Du er her

Nr. 01

 • LEDER

  Trikken skal selvfølgelig frem, men...

  Ta parkeringsplassen fra en bileier, og du mister bileierens sympati. Riktig? Det kan komme an på hvem du spør, på hvordan p-plassfrarøvelsen blir forklart, og på om det i rimelig nærhet finnes en alternativ p-plass.

 • KRONIKK

  Oppskrift for en bedre prioritering av vegprosjektene

  «Tapet ved å velge vekk de lønn­somme prosjektene til fordel for de ulønnsomme er 46 milliarder», skriver Harald Minken i denne kronikken.

 • Hard flyplasskonkurranse om interkontinental trafikk

  Den store, nordiske luftkampen

  Norges hovedflyplass på Garder­moen synes å måtte videreutvikle utenlandstrafikken, spesielt med interkontinentale ruter, for å nå sine inntektsmål, men sliter i så måte med hard konkurranse fra andre nordiske hovedflyplasser.

 • KOMMENTAR

  Flere trafikkdrepte i 2013: Tilfeldighet eller trendbrudd?

  188 mennesker omkom i trafikken i 2013, ifølge foreløpige tall. I 2012 var det foreløpige tallet 148, det endelige 145. Har trenden i retning av færre drepte i trafikken snudd? Eller står vi overfor et tilfeldig utslag?

 • Norske lastebiler hevder seg godt i konkurransen

  Det er et vedvarende trykk i mediene om at uten­landske lastebiler ødelegger markedet, tar fra norske transportører jobben og fører til «sosial dumping». Den nøytrale fagbetegnelsen kabo­tasje er nå blitt et skjellsord på linje med «sabo­tasje». Kabotasje er blitt betegnelsen på enhver lastebil med utenlandske skilt på norske veier.

 • Ny teknologi gir reisetiden nytt innhold

  «Er det like viktig å spare 10 minutter på arbeidsreisen når man under­veis kan oppdatere seg på de siste nyhetene på nettavisene og status for venner på Facebook, gjøre unna eposter eller reflektere over hverda­gen med favorittbandet på øret?» spør artikkelforfatterne.

 • Vrakpant: Bra for miljøet, men ikke for klimaet

  Fra 1978 ble det innført vrakpant ved innlevering av lette motorkjøretøy for opphugging ved godkjent avfallsplass. Formålet med vrakpanten er å resir­kulere en størst mulig del av kjøre­tøyenes bestanddeler, samt å hindre forsøpling og utslipp av miljøgifter.

 • NÆRBLIKK

  Verdens øyne er rettet mot Norwegian

  Lykkes, lykkes ikke? Nigel Halpern vurderer Norwegians muligheter til å lykkes med sin satsing på lavprisrute­flygninger over lange distanser fra og til Europa.

 • Om et trist tilbakeslag

  Det er et uunngåelig faktum at vi et par dager inn i hvert nye år konfronteres med tallene for hvor mange liv trafikken krevde i året som gikk.

 • Oppvarmende fjærskyer fra flytrafikken

  Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å unngå denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS