Du er her

  • Hjem
  • /
    Bybane, motorvei … han fant løsningen

Bybane, motorvei … han fant løsningen

LITT AV HVERT: En privat trafikkplanlegger løste på eget initiativ en gordisk knute for Bergens store kollektivsatsing. Helge Hopen fant løsningen som sikrer at videre utbygging av Bybanen vil redusere trafikkulempene for beboere langs dagens hovedinnfartsåre fra nord.

 

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bybanen i Bergen legger stadig mer av Bergen under sine skinner. Fjerde byggetrinn, mot bydelen Fyllingsdalen, er i gang og skal stå ferdig en gang i løpet av 2021–22. 

Deretter skal Bybanen utvides mot bydelen Åsane, nord for sentrum. Planarbeidet allerede er i gang og traseen er bestemt. I fjor høst skapte trasévalget imidlertid hodebry for lokalpolitikere og kommunale planarbeidere.

Først var det valg av løsning over den historiske Bryggen som avfødte store utfordringer. Deretter ble det vanskelig å finne en god løsning for strekningen fra sentrum ut langs det som kalles Sandviken.

Det var inntil den private trafikkplanlegger Helge Hopen i vinter utarbeidet en løsning som i ettertid kan virke som et columbi egg:

Ved rett og slett å fjerne et motorveikryss og med nye beregninger for trafikkgrunnlaget gjennom sentrum – i en enkel sammenfatning – har han kunnet gi politikerne det alternativet som de hele tiden har ønsket seg.

– Det er bare vinnere på dette utfallet, sier Hopen til Samferdsel.

For dyr løsning

Det var langt fra gitt at utfallet ville bli slik. Det var lenge dragkamp, debatt og høylytte protester mot forslaget som byrådet i Bergen først falt ned på. Ikke minst så lokalbefolkningen for seg fortsatt store miljø- og trafikkproblemer gjennom bydelen sin.

Opprinnelig hadde Arbeiderpartiet, som leder dagens byrådssamarbeid med V og Krf, gått på valg i 2015 på en løsning som i det store og hele er lik den som nå er vedtatt med Hopens endringer.

Men før Hopen kom på banen, falt byrådet først ned på en annen løsning, fordi det foretrukne alternativet da var blitt vesentlig dyrere enn finansieringsgrunnlaget ga rom for.

Den store trafikale utfordringen gjennom Sandviken er E39, en firefelts motorvei som deler bydelen i to. Byrådet hadde opprinnelig sett for seg at Bybanen-traseen skulle legges der motorveien i dag ligger, mens biltrafikken istedenfor ble sendt i tunnel i forlengelse av dagens Fløyfjellstunnel.

Men denne løsningen ble altså for dyr for. Det ville koste 1,9 milliarder kroner bare å forlenge biltunnelen. Dessuten ga denne løsningen lengre byggetid og ville hindre byutvikling. Av den grunn falt byrådet ned på å beholde dagens motorvei og heller legge Bybanen i tunnel. Det ville bli en rimeligere løsning.

Ny kryssløsning

– På den tiden da byrådet vedtok å ikke bygge ny biltunnel, hadde jeg allerede sett risikoen for at de ville snu. Og da det skjedde, gikk alarmklokkene, forteller Hopen, som selv bor i ytre Sandviken og derfor blir berørt av utbyggingen.

Det tok tid før han så løsningen. Men tidlig mente Hopen at det var mange gode grunner til å legge Bybanen langs dagens E39. Han fremhever både det miljø- og trafikkmessige samt hensynet til bydelens attraktivitet. Likevel innså han at det ikke ville hjelpe å gjenta gode argumenter som allerede var oppe i debatten.

Han begynte istedenfor å se på trafikkbildet og hvordan det faktisk ville bli seende ut, samtidig som han hadde i tankene å få ned kostnadene. Han spurte seg hvordan biltrafikken ville bli langs dagens akse gjennom Sandviken dersom den istedenfor å kjøre på dagens motorvei måtte benytte en vanlig lokalvei.

– Det var under dette arbeidet at jeg også begynte å se på forskjellige kryssløsninger til og fra en motorvei i tunnel i Sandviken. Dersom nordgående ramper ble kuttet, ville det tvinge folk til å ta lokalveien, bemerker Hopen.

– Dermed peiser Bybanen forbi, og den får et økt konkurransefortrinn. Dessuten avskjæres gjennomgangstrafikken fra Åsane fra å kjøre gjennom sentrum.

Mindre trafikk gjennom sentrum

Hopen beregnet at begge faktorene ville gi en kraftig avlastning av trafikken gjennom sentrum. Ifølge ham vil en forlenget Fløyfjellstunnel redusere trafikken gjennom sentrum med 28 prosent. Løsningen uten av- og påkjørselsmulighet i Sandviken vil dermed både styrke Bybanen og minke trafikken gjennom sentrum.

Og det var da Hopen kom på koplingen at en slik løsning også kan spare utgiftene til den såkalte bymiljøtunnelen, en tunnel under Vågen som er ment å avlaste sentrum for interntrafikk. Mindre sentrumstrafikk vil redusere behovet for denne tunnelen.

Totalt vil den løsningen han foreslo være rundt én milliard dyrere enn løsningen byrådet først falt ned på. Men samtidig gir den nye løsningen en innsparing på to-tre milliarder kroner dersom byggingen av bymiljøtunnelen utsettes.

– Dette var en viktig nøkkel, sier Hopen og legger til at han synes det er positivt at politikerne ikke har vært låst til én løsning og ikke har lagt prestisje i sine valg.

– Mine innspill gjorde det sannsynligvis lettere for dem. Det var jo dette de opprinnelige ville ha.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS