Du er her

DEBATT

«En ubehagelig drosjetur»

Det skal godt gjøres at det blant 33,4 millioner årlige drosjeturer i Norge ikke skal komme en og annen som er ubehagelig for kunden. (Dessverre er det også en del – langt flere – som er ubehagelig for drosjesjåføren, men det er en annen sak).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Atle Hagtun er kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund

AV ATLE HAGTUN

Norges Taxiforbund viser med sitt debattinnlegg at det har notert seg hva TØI-forsker, Terje Assum, skrev i Samferdsel nr 7, sept. 2013.

Forsker Terje Assum utfordrer drosjenærin­gen med et eksempel i forrige Samferdsel. Til det er bare å si at det skal være trygt å ta drosje. Med svært få unntak er det også det i Norge. Ethvert brudd på trygghe­ten – enten det er en sjåfør som kjører for fort, «prøver seg» på en passasjer, spiller plagsomt høy musikk eller gjør verre ting, er ett for mye. Drosjene er i servicebransjen.

Vi mener en kunde er i sin fulle rett til å korrigere sjåføren ved uønsket adferd, og bør gjøre det. Hvis det ikke hjelper, er neste skritt å sende en klage til sentralen. Alle relevante data står på kvitte­ringen. Om ikke den tas vare på, skal det være nok å notere løyvenummer, tid og sted.

Assum spør om det bør være mulig å klage anonymt. Ja, det bør det være, men det forutsetter jo at vedkommende kan gi opplys­ninger som gjør det mulig å verifisere og for­følge saken. Dessverre har det også forekommet falske anklager. Vi kan gjerne tenke nytt om klagemuligheter der kunden heller ikke er fornøyd med sentralenes reaksjon.

Generelt har Norges Taxiforbund i alle år arbeidet for solid opplæring og gode serviceholdninger, ikke minst gjennom Taxiskolens kurs. De aller fleste sentraler følger dette godt opp, og er svært pro­fesjonelle bedrifter. Men et pro­blem er at det er mulig å slippe unna. Mange krever at «næringen selv» skal rydde opp i alle avvik, men det finnes ingen «næringen selv» som har kontroll og myndighet over alle sjå­fører. Derfor må myndighetene – som utsteder kjøresedler og løyver – være bedre til å kontrol­lere at bestemmelsene blir fulgt.

Det er også myndighetene – gjennom lov­verket – som må gi sentralene de redskaper de trenger for å rydde i egne rekker. NT har for lenge siden fremmet konkrete forslag om dette, men Samferdselsdepartementet la dem i skuffen. Vi skal sende dem på ny til den nye statsråden.

Det er ingen insentiver til å kjøre fort. Tvert imot fjernet innførin­gen av parallelltakst fra 2011 en slik mulig fordel. Siden tidstaksten nå beregnes under hele turen, vil en tur på x km være bedre betalt om man hol­der fartsgrensene enn om man «råkjører».

Assum har helt rett i at dårlig kundebehand­ling fra noen få kan skremme kunder vekk. Vi har all interesse av å få alle som mis­bruker jobben, ut av næringen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS