Du er her

Nr 8

 • LEDER

  Stort og smått å gripe fatt i

  Den nye regjeringen er ikke kommet til dekket bord innen samferdsels­sektoren. Her har den altså mye å gripe fatt i. Likevel, noe av alt som kan sies om de siste åtte årenes Stoltenberg-regjeringer, er at de satte samferdse­len solid på dagsordenen her i landet.

 • KOMMENTAR

  Derfor bør ikke en ferjefri E39 sees som et samlet konsept

  «Det vil finnes gode prosjekter enkeltvis på strekningen, men de må identifiseres og plukkes ut, så får resten vente», skriver Harald Minken i denne kommentaren.

 • NÆRBLIKK

  Styrket satsing på transport – redusert satsing på transportforskning

  «For oss som driver med transportforskning er det selv­sagt trist at bevilgningene til dette nok en gang reduse­res samtidig som statens ressursbruk til transportformål øker til historisk høye nivåer», skriver Kjell Werner Johan­sen i dette nærblikket på den avtroppende Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

 • I dårlige tider går det bra for trafikksikkerheten

  Er det noe i det mange har hevdet, at nedgangstider er bra for trafikk­sikkerheten? Ja, mye tyder på det, men det er forbløffende vanskelig å si akkurat hvor stor betydning dår­lige økonomiske konjunkturer har for trafikksikkerheten.

 • INNSPILL

  Myter og fakta om forskjellen på svensk og norsk nasjonal transportplanlegging

  «Svenskene har midler på om lag 51 mrd. kr per år å bruke på den nasjonale transportinfrastrukturen, mens vi har om lag 61 mrd. kr per år», skriver artikkelforfatteren, idet han tilføyer: «Men Sverige har nes­ten 10 ganger så langt riksvegnett og 3 ganger så langt trafikkert jern­banenett som Norge.» Han tilføyer også at forskjellen i antall milliarder kroner blir større hvis norske fylkes­kommuners satsing blir medregnet.

 • REFLEKSJONER

  Elektrosjokk

  Det er litt rart, synes jeg, at den mest solgte personbilen her i landet i sep­tember var en helelektrisk bil, Tesla S. 616 nye eksemplarer kunne noteres i registreringsstatistikken. Det gir en markedsandel på 5,1 prosent blant personbilene.

 • DEBATT

  Jernbanen trenger en langsiktig plan – og et umiddelbart krafttak

  «Norge mangler en strategi for jernbanen mellom landsdelene. Den nye regjeringen må sørge for at det utarbeides en offensiv strategi», skriver Holger Schlaupitz i dette innlegget.

 • DEBATT

  «En ubehagelig drosjetur»

  Det skal godt gjøres at det blant 33,4 millioner årlige drosjeturer i Norge ikke skal komme en og annen som er ubehagelig for kunden. (Dessverre er det også en del – langt flere – som er ubehagelig for drosjesjåføren, men det er en annen sak).

 • DEBATT

  Riksveginvesteringer, trafikkarbeid og vegkvalitet

  «Bevilgningene til investeringer i riksve­ger skjer ikke etter fylke, og bør heller ikke gjøre dette» skriver Lars Aksnes i dette debattinnlegget, der han reage­rer på en artikkel i forrige utgave av Samferdsel.

 • TEMPO-NYTT

  Gods fra veg til bane. Eller omvendt.

  Overføring av gods fra veg til sjø og bane har i lang tid vært et vedtatt og omforent politisk mål. Det mangler ikke på ambisjoner. I henhold til prognosene i Nasjonal transportplan er det ingenting som skal øke mer enn godstransport med jernbane. Veksten er stipulert til nesten 170 % fra 2011 til 2060, altså bortimot en tredobling. Men i praksis går utviklingen i stikk motsatt retning, og det tilsynelatende i stadig raskere takt.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS