Du er her

LEDER

Stort og smått å gripe fatt i

Den nye regjeringen er ikke kommet til dekket bord innen samferdsels­sektoren. Her har den altså mye å gripe fatt i. Likevel, noe av alt som kan sies om de siste åtte årenes Stoltenberg-regjeringer, er at de satte samferdse­len solid på dagsordenen her i landet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Mye kunne selvfølgelig i manges øyne vært gjort annerledes. Men Stoltenberg og hans folk skal ha noen poeng for at de fikk satsingen på en bedre fungerende samferdsel sånn noenlunde opp å gå – i en tid da veier og jernbane og mye annet i sektoren skrek etter alminnelig vedlikehold og gjennomgripende modernisering.

Nå venter mange spent på hvordan satsingen vil bli videreført av Solberg-regjeringen. Meningene er mange om hva Solberg og hennes folk, med sam­ferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som frontfigur, bør gripe fatt i.

I hvilken grad bør OPS tas i bruk i infrastrukturbyggingen? I hvilket omfang skal den eksisterende bompengeordningen videreføres? Hva med elbilsat­singen i en tid da den utvikler seg på en måte som kanskje ikke var forutsett (se Wormnes’ refleksjoner på side 19 )? Hva med sykkelsatsingen og kollek­tivsatsingen og havnesatsingen? Hva med de definitivt mest ulønnsomme flyplassene og med Postens ombæring av stadig færre brev og tilsynelatende stadig mer papirreklame?

Bør de foreliggende tankene om en ferjefri E39 holdes i live (se kommentaren på sidene 4 og 5), og i tilfelle på bekostning av hva annet – for eksempel på bekostning av en ordentlig vei mellom Bergen og Oslo og på bedre veier i Nord-Norge, på bekostning av en vei- og jernbaneforbindelse på tvers av den ytre delen av Oslofjorden?

Hva med en utretting av Bergensbanen? Hva med raskt å forsyne jernba­nenettet med de krysningssporene som faktiske og potensielle godstog­brukerne lenge har ønsket seg (se TEMPO-spalten på side 24). Hvordan holde kontroll over byggingen av den tunnelbaserte jernbanelinjen mellom Ski og Oslo, den som allerede fremstår som mye mer kostnadskrevende og tidkre­vende enn da Stoltenberg i 2009 gjorde den til en flaggsak?

Mange vil sette pris på å få raske og konsise svar på store spørsmål som ennå henger i luften. Hvis regjeringen inntil videre ikke vil satse på for eksem­pel en solid veiforbedring på strekningen Bergen–Oslo, så la oss få det i klar­tekst, ledsaget av en forklaring.

Noe mange i tillegg gjerne skulle se, er at den nye regjeringen viser større inter­esse enn forgjengerne gjorde for mange av hverdagsdetaljene i samferdselssektoren. En samferdselsminister har ikke kon­troll over alt som skjer og ikke skjer i sektoren, men han (nå dreier det seg jo om en han) har både lov og anled­ning til å sende signaler nedover i rekkene om at han gjerne hadde sett ditt og datt bli ivaretatt.

Hvis han gjør det, kan vi fatte nytt håp om færre skjeve og uleselige veiskilt, om mindre snø og is på fortauene, om skikkelig vinterrydding av sykkelfeltene, om en mer håndverkspreget lapping av hullene i asfalten. Mer orden på detaljnivå behøver ikke koste store penger – her er det snakk om å bidra til en aldri så liten form for kulturforbedring, en som kunne medføre at den jevne kvinne og mann tok samferdselsfesttalene mer på alvor.

Den nye regjeringen, den nye ministeren, kunne også score poeng ved å fokusere sterkt på all den nye teknologien som finnes og er under utvikling for bruk i samferdselssammenheng – teknologi som kan bidra til eksempelvis flyt i trafikken og minst mulig drivstoff-forbruk (Norge har allerede automatiske bombetalingssystemer som langt overgår de gamle stopp-og-betal-syste­mene i en god del andre land).

Et konkret eksempel på nytenkning knyttet til teknologi: TØI-sjef Gunnar Lind­berg gjorde seg i forrige utgave av Samferdsel til talsmann for å gi den norske bompengeordningen en avløsning; hans syn er at den – ved hjelp av ny teknologi – med fordel kan bli erstattet med noe som vil være langt mer hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

Og tenk om Norge nå også kunne kvitte seg med den tradisjonen som finnes for at samferdselsministre fremstår som vel så opptatt av å sette lokale spor som nasjonale spor etter seg, i form av et eller annet stort prosjekt der i lan­det hvor de har sine røtter.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS