Du er her

Rekordår for innenlands flytrafikk

SAS kjøpte Braathens i 2001. Kapasiteten ble redusert og antall passasjerer sank til et bunnivå. Etter at Norwegian kom inn fra høsten 2002, har trafikken tatt seg opp igjen. Økt tilbud og lavere billettpriser er årsaken til dette.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Cand.real. Jon Inge Lian er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

/ Av Jon Inge Lian /
I perioden 1999-2001, etter at Color Air ga seg, var norsk luftfart fortsatt preget av stor overkapasitet på rutene innenlands.

Kapasitetsreduksjonen gikk svært sakte både hos SAS og Braathens fordi ingen ville gi bort markedsandeler til motparten. Overkapasitet kombinert med en ”vanvittig” rabattering i kampen om storkundene førte til finansielle problemer for Braathens, og SAS overtok selskapet i 2001. Fra januar 2002 ble produksjonen i det nye selskapet samordnet og kapasiteten kraftig redusert. Dette førte til økte priser og redusert trafikk.

Norwegian Air Shuttle var et mindre flyselskap som i flere år hadde operert deler av Braathens rutenett på Vestlandet. Fra høsten 2002 markedsførte Norwegian seg som et lavprisselskap, med punkt til punkt flygninger på noen utvalgte hovedruter. Tidspunktet var gunstig: SAS Braathens hadde nylig redusert sin kapasitet, og fra 1. august 2002 var det ikke lenger anledning til å opptjene bonuspoeng på rutene i Norge.

Norwegian viste seg å dekke et behov. Virksomheten vokste raskt og allerede våren 2003 begynte selskapet å fly på utlandet. Innenlands har rutenettet gradvis blitt utvidet. Norwegian flyr i dag fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Evenes, Alta og Kirkenes. I tillegg er det rute mellom Bergen og Stavanger /Trondheim.

Resultatet av konkurransen har vært en nedgang i prisene. Samtidig har SAS Braathens måttet gjennomføre harde kostnadskutt. Prisstrukturen er vesentlig endret. Utviklingen går i retning av priser på basis av reise en veg, og de billigste prisene fås normalt ved tidlig bestilling. Internett er blitt den viktigste kanalen for salg av flybilletter og for å innhente informasjon om de enkelte tilbudene og planlegge reisen.

Mot rekord i 2006
Trafikkstatistikken viser tydelig hvordan markedet har reagert på endringer i pris og kapasitet. Trafikken var på et toppunkt i 1998/99. Deretter sank trafikken kraftig til et bunnpunkt i 2002 før Norwegian kom ordentlig i gang. Etter 2002/03 har trafikken vokst, med en spesielt sterk vekst i 2006. Antall terminalpassasjerer innenlands i Oslo ser ut til å bli 8,4 millioner i 2006, mot 6, 9 millioner i 2002 og 7,6 millioner i 1999. Også på de andre flyplassene er innlandstrafikken nå vokst over 1998-nivået (figur 1). Særlig Bergen, Trondheim og Tromsø, som har konkurranse på ruten til Oslo, har vokst mye. I tillegg har utenlandstrafikken til/fra Bergen og Trondheim økt kraftig. Trafikken over Molde og Alta har også vokst sterkt, men veksten har sammenheng med olje- og gassutbygging.


Figur 1. Antall terminalpassasjerer i innlandstrafikk på utvalgte flyplasser (million)

I henhold til SSBs prisindeks for luftfart, har billettprisene sunket kraftig fra 2001. Den største nedgangen kom imidlertid i april 2002 da seteavgiften falt bort. Prisnedgangen var ellers særlig sterk fra høsten 2003 og utover. De siste to årene har prisene igjen begynt å stige, men i et forsiktig tempo (figur 2). SSBs prisindeks viser utviklingen i gitte billettgrupper, ikke hvor mange som benytter de enkelte billettyper. Dermed er gjennomsnittlig billettpris ikke kjent.


Figur 2. Prisutvikling i innenlands luftfart. 1998=100.

Reisevaneundersøkelsene på fly har derfor fra 2003 stilt direkte spørsmål om betalt billettpris tur/retur, inkludert avgifter. Det er passasjerene selv som fyller ut denne opplysningen på basis av prisen som står oppgitt på billetten. Eventuelle firmarabatter i ettertid er derfor ikke inkludert.

Lavere priser
En gjennomsnittsbillett for punkt-til-punkt trafikk på hovedrutene i stamrutenettet kostet nær 1800 kroner i 2005. Dette er en reduksjon på 125 kr eller 7 % nominelt siden 2003. Målt i faste priser (korrigert for økingen i konsum¬prisindeksen) er nedgangen på 9 %.


Tabell 1. Gjennomsnittlig billettpris (NOK) på utvalgte relasjoner fra Oslo lufthavn i 2003 og 2005. Punkt-til-punkt trafikk.

Økt konkurranse er hovedgrunnen til at prisene har sunket fra 2002 og utover. Norwegian har gradvis bygget ut sitt rutetilbud og sin kapasitet og utgjør dermed en økende trussel for SAS Braathens. Dette kan også sees ved vurdering av enkeltstrekninger. Prisene på de tre tunge, konkurranseutsatte strekningene i Sør-Norge er lavere enn på strekninger hvor SAS Braathens er alene. Prisene har altså sunket både pga konkurransen og fordi Norwegian med sine lavere priser i forretningsmarkedet nå står for en større del av trafikken enn tidligere.

Noen nyanser kan nevnes. Særlig dyr er flyreisen til Kristiansand. Til Ålesund, hvor SAS Braathens er alene, er reisen omtrent like billig som på konkurranse¬relasjonene i Sør-Norge.

Prisnedgangen har kommet i forretningsmarkedet. Her har nedgangen vært på 12 %, mens prisene har vært omtrent uendret i fritidsmarkedet. Det er særlig på arbeidsbetingede reiser til/fra Nord-Norge at prisnedgangen har vært sterk. Blant enkeltrutene er prisene mest redusert på Bodø og Evenes hvor Norwegian har kommet inn etter 2003. Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø var de strekningene Norwegian startet flygninger på høsten 2002.

Vi har foretatt regresjonsberegninger på rutene i tabell 1 hvor prisen er beregnet som en funksjon av reiseformål, avstand og om det er en konkurranserelasjon eller ikke. Resultatene viser at eksistensen av konkurranse på en rute bidrar til å senke prisen med ca 16 % (eller 300 kr). Denne effekten er en rendyrket effekt, kontrollert for effekten av reiselengde og reiseformål.

Dyrest i sør
Vi har sett nærmere på tre konkurransetrekninger i Sør-Norge (Stavanger, Bergen og Trondheim) og tre i Nord-Norge (Bodø, Evenes, Tromsø). Både i Sør- og Nord-Norge hadde Norwegian i 2005 en markedsandel på 40 %, mens SAS Braathens hadde 60 %. Norwegian hadde en markedsandel på 35 % i forretnings¬markedet og 46 % blant privat¬reisende. Selv om Norwegian har lavere priser for forretningsreisende, mens prisforskjellen mellom selskapene er relativt liten i privatmarkedet, er altså deres markedsandel likevel høyest blant privatreisende.

Til tross for prisforskjellen har SAS Braathens altså et grep om forretnings¬markedet. Dette kan skyldes forskjeller i service/ komfort, at SAS Braathens har flere bedriftsavtaler, og at SAS Braathens i større grad enn Norwegian tilfredsstiller de forretningsreisendes krav til høy frekvens. De to siste fortrinnene vil gradvis kunne forsvinne etter som Norwegian øker sin kapasitet.

På de seks hovedstrekningene nevnt over var gjennomsnittsprisen for yrkes¬reisende ca 700 kroner høyere enn for privatreisende. Reiser til Nord-Norge var i snitt bare 370 kr dyrere enn de langt kortere reisene i Sør-Norge. Den lille forskjellen skyldes et større innslag av privatreiser til/fra Nord-Norge.


Tabell 2. Gjennomsnittlig billettpris på konkurranserelasjoner fra Oslo lufthavn i 2005.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS