Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Jobbsykling mer vanlig vest i Oslo enn på østkanten

Jobbsykling mer vanlig vest i Oslo enn på østkanten

Vår studie av arbeidsreiser i Oslo viser et klart skille mellom øst og vest når det gjelder bruk av bil og sykkel. I vest er det en større andel som sykler og en mindre andel som bruker bil enn i øst. Dette til tross for at arbeidsreisene til befolkningen i vest og øst ikke er spesielt ulike når det gjelder reiselengde, kvalitet på kollektivtilbudet og tilgang på parkeringsplass.

Av Erik Bjørnson Lunke og Susanne T. Dale Nordbakke
Artikkelforfatterne er forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Transportinfrastrukturen i Oslo blir gjerne ansett som demokratisk og inkluderende[1]. T-banenettet er godt utviklet, buss- og trikkelinjer er jevnt fordelt i store deler av byen, og sykkelinfrastruktur er godt utbygget i alle bydeler.

Samtidig viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) at transportmiddelbruk på arbeidsreiser varierer betydelig mellom ulike deler av byen (tabell 1 og figur 1–4):

I ytre øst og ytre sør er andelen som kjører bil til jobb høyere enn i resten av byen. Mens sykkelbruk er vesentlig vanligere blant de som bor i ytre vest og ytre nord (tabell 1). Bruk av kollektivtransport er mer jevnt fordelt, mens det er flere fotgjengere og færre bilister i de indre bydelene.

 

Tabell 1. Transportmiddel brukt på den lengste strekningen i forbindelse med arbeidsreisen (reisekjeden[2]) etter bydel respondenter bor i. Prosent. N=2440