Du er her

Oppvarmende fjærskyer fra flytrafikken

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å unngå denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Eilif Ursin Reed er Kommunikasjonsrådgiver CICERO, Senter for klimaforskning

AV EILIF URSIN REED

I dag frakter ifølge ICAO omtrent 25 000 fly rundt 3 milliarder pas­sasjerer årlig. Globalt står flytrafikken for omtrent 2–2,5 prosent av de totale menneskeskapte CO2-utslippene. Regner vi kun med klimaef­fekten av klimagassutslippene, står luftfarten bak omtrent 3,5 prosent av det totale strålingspådrivet siden førindustriell tid.

Det er imidlertid ikke bare CO2-utslipp som har konsekvenser for klimaet. I tillegg til CO2 består utslipp fra fly av en rekke andre kom­ponenter som påvirker klimaet, blant annet vanndamp som bidrar til at det dannes kondensstriper og cirrusskyer. Tar vi med effekten av dette, øker luft­transportens andel av historisk stråling­spådriv til 4,9 prosent.

Hvor og hvordan flyene flyr har betydning for hvordan utslippene påvirker strålingspådrivet. CO2 og vanndamp er to viktige drivhusgasser som bidrar til å fange varmestråling i atmosfæren, og på den måten fungerer oppvarmende. I lavere høyder vil det fra flytrafikken være CO2-utslippene som gir den dominerende effekten, mens i større høyder kan utslipp av H2O, altså vanndamp, ha en betydelig effekt.

Når den varme vanndampen i eksosen slippes ut og blandes med tilstrekkelig kald luft, oppstår kondensasjon. Hvis forholdene i atmosfæren er riktige med hensyn til temperatur og vanndamp, produ­seres iskrystaller som danner kondensstriper som etter hvert fordam­per eller sprer seg utover og dekker større arealer. Kondensstripene har både oppvarmende og avkjølende effekt, men beregninger indikerer at netto global effekt er oppvarmende.

– Kondensstriper og påfølgende cirrusskyer består av iskrystaller, i motsetning til skyer nærmere bakken som oftest består av vanndamp. Disse tynne isskyene slipper igjennom mer av den kortbølgede sol­energien, mens mindre av den langbølgede varmestrålingen fra jorda slipper ut igjen, sier TEMPO-forsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO.

Dannelse av kondensstriper og cirrusskyer avhenger av temperatur og fuktighet og dermed også av hvilken høyde flyene holder.

– Jo lenger kondensstripene blir hengende, jo større klimaeffekt har de, sier CICERO-forsker Ole Amund Søvde.

Søvde bidrar i det pågående forskningsprosjektet REACT4C, som undersøker i hvilken grad klimaeffekten av utslipp fra fly påvirkes av at flyruten endres.

– Vi ønsker å finne ut om det går an å minimere klimaeffekten fra flytrafikk ved å dirigere trafikken i forskjellige ruter, sier Søvde.

Ved å inkludere klimaeffekt for flyutslipp i et flyplanleggingsverk­tøy for Nord-Atlanteren, studerer de om dette kan endre de typiske flyrutene, samt hvilke økonomiske kostnader slike kan medføre for flyvningene.

Les mer på:

www.transportmiljo.no/tema/fly

www.react4c.eu


DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

 

comments powered by Disqus

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS