Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Enda mer penger – men blir det mer vei og bane?

Enda mer penger – men blir det mer vei og bane?

KOMMENTAR: Forslag til statsbudsjett for 2021 setter med over 80 milliarder kroner til Samferdselsdepartementet rekord i størrelse. Likevel viser budsjettforslaget et etterslep i oppfølgingen av den ambisiøse transportplanen (NTP) for perioden 2018– 2023.

Av KJELL WERNER JOHANSEN
Ass. direktør, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Blir budsjettet vedtatt, er 62 prosent av målet for NTP oppfylt, mens 38 prosent gjenstår til planperiodens to siste år.

Å måle infrastrukturforbedringer i kroner har likevel begrenset verdi – tog trenger skinnegang med masse tilbehør og bilene trenger gode veier.

Milliarder til å holde liv i jernbanetempoet

Til jernbane må bevilgningene øke for å dekke opp for noen kostnadsøkninger i mangemilliarderkronersklassen blant annet på Østfoldbanen. Med en økning fra 26,7 til 32,1 milliarder kroner får man opprettholdt tempoet i pågående utbyggingsprosjekter og fullført planlegginga av Ringeriksbanen.

I motsetning til jernbaneinvesteringene ser det ut som veibyggerne hos Statens vegvesen og Nye Veier AS klarer å bygge vei innenfor kostnadsrammer. De statlige bevilgningene til veiinvesteringer blir omtrent på årets nivå.

Resultatene etter de siste års veisatsing viser seg også ved at det kan rapporteres om åpning av hele 180 km ny eller oppgradert riksveg i 2019.

Bompengegiv til glede for distriktsbilister

Bompengeproblematikken som fikk stor oppmerksomhet i fjor, blir vi nok ikke helt ferdig med om budsjettet vedtas.

Riktignok kan mange distriktsbilister glede seg over at det foreslås å bruke nesten 1,5 milliarder kroner til reduksjon i bompenger i distriktene, men den samlede bompengebetalingen ser likevel ut til å måtte øke. 

Noe av trykket i de største byene kan lette idet bevilgningene til byvekstavtalene foreslås økt med ca. 20 prosent.

En avgift som neppe torpederer salget av nullutslippsbiler

På avgiftssidene er den største nyheten at det foreslås å innføre trafikkforsikringsavgift på kroner 2135 for nullutslippsbiler.

Dette kan fylle statskassa med minst 600 millioner kroner, men vil neppe torpedere salget av slike kjøretøy, ettersom det ikke innføres hverken kjøps- eller nye bruksavgifter på nullutslippskjøretøy.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS