Du er her

Debatt: Døgnhvileplasser for yrkessjåfører

Et spørsmål om anstendighet

«NLF krever at myndighetene må ta ansvar og sørge for at sikre døgnhvileplasser bygges nå – ikke om 10 år», skriver Geir A. Mo i dette innlegget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV GEIR A. MO
Administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Tungbilsjåfører er pålagt å hvile, men har nesten ingen steder å hvile på. Vi skal aldri gå på akkord med trafikksikkerheten, og derfor er strenge hvileregler nødvendig for dem som fører tunge kjøretøy. Risikoen for ulykker med omfattende konsekvenser er rett og slett for stor. De siste årene har dessverre risikoen for å bli ranet i løpet av døgnhvilen økt betydelig, og nå er den blitt en stor stressfaktor for dem som har veien som arbeidsplass.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i flere år hatt utbygging av døgnhvileplasser som en viktig kampsak. Antall vogntog på veiene øker og behovet for sikre og trygge hvileplasser likeså. Vi hadde derfor store forventninger til at Nasjonal transportplan (NTP) endelig skulle gi oss en plan for hvor og når en utbygging skal skje. Vi ble dessverre bare sånn passe fornøyde.

Regjeringen lover å utarbeide en nasjonal plan for utbygging av døgnhvile­plasser, og 35 plasser skal bygges innen 10 år. I utgangspunktet høres jo ikke dette så galt ut, men det innebærer dessverre svært få konkrete planer utover et tall.

Hvor skal disse plassene ligge, og hvor mange vogntog kan stå på hver plass? Hva med sikkerhet og fasiliteter for sjåfører av begge kjønn? Skal vi vente på nye plasser inntil det foreligger en plan? Når kommer i så fall den?

Det står heller ingenting i NTP om opp­gradering av eksisterende 15 døgnhvileplasser. Flere av dem har eksempelvis ikke dusj, noe som gjør at de ikke er godkjent som døgnhvile­plass etter internasjonale krav. Å ta seg en dusj når du er borte fra hjemmet i dager og uker, er vel ikke et så urimelig krav?

NLF har nettopp gjennomført en med­lemsundersøkelse i samarbeid med If. Den viser at 64 % av medlem­mene har blitt frastjålet diesel. For få år siden var diesel­tyveri et ikke-eksisterende problem. Nesten halvparten har opplevd tyveri eller ran i forbindelse med oppdrag. Under halvparten anmelder imid­lertid forholdene og oppgir manglende priori­tering fra politiets side som årsak.

Veiene våre er yrkessjåførers arbeidsplass som er der for vår skyld, og de har, i likhet med alle oss andre, krav på anstendige arbeidsforhold. Dagens virkelighet opp­leves av mange som en psykisk belastning. Min påstand er at de forholdene som er avdekket gjennom vår undersøkelse ikke hadde blitt aksep­tert i andre næringer. Tenk deg om 64 % av alle lærere hadde opplevd å bli bestjålet på arbeids­plassen? Eller at halvparten av alle bensinstasjo­ner i landet ble ranet hvert år? Vi tror det hadde blitt et ramaskrik og myndighetspålegg om større sikkerhet med en eneste gang.

NLF krever at myndighetene må ta ansvar og sørge for at sikre døgn­hvileplasser bygges nå – ikke om 10 år. Det er plass nok langs vei­ene, det er viljen til handling som mangler. Vårt krav er at Stortinget under behand­lingen av NTP rydder opp i det regjeringen har forsømt. Yrkessjåførene er ikke på veien for fornøyelsens skyld. De er der for at samfunnet skal fun­gere. De fortjener respekt og anstendige arbeidsforhold.

Døgnhvileplass, definisjon:

En døgnhvil skal vare i minst 11 timer og bør skje på et døgnåpent sted med gode sanitær­forhold, bespisning, oppholdsrom med Internettilgang, strømuttak.

Kjøre- og hviletid, hovedregler:

Daglig kjøretid er summen av to kjøretider mellom to døgnhviler

Daglig kjøretid kan ikke være mer enn 9 timer

Ukentlig kjøretid kan ikke være mer enn 56 timer

Toukers kjøretid kan ikke overstige 90 timer

Etter en kjøreøkt på maks. 4,5 timer må sjåføren hvile minimum 45 minutter.

Etter kjøreøkt nummer to må sjåføren ta en døgnhvil på minimum 11 timer.

En pause skal KUN brukes til hvile

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS