Du er her

Nr 7

 • LEDER

  Mange bagateller små

  Massevis av tilsynelatende godt lappete veihull i Danmark kontra massevis av åpenbart dårlig lappete veihull i Norge ...

 • KRONIKK

  Norge kan tjene på å gi bompengeordningen avløsning

  • «De norske bompengene har i dag en liten grad av differensiering eller posi­tiv styrende effekt på trafikken. Mye taler for at de har motsatt virkning, slik at prisene blir for høye på enkelte veistrekninger og for lave på deler av det øvrige veinettet, ikke minst i rush­tiden», skriver kronikkforfatteren.
  • I sin argumentasjon for å gi bompen­gesystemet en avløsning, skriver han også: «En generell distansebasert avgift basert på de transportøkono­miske prinsippene, og innført på for eksempel hovedveinettet, ville anta­gelig gi en mer effektiv utnyttelse av veinettet enn hva bompengene gjør, og dessuten ha et potensial for større inntekter.»
 • Euro 6/VI-teknologi og dieselmotorer:

  Kraftige utslippsreduksjoner i bytrafikk er mulig!

  De nye rensekravene som er i anmarsj for nye biler, store som små, vil kunne redusere de skadelige avgassutslip­pene vesentlig i virkelig bytrafikk, viser forsøk TØI har gjort.

 • Fartsholdninger blant unge menn i rurale områder:

  Spennende å kjøre for fort, men viktig ikke å miste lappen ….

  «En av informantene fortalte at han ’får adrenalin’ av å kjøre fort, mens en annen fortalte at han kjenner et ’kick’ når han kjører i over 200 km/t», skriver Marthe Bøe i denne artikkelen.

 • DEBATT:

  De tomme bilsetene: En stor, ubenyttet transportkapasitet

  Ledige bilpassasjerseter utgjør «den suverent største transportkapasiteten i hele trans­portsystemet», skriver Sigmund Riis i dette innlegget.

 • DEBATT:

  Tunneltenkepause

  Ja, det er god grunn til å ta en tunneltenke­pause slik red. anbefaler i august-utgaven av Samferdsel (nr. 6 – 2013). Det er heller ingen tvil om at de tunge trailerne er mer utsatt for brann ved 7 % enn ved 5 % stig­ning. Men det trengs nok mer enn disse få prosentene før sikkerheten i biltunnelene blir tilfredsstillende.

 • DEBATT

  Uforståelig fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

  Innsenderen og hans arbeidsgiver var blant de mange taperne da Bymiljøetaten i Oslo kommune utpekte vinneren av et oppdrag knyttet til fremtidig sykkelstrategi. I dette inn­legget retter han et kritisk søkelys mot etatens fremgangsmåte.

 • DEBATT

  En ubehagelig drosjetur

  Nylig fikk jeg et brev fra en tidligere kollega om «en meget ubehagelig drosjetur».

 • REFLEKSJONER

  Noen tanker om asfalt, blant annet

  Jeg hadde denne gangen tenkt å reflektere litt rundt asfalt. For jeg må innrømme at jeg forundres over hvor vanskelig det synes å være å legge asfalt i Norge sammenlignet med i andre land. Spesielt gjelder det der asfalten fra tid til annen må repareres.

 • TEMPO-nytt:

  Bratt vei mot togradersmålet

  «Er det på tide med litt realitetsorientering? Eller må vi tvert imot for­late tanken om at transportetterspørselen skal fortsette å vokse? Det synes klart at togradersmålet ikke kan nås med mindre denne utvik­lingen forhindres eller bremses.» Lasse Fridstrøm stiller noen provose­rende spørsmål i denne månedens TEMPO-spalte.

   

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS