Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Nye møteplasser for godstransport – swipe and load!

Nye møteplasser for godstransport – swipe and load!

FORSKNING: For å møte konkurransen fra nye digitale møteplasser, bør etablerte speditører satse på merverdi utover verdien de har som møteplass for kjøpere og selgere av transporttjenester. 

Av Guri Natalie Jordbakke og Karin Fossheim
Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Godstransporten blir til stadighet pekt på som en sektor med små marginer, kampen om markedsandelene er hard.  Det kan virke lite fristende for nye aktører å etablere seg i dette markedet – med mindre de har spesielle ressurser eller annen kompetanse enn etablerte aktører, også kalt konkurransefortrinn.

Slike konkurransefortrinn finner vi hos teknologiske selskaper som søker muligheter til å dra nytte av økende digitalisering. Dette ser vi i ulike deler av transportsektoren – der digitale møteplasser dukker opp.

Nylig har for eksempel Uber fått tillatelse til å kjøre i Norge, noe som utfordrer dagens taximarked. Vi har også sett at de rosa syklene til Foodora stadig fargelegger bybildet. Er godstransporten neste marked slike digitale plattformer inntar for fullt?

Digitale ekspeditører

Internasjonalt har det dukket opp flere aktører som fungerer som digitale møteplasser for transport av varer. Også i Norge ser en at slike digitale plattformer for å organisere transport dukker opp. 

Høsten 2019 lanserte norske Swipload en felles plattform for en mer effektiv utveksling av godsoppdrag i transportbransjen. Plattformen kan også håndtere arbeid som fakturering, avregning og utbetaling til den enkelte transportør (Swipload).

Zendera er et annet norsk eksempel på en plattform for matching av tilbud og etterspørsel av transport. De fungerer også som et transportplanleggingsverktøy (Zendera). 

Samtidig som denne utviklingen skjer, rapporterer over halvparten av speditørene vi spør at de ikke har hørt om eller kjenner til begrepet digital speditør. 

Det som skiller godstransporten fra persontransporten når det gjelder planlegging, er at organiseringen av transporten er mer komplisert, spesielt der godset skal krysse landegrenser.

Oppgaver utover det å være møteplass

Speditørarbeidet har arbeidsoppgaver utover å tilby selve møteplassen for den som skal kjøpe og den som selger transport. Mange speditører står for organisering over landegrenser. Dette innebærer behov for kontakt med ulike (offentlige) instanser for at de juridiske forholdene skal være på plass.

I tillegg er godstransporten kjent for å ha store variasjoner. Ulike typer transport har ulike juridiske krav, som igjen krever kontakt med forskjellige instanser og kjennskap til ulike lovverk. Det vil være stor forskjell om en transporterer kjemiske varer eller matvarer. 

Likevel utfordres arbeidsoppgavene til speditørene av digitale plattformer. Oppgaver som sporing, booking av lasterom, kostnader og fakturering vil være oppgaver som også digitale plattformer kan håndtere.

Etablerte speditører med tro på fremtiden

For å få svar på om norske speditører er klar over denne fremtidige utfordringen, spurte vi speditører ved bruk av spørreskjema og intervju. 

Det er en generell forventing om at speditørens rolle vil endre seg i fremtiden grunnet digitalisering og teknologisk utvikling. 

Det ser særlig ut til at juridisk kompetanse samt kjennskap til hvilke offentlige instanser en må rådføre seg med i ulike land, og avhengig av for eksempel hvilke varer som transporteres, blir viktig. 

Få av de spurte speditørene mener at yrket vil forsvinne.

De spurte speditørene har tro på at det er rene spedisjonsbedrifter som vil ha størst utbytte – i form av markedsandeler – av i økende grad å bruke digitale teknologier, og at sammensatte aktører og nye aktører med teknologisk bakgrunn i mindre grad vil ha det.

Dette kan være tegn på at nye aktører anses som, og kanskje er, en mindre utfordring for etablerte speditører – eller at de etablerte ikke er seg fremtidige utfordringer bevisst.

Med små marginer kan det være vanskelig å bruke mye ressurser på fremtidige utfordringer. Her vil det også være en forskjell mellom store og små bedrifter. 

Strategi for å møte ny konkurranse

Forskning viser at det derfor er viktig at etablerte speditører har en strategi for å møte de nye konkurrentene, at det for å overleve er spesielt viktig å skaffe seg og/eller markedsføre den merverdien de har utover å være rene møteplasser. (Elbert og Gleser 2019). 

Det virker likevel som om speditørene er bevisste på at spedisjon har en merverdi utover informasjonsflyten som er knyttet til å være møteplass. Over 80 % av de spurte speditørene mener at speditører ivaretar flere aspekter ved transporten enn informasjonsflyt.

De fleste mener også at det er en nødvendighet å bli med på den digitale utviklingen for å kunne bli i markedet.

Det pekes også på at bedrifter som også driver med samlast i mindre grad er utsatt, for selv om det administrative endres, er det fortsatt behov for transport. 

Spørreundersøkelsen som det henvises til er gjennomført som en del av DIGIN. For å lese om DIGIN, følg denne lenken: https://www.toi.no/digin/ 

 

Referanser

 

R. Elbert og M. Gleser (2019).  Digital Forwarders. A Market Oriented Taxonomy. 

I C. Bierwirth, T. Kirschstein og D Sackmann (Red.), Logistics Management. Strategies and Instruments for digitalizing and decarbonizing supply chains – Proceedings of the Germen Academic Association for Business Research, Halle, 2019. (s. 19–31). Springer nature Switzerland AG 2019. 


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS