Du er her

Innspill - Oslo Havn vil gjøre seg mer konkurransedyktig:

Ny type containerkontrakt på Sjursøya

Oslo Havn KF er midt i en stor utbygging av Sydhavna, et havneområde som omfatter mange typer godstrafikk: Våtbulk, tørrbulk, lo-lo container, bilimport, kysttrafikk og generelt stykkgods.Utbyggingen vekker oppmerksomhet i fagmiljøet. Men like viktig og interessant er selve organiseringen av fremtidens containerterminal, som skal etableres i dette området, på Sjursøya, og drives av én operatør.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Anne Sigrid Hamran
Havnedirektør
anne.sigrid.hamran@hav.oslo.kommune.no
Illustrasjon: Oslo Havn /visCo.no.

Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo Havn. Befolkningen på Østlandet vokser, og forbruket vokser. Det er vårt mål at mest mulig av denne godsveksten skal tas på kjøl – og ikke på bil, som er det eneste realistiske alternativet.

Vi er en nasjon som importerer forbruksvarer, mat og det meste av det vi trenger. I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er nesten 30 prosent flere innbyggere enn i dag. Det er ikke planlagt noen vesentlig utbygging av veiene inn til Oslo. Vi bygger ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene den etterspør.

Oslo Havn har satt seg mål om at det i 2030 skal komme 50 prosent mer gods til havna enn i dag. Ved å doble kapasiteten i containerhavna forsøker Oslo Havn å hindre kø på veiene. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Skulle disse trailerne kjørt etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø. I dag kommer det åtte containerskip til Oslo i uka fra rederiene Unifeeder, CMA/CMG, Team Line og MSC. Skipene trafikkerer, foruten Oslo Havn, hovedsakelig andre havner i Nordsjøområdet.

I dag har Oslo Havn kapasitet til årlig å håndtere 260 000 containere (TEU, som tilsvarer 20 fots containere). Når den nye containerterminalen er ferdig utbygd, kan vi håndtere totalt 450 000 containere (TEU) per år. Den nye containerterminalen utvikles til å bli en av verdens meste arealeffektive. Containerterminalen på Sjursøya er resultatet av en lang politisk og faglig prosess. Oslo by gikk en runde med seg selv om hvor mye havn det skulle være sentralt i Oslo, og hvilken utstrekning havna skulle ha.

Beliggenheten på Sjursøya var i og for seg gitt:

Vi ville gjerne ha mest mulig aktivitet samlet i ett område, og på Sjursøya ligger fra gammelt av oljehavna med oljepir, anlegg som danner inngangen til de store oljetankene inni Ekebergåsen, som i praksis ikke lar seg flytte. Dessuten er beliggenheten på Sjursøya forholdsvis vennlig overfor havnas naboer, og det er effektive jernbanespor hit for jetfuel og annen spesiallast.

Oslo havn har flere store begivenheter i vente i 2015. Ikke minst vil Statens vegvesen da åpne et nytt vegkryss på Sjursøya for å betjene havna, med stamveg til stamnetthavn. Dette krysset er finansiert av Oslopakke 3.

I 2008 ble containervirksomheten på Filipstad flyttet til Sjursøya, hvor det inntil da ikke ble håndtert containere. På Filipstad lastes det nå alminnelig stykkgods og endel bulk. I 2015 vil også containervirksomheten på Ormsund bli flyttet over til Sjursøya, og containertrafikken blir dermed samlet til én stor og effektiv terminal med kort og god vei til Alnabru-terminalene og ut i hele byen.

I dag har altså Oslo Havn to containerterminaler, på Ormsund og Sjursøya, som driftes av to forskjellige private operatører. Oslo Havn KF har i mange år tenkt at det var viktig med to operatører for å sikre konkurranse, men er kommet til at vi er for små til å vinne på dette. Derfor blir det nå én operatør som får kontrakten. Anbudskonkurransen er åpen til 28. mars 2014. Kontrakt med ny operatør ventes å være på plass medio 2014. Avtalen vil ha en varighet på 20 år, med mulighet for ytterligere 10 år.

Et viktig mål for Oslo Havn er å sikre en konkurransedyktig havn. Effektivisering og en optimal organisering må til for å sikre at mer gods går sjøveien.

Fakta om den nye container-terminalen:

137 dekar

Total årlig kapasitet fullt utbygd: 450 000 TEU (20 fots containere)

Kraner: Ved oppstart 4 containerkraner (SSG) og 8 stablekraner (RTG)

Kai: 665 meter

I dag er arbeidet rundt krana organisert med tre forskjellige arbeidsgivere: Oslo Havn KF, som stiller med kranførere, operatøren, som leder terminalen og har terminalarbeidere, og Oslo laste- og lossekontor, som stiller med bryggearbeidere.

Med den kommende kontrakten går vi et langt skritt i retning av mer effektiv drift, ved at kranførerne også skal være ansatt hos operatør, og ved at alle som arbeider på terminalen må jobbe mindre spesialisert og mer effektivt enn i dag. Laste- og lossearbeiderne tilknyttet Oslo laste- og lossekontor omfattes ikke av avtalen som skal inngås med ny operatør.

Med rene ord betyr det nye at Oslo Havn KFs 37 kranførere virksomhetsoverdras og overføres til ny terminaloperatør. Dette er et første skritt på veien til en mer rasjonell og smidig drift av containerterminalen, der terminaloperatøren har et enhetlig ansvar for alle oppgaver og alle ansatte på terminalen. Oslo Havn KF vil fortsette å eie kaiene, terminalområder, skur, bygninger, kraner, veier og jernbanespor, men operatøren vil overta vedlikeholdet av kranene og selv eie annet containerhåndteringsutstyr.

For Oslo Havn KF som organisasjon innebærer containersatsingen en stor omorganisering, og på sikt en ytterligere nedbemanning. Vi blir med dette mer lik de store havnene i Europa og blir en mindre administrasjon som styrker vår kompetanse og evne som landlord og innkjøper. Jeg er ikke i tvil om dette er en profesjonalisering som til syvende og sist kommer kundene og byens innbyggere til gode.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS