22. august). Zunum's Electric Airliner Prospects Appear Increasingly Remote. AINOnline. Hentet fra: https://www.ainonline.com/aviation-news/air-transport/2019-08-22/zunums-electric-airliner-prospects-appear-increasingly-remote

Ampaire (2020). Ampaire takes off with the highest capacity electric aircraft ever flow. https://www.ampaire.com/

Aouf, R. S. (2019, 28. januar). Boeing's self-piloted passenger drone completes first test flight. Dezeen. Hentet fra: https://www.dezeen.com/2019/01/28/boeing-autonomous-passenger-drone-flying-car/

Avinor. (2019). Avinor og norsk luftfart 2019. Oslo: Avinor. Hentet fra: https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor-og-norsk-luftfart-2019-no.pdf

Berg, T. L. (2018, 15. januar). 3 grunner til at kobolt skaper hodepine for elbil-produsentene. Filter Nyheter. Hentet fra: https://filternyheter.no/3-grafer-som-viser-hvorfor-kobolt-skaper-hodepine-for-elbil-produsentene/

Bowler, T. (2019, 3. juli). Why the age of electric flight is finally upon us. BBC. Hentet fra: https://www.bbc.com/news/business-48630656?fbclid=IwAR0SvJUHdah5_hAYoVXbnvwcP4KOBKJaoZRry7Lpp6gNTPDYFljno8wvUd0

BusinessWire. (2017, 5. april). Zunum Aero Developing Hybrid-Electric Aircraft for Fast and Affordable Travel Up To 1,000 Miles. BusinessWire. Hentet fra: https://www.businesswire.com/news/home/20170405005365/en/Zunum-Aero-Developing-Hybrid-Electric-Aircraft-Fast-Affordable

Bye Aerospace. (2020). eFlyer. Hentet fra: https://byeaerospace.com/eflyer/

Carstens, H., & Hesthammer, J. (2019, 15. oktober). God grunn til å frykte metall- og mineralmangel til elektrifiseringen. Dagens Næringsliv. Hentet fra: https://www.dn.no/innlegg/energi/ressursforvaltning/metaller/god-grunn-til-a-frykte-metall-og-mineralmangel-til-elektrifiseringen/2-1-686825

CityNews. (2019, 27. mars). Harbour Air set to be World's first all-electric airline. CityNews. Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=VpDFUrI2kJg

Collins Aerospace Systems (2019, 4. april). Collins Aerospace unveils plans to redefine the future of electric flight. Hentet fra: https://www.utc.com/en/news/CAS/2019/04/04/collins-aerospace-unveils-plans-to-redefine-the-future-of-electric-flight-with-t

Dalløkken, P. E. (2020, 12. april). OSM Aviation legger inn tidenes største elfly-bestilling. Teknisk Ukeblad. Hentet fra:  https://www.tu.no/artikler/osm-aviation-legger-inn-tidenes-storste-elfly-bestilling/462987

Downing, S. (2019, 20. august). 6 electric aviation companies to watch. Greenbiz. Hentet fra: https://www.greenbiz.com/article/6-electric-aviation-companies-watch

Europakommisjonen. (2019). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe. Brüssel: Europakommisjonen. Hentet fra: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-building-strategic-battery-value-chain-april2019_en.pdf?fbclid=IwAR3H0tg3RkufvK1u2rSF1VHUsmZnPGjBe35uYqFHxWyBEWcc5EaqqyoU6bE

Evers, A. & Schoolov, K. (2019, 21. desember). Why we don’t have electric planes yet. CNBC. Hentet fra: https://www.cnbc.com/2019/12/20/electric-planes-where-are-they.html

Eviation. (2019). Alice specification. Hentet fra: https://www.eviation.co/aircraft/#4

Gjære, L. (2020, 8. januar). Skal teste el-fly mellom Røros og Östersund. Teknisk Ukeblad. Hentet fra: https://www.tu.no/artikler/skal-teste-el-fly-mellom-roros-og-ostersund/482418?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2020-01-09

Godske, B. (2017, 27. juli). Ny elektrisk flyprodusent vil ta opp kampen med Boeing og Airbus. Teknisk Ukeblad/Ingeniøren. Hentet fra: https://www.tu.no/artikler/ny-elektrisk-flyprodusent-vil-ta-opp-kampen-med-boeing-og-airbus/396163

Hanano, E. J. H. (2019). Green for Take Off - Inside the Electric Airplane Industry. Hentet fra: https://www.toptal.com/finance/market-research-analysts/electric-airplanes

Harbour Air. (2019, 10. desember). Harbour Air and magniX Announce Successful Flight of World’s First Commercial Electric Airplane. Hentet fra: https://www.harbourair.com/harbour-air-and-magnix-announce-successful-flight-of-worlds-first-commercial-electric-airplane/

Hawkins, Andrew J. (2019, 14. August). This company wants to fill the skies with hydrogen-powered planes by 2022. The Verge. Hentet fra:  https://www.theverge.com/2019/8/14/20804257/zeroavia-hydrogen-airplane-electric-flight

Heart Aerospace. (2019). Electrifying regional air travel. Hentet fra: https://heartaerospace.com/

Hemmerdinger, J. (2019, 10. juli). Hybrid aircraft startup Zunum Aero hits financial trouble: reports. FlightGlobal. Hentet fra: https://www.flightglobal.com/airframers/hybrid-aircraft-startup-zunum-aero-hits-financial-trouble-reports/133504.article

ICAO. (2019). Electric, Hybrid, and Hydrogen Aircraft – State of Play Climate Change Mitigation: Technology and Operations. International Civil Aviation Organization. Hentet fra: https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/EnvironmentalReports/2019/ENVReport2019_pg124-130.pdf

Jasper, C. (2019, 24. oktober). Eviation Lands More Customers as Electric Plane Orders Top 150. Bloomberg. Hentet fra: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-24/eviation-lands-more-customers-as-electric-plane-orders-top-150

Lambert, F. (2018, 27. April). First all-electric trainer plane gets airworthiness certification from the FAA in the US. Hentet fra: https://electrek.co/2018/04/27/all-electric-trainer-plane-airworthiness-certification-faa-us/

Lasley, S. (2020, 3. januar). Batteries create critical cobalt situation. North of 60 Mining News. Hentet fra: https://www.miningnewsnorth.com/page/batteries-create-critical-cobalt-situation/5749.html

Lorentzen, M. (2019, 13. april). Espen Høibys OSM Aviation bestiller 60 elfly i USA. E24. Hentet fra: https://e24.no/naeringsliv/i/JoOkE4/espen-hoeibys-osm-aviation-bestiller-60-elfly-i-usa

Lorentzen, M. (2020, 26. Januar). Dårlig nytt for elfly-optimistene: Nytt fly ikke klart før 2030-tallet. E24. Hentet fra: https://e24.no/teknologi/i/rAy1yA/daarlig-nytt-for-elfly-optimistene-nytt-fly-ikke-klart-foer-2030-tallet

NASA. (2019, 3. oktober). NASA Takes Delivery of First All-Electric Experimental Aircraft. Hentet fra:  https://www.nasa.gov/press-release/nasa-takes-delivery-of-first-all-electric-experimental-aircraft

Nordic Innovation. (2019). Nordic Network for Electric Aviation (NEA). Hentet fra: https://www.nordicinnovation.org/programs/nordic-network-electric-aviation-nea

NRK. (2019). Elfly. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/nyheter/elfly-1.14769233

NTB. (2019). Sola og Flesland vil bli først med kommersiell elfly-rute. Hentet fra: https://www.tv2.no/nyheter/10967797/

Pinchasik, D. R. (2018, 18. desember).  Spørsmålet er: Hva skal vi gjøre med elbil-batteriet? Samferdsel. Tilgjengelig på: https://samferdsel.toi.no/meninger/sporsmalet-er-hva-skal-vi-gjore-med-elbil-batteriet-article34075-677.html

Pownall, A. (2019, 20. mai). Lilium aims to operate all-electric air taxis in several cities by 2025. Dezeen. Hentet fra: https://www.dezeen.com/2019/05/20/lilium-jet-electric-air-transport/

Rathi, A. (2019, 8. april). How we get to the next big battery breakthrough. Quartz. Hentet fra: https://qz.com/1588236/how-we-get-to-the-next-big-battery-breakthrough/

Reid, D. (2019, 18. juni). All-electric jet firm Eviation announces US regional airline as first customer, predicts delivery in 2022. CNBC. Hentet fra: https://www.cnbc.com/2019/06/18/all-electric-jet-firm-eviation-announces-us-airline-as-first-customer.html

Reimers, J. O. (2018). Introduction to electric aviation in Norway. Oslo: Green Future. Hentet fra: https://avinor.no/contentassets/c29b7a7ec1164e5d8f7500f8fef810cc/introduction-of-electric-aircraft-in-norway.pdf

Roland Berger. (2017). Think:Act. Aircraft Electrical Propulsion - The Next Chapter of Aviation? London: Roland Berger.

SAS. (2019, 25. september). SAS joins Nordic initiative for electric aviation. Hentet fra: https://www.sasgroup.net/en/sas-joins-nordic-initiative-for-electric-aviation/

Scheyder, E. (2019, 2. mai). Exclusive: Tesla expects global shortage of electric vehicle battery minerals - sources. Reuters. Hentet fra: https://www.reuters.com/article/us-usa-lithium-electric-tesla-exclusive/exclusive-tesla-expects-global-shortage-of-electric-vehicle-battery-minerals-sources-idUSKCN1S81QS

Schäfer, A. W., Barrett, S. R. H., Doyme, K., Dray, L. M., Gnadt, A. R., Self, R., . . . Torija, A. J. (2019). Technological, economic and environmental prospects of all-electric aircraft. Nature Energy, 4(2), 160-166. doi:10.1038/s41560-018-0294-x

Vaalma, C., Buchholz, D., Weil, M., & Passerini, S. (2018). A cost and resource analysis of sodium-ion batteries. Nature Reviews Materials, 3(4), 18013. doi:10.1038/natrevmats.2018.13

Wikipedia, diverse sider, for eksempel: https://en.wikipedia.org/wiki/Bye_Aerospace_eFlyer_2#cite_note-tu2019-04-17

Wang, B. (2018, 7. september). EasyJet and Wright Electric 180 seat electric airline will start flying around 2027. Nextbigfuture. Hentet fra: https://www.nextbigfuture.com/2018/09/easyjet-and-wright-electric-180-seat-electric-airline-will-start-flying-around-2027.html

Wright Electric (2020). Lower cost, quieter flight, cleaner future. Hentet fra: https://weflywright.com/

WSDOT. (2019). Electric Aircraft Working Group Report. Seattle: Washington State Department of Transportation. Hentet fra: https://www.wsdot.wa.gov/sites/default/files/2019/07/15/ElectricAircraftWorkingGroupReport-June2019.pdf

Young, S. (2018, 29. oktober). EasyJet expects to be flying electric planes by 2030. Reuters. Hentet fra: https://www.reuters.com/article/us-easyjet-ceo-electric/easyjet-expects-to-be-flying-electric-planes-by-2030-idUSKCN1N31PS

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS