Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Nord-Norgebanen kan bli avleggs før den er ferdig

Nord-Norgebanen kan bli avleggs før den er ferdig

KOMMENTAR: «Teknologisk utvikling med elektrifisering og automatisering av vei-, luft- og sjøtransport og utvikling av mer effektiv logistikk ( … ) kan gjøre Nord-Norgebanen irrelevant lenge før den er ferdig», skriver TØIs ass. direktør Kjell Werner Johansen.

Av KJELL WERNER JOHANSEN
Ass. direktør, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nord-Norgebanen kom i dag igjen på agendaen i Stortinget. Det er likevel veldig langt fram til en slik bane kan være ferdig.

Jernbanedirektoratets utredning fra 2019 viser en bane som det sannsynligvis vil koste langt over 100 milliarder kroner å bygge, mens nytten av banen er mer enn tvilsom. 

Passasjergrunnlag i minste laget

Passasjertrafikkgrunnlaget er neppe tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved å kjøre tog på strekningen selv om den dekker de største byene i landsdelen.

Ingen enkel vei for godset 

Godset som skal fraktes ut av landsdelen har opphav i Lofoten, Vesterålen, på Senja og andre områder på kysten, mens en jernbane naturligvis må bygges inne i landet der det er fast grunn å legge svillene på.
 

Det er allerede i dag to korridorer for godstog ut av landsdelen som har sine utfordringer og flaskehalser lenger sør. For eksport og import av varer med godstog møter både Nordlandsbanen og Ofotbanen kapasitetsproblemer på andre strekninger – problemer som må løses for at en Nord-Norgebane skal få effekt.

Banen kan bli irrelevant før den er ferdig …

Teknologisk utvikling med elektrifisering og automatisering av vei-, luft- og sjøtransport og utvikling av mer effektiv logistikk som også kan inkludere både Nordlands- og Ofotbanen de neste tiårene, kan gjøre Nord-Norgebanen irrelevant lenge før den er ferdig.
 

Likevel kan det være nyttig med en grundig utredning av hvordan transportsystemet i Nord kan utvikles for å møte dagens og fremtidens behov for samfunns- og næringsliv.

Jeg vil tro mange vil se seg bedre tjent med raskere å få på plass gradvise forbedringer for øvrige transportformer enn å vente noen tiår på et tog som kanskje ikke kommer.

 

Aktuell lesing:

 

Nord-Norgebanen bør aldri bygges

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS