Du er her

  • Hjem
  • /
    Automatiserte havnetjenester

Automatiserte havnetjenester

Bergen havn er i ferd med å oppgradere sitt driftssystem. Det betyr automatisering av alt fra skipsanløp, tjenester, godsdatabehandling og landstrømforbruk til kobling mot regnskap og faktura.

 

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Når systemet er ferdig utviklet, vil skipsførere kunne benytte en app for å booke kaiplass og andre tjenester.

Det nye havnedriftssystemet, Portwin5, vil gi en overgang fra en analog til en digital verden.

Skal et skip ha levert en tjeneste, kan det ordnes ved å trykke på en knapp istedenfor å fylle ut et papir. Også for havnevesenet vil det nye systemet bety effektivisering og forenkling av mange rutiner.

Bak Portwin5 – som er en videreutvikling av en tidligere versjon – står Kristiansand-selskapet Seamless. Over 40 private og offentlige havner i Norge bruker allerede selskapets forrige samhandlingsplattform, Portwin, i sin havnedrift.

Portwin5 utvikles i samarbeid med flere havner og på ulike nivå. Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er en av dem som har gått tungt inn. Andre havner er Arendal og Kristiansand.

Et stort teknologiløft

– For oss vil det nye systemet bli veldig effektiviserende og rasjonaliserende. Det blir bedre flyt. Vi slipper å måtte benytte rekvisisjoner, og det blir en helt annen logistikk i havnen, sier Stein Hauge, prosjektleder for det nye systemet i BOH.

– Vi vil kunne tilby skip automatiserte tjenester, og det vil også bli et internt verktøy for BOH. I dag går det meste på manuelle rutiner, enten du skal bestille vann eller kran.

Hauge har stor tro på det nye systemet – ikke minst at det skal gå fort med å få alt på plass. I dag er drivverket på plass, og alt er klart for å kople på de ulike tjenestene. Han er fornøyd med at BOH er med i utviklingen av systemet og legger til at det ikke er unaturlig at Bergen, som har en forholdsvis stor havn, går i bresjen for det.

Daglig leder Øystein Chr. Løken i Seamless understreker at det har vært viktig med et tett samarbeid med BOH og de andre havnene. Det arbeid som Bergen havn har bidratt med i utviklingen av systemet, vil også komme de andre brukerne til gode.

– Hovedsaken ved det nye systemet er at det gir brukerne et stort teknologiløft. Portwin 5 dekker de sammen behovene som allerede eksisterer i andre løsninger, men de samles nå i ett system, forklarer Løken.

Styres fra mobilapp

En stor endring fra tidligere versjoner er at løsningen ligger i skyen. Det gir store fordeler for de enkelte havner, som slipper å investere i maskinvarer, software og å drifte anlegget selv. Portwin5 er webbasert, og brukerne vil etter hvert kunne logge på via mobiltelefonen.

En annen stor endring er automatiseringen av rutinene. Det gamle systemet ble laget for mer enn ti år siden og medfører mye manuell registrering. Det meste av dette blir nå automatisert.

Ifølge Løken er det nye systemet tilrettelagt for å kunne gi varsler og hente fram data fra mange kilder. Det skal kunne brukes av økonomiavdelingen til for eksempel fakturering, av markedsavdelingen til å lese trender og trafikkmønster, og det vil ikke minst kunne brukes i operativ drift.

Overfor Bergen havn er det blitt jobbet spesielt med automatisering av landstrømanlegget, siden Bergen havn foreløpig er kommet lengst i utbygging og tilrettelegging av landstrøm. Med det nye systemet vil BOH blant annet slippe manuelt å registrere landstrømbruk og anløpstid.

Neste steg, som det jobbes med, er å gjøre det mulig for skipene selv å styre landstrømbruk gjennom en mobilapplikasjon. Denne mobilapp-en håper Løken skal være klar i løpet av 2018.

Alt blir enklere

Stein Hauge peker på at for Bergen havn betyr systemet en betydelig forenkling av rutiner for tilkopling mot landstrøm. Med mobilapp-en vil alt bli registrert automatisk.

– App-en vil ta vare på historikken. De enkelte skipene – og vi – kan se hvor mye forbruket har vært tilbake i tid.

Hauge forteller at BOH så langt har kastet mange tanker inn til Seamless om hvordan app-en skal være. Han understreker at det er viktig å lage et standard format som kan inkludere anbud fra alle landstrømtilbydere.

Øystein Chr. Løken poengterer at en har vektlagt at systemet skal være enkelt i bruk.

– Enkel bruk betyr blant annet selvbetjening av for eksempel landstrømtilkopling, avfallshåndtering og booking av krantjenester. I dag gjøres det på telefon eller via e-post, sier han.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS