Du er her

DEBATT:

Tunneltenkepause

Ja, det er god grunn til å ta en tunneltenke­pause slik red. anbefaler i august-utgaven av Samferdsel (nr. 6 – 2013). Det er heller ingen tvil om at de tunge trailerne er mer utsatt for brann ved 7 % enn ved 5 % stig­ning. Men det trengs nok mer enn disse få prosentene før sikkerheten i biltunnelene blir tilfredsstillende.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Inn­sende­ren kom­menterer lederar­tikkelen i forrige utgave av Sam­ferdsel.

AV PÅL JENSEN
Ski
paalhjensen@gmail.com

Vegdirektoratets kontrollører har fun­net bremsefeil ved praktisk talt hver annen utenlandske trailer, og slike feil er like utbredt blant de norske: 1767 av 3665 hadde bremsefeil.

I tillegg er det grunn til å spørre om f.eks. filippinske trailersjåfører har den erfaringen med norsk klima og føre, norske veier og lange biltunneler som de bør ha – og ikke minst hvorvidt kjøre- og hviletidsbestemmelsene blir overholdt (jf. f.eks. http://www.frifagbevegelse.no/Transportarbeideren/article6513740.ece).

Dette er desto mer alvorlig etter som biltun­neler – og særlig biltunneler med mange trai­lere – i seg selv er en sikkerhetsrisiko:

  • De er til dels fulle av kjøretøy som innehol­der større eller mindre mengder ildsfarlige og til dels eksplosive drivstoffer. Det viser seg gang på gang at en brann i en bil eller en buss som regel utvikler seg raskere enn f.eks. en boligbrann, bl.a. fordi det er svært begren­set hva en har lov å oppbevare av ildsfarlige og eksplosive stoffer i boligen. I Ski hadde vi for noen år siden en garasjebrann hvor et tyvetalls garasjer gikk med. Brannen ble noe begrenset fordi halvparten av bilene og dermed halvparten av bensintankene var på ferie, men utviklet seg like fullt eksplosivt; flammene stod 50 m til værs.
  • Høy konsentrasjon av brennbare stoffer. En eneste trailer fullastet med papir, tøm­mer, tøy, geitost osv. inneholder antagelig mer brennbare stoffer enn en fullt møblert enebolig.
  • Det er, med rette, forbudt å oppbevare bensin i bolighus. I en personbil kjører du i selskap med 40–50 liter bensin, kanskje mer. Og av og til møter du tankbiler som kanskje rom­mer 30 000 liter bensin.
  • Det er alltid risikabelt å blande kjøretøy med vidt forskjellig størrelse og tyngde. Nettopp derfor prøver vi å skille fotgjengere, syklister og bilister i veitrafikken, og Jernbaneverket ønsker å nedlegge flest mulig planovergan­ger. Bensinen i en personbil er mer utsatt for å ta fyr hvis bilen kolliderer med en 50-tonns trailer enn med en annen personbil.
  • En tunnelbrann får et langt voldsommere forløp enn en brann med samme varmeut­vikling i friluft: Temperaturen blir høyere, noe som i sin tur kan bidra til å spre brannen ytterligere og øke faren for overtenning – og konsentrasjonen av giftige branngasser blir større.
     

Men i tillegg til en tunneltenkepause bør vi kanskje ta en tenkepause før vi slip­per enda flere og større norske og utenlandske trailere ut på veiene, og heller prøve å få mest mulig gods over på bane og sjø.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS