Du er her

Göteborgs Hamn AB: Har vilje og evne til å betjene Oslo

Göteborgs Hamn AB er stor og har ambisjoner om å bli enda mye større. Havnen er spesialisert for containerhåndtering og sender nå en raskt økende andel av containerne videre med tog istedenfor bil. Göteborgs havn vil gjerne også være Øst-Norges hovedhavn.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Med dypt vann, god plass og kjempekraner kan Göteborgs Hamn betjene verdens største, havgående containerskip. Foto: Are Wormnes.
/ Av Are Wormnes /

Göteborgs Hamn håndterer i dag ca. 70 prosent av containertrafikken til og fra Sverige. Havnen håndterer ca 800 000 TEU (20-fots containere) årlig, men kapasiteten er langt fra utnyttet. Selv om containerhåndtering er havnens spesialitet, er den også stor på oljeimport og eksport/import av biler. Ambisjonen er å gjøre Göteborgs Hamn til et nav for interkontinental containertrafikk til og fra Baltikum/Finland og Oslofjord-regionen.

- Vi har kapasitet til over tre millioner TEU, opplyser Alf Olofsson i havneledelsen. Nøkkelen til suksess ligger i tilfredse kunder – og det betyr i de fleste tilfeller rask og effektiv godshåndtering til en riktig pris. Veksten har lenge vært jevn og stor, og den forventes å øke fortsatt i mange år. Havnen eier selv terminal-arealene samt grunn for videre utbygging når det blir nødvendig, og forholdet til eieren, Göteborg kommune, er upåklagelig. For tiden pågår et investeringsprogram på 1,5 milliarder kroner til modernisering, ny informasjonsteknologi, kapasitetsutvidelser og markedsføring. Dette innebærer blant annet anskaffelse av nye containerkraner som kan løfte inntil 65 tonn og favne over 23 rader med containere i skipene. Med sin oppfelte høyde på 118 meter blir de noen ruvende monumenter i Göteborgs bybilde. De gamle kranene fra 1970 blir puslete til sammenligning; de løfter 32 tonn og favner bare 13 containerrader. De nye kranene takler selv de største, havgående containerskipene.

Fra sjø og vei til bane
Havnen er et knutepunkt mellom sjø og land, med jernbanen som et stadig viktigere videretransportmiddel for containerne. De siste årene har containertrafikken med jernbane fra havnen hatt en årlig vekst på knapt 18 prosent og utgjør nå ca. 30 prosent av containertrafikken over havnen. Men fortsatt er landeveien den helt dominerende åren for viderebefordring av containere fra Göteborgs Hamn på landjorden.

Pendeltog har vært nøkkelen til suksess i bestrebelsene for å få mer av godset over fra veg til bane. Pendeltogene kjører til faste tider med et fast antall vogner – med eller uten containere. Det eliminerer behovet for vognskifting og øker dermed kundenes muligheter for å få sine containere frem raskt og forutsigbart.

- Fra 1996 til 2006 har vi hatt en vekst i containertrafikken med tog til/fra Göteborgs Hamn fra ca. 70 000 TEU til forventet 250 000 i år. Hovedårsaken til denne veksten er at vi i 2000 begynte med pendeltog til to destinasjoner i Sverige, Karlstad og Stockholm, samt ett til Oslo. Nettet er blitt gradvis utvidet og vil i 2006 omfatte 18 destinasjoner i det sydlige Sverige pluss Oslo.

I løpet av få år er godstrafikken med jernbane til og fra Göteborgs Hamn mangedoblet.

Tidligere gikk bare 8 % av containerne på jernbane, nå står jernbanen for 30 % av containertrafikken til og fra havnen – økningen har i all hovedsak gått på bekostning av lastebiler. Jernbanen er blitt veldig konkurransedyktig etter at pendeltogsystemet ble innført, poengterer Claes Sundmark, havnens markedsutvikler.

Problem på norske skinner
Sundmark ser gjerne at det etableres en feederlinje med containerskip mellom Oslo og Göteborg, men i tillegg ser han behov for et par tog ekstra per dag til Oslo for å ta hånd om ekspressfrakten. Göteborgs Hamn vil gjerne ta hånd om en betydelig større andel av containertrafikken til og fra Norge. Mens den stadig pågående debatten om containerterminalenes fremtid i Oslo havn skaper usikkerhet, kan jernbanen være et godt alternativ for noe av denne trafikken. Men på strekningen Göteborg-Oslo er det ikke så lett å flytte gods fra sjø og vei til bane,  CargoNet kjører nå ett tog daglig og vil gjerne utvide med et til. Men det er ikke uproblematisk:

- Det er en økende interesse blant våre kunder for å bruke Göteborgs Hamn fremfor havner i Oslofjorden for containere som skal til Oslo eller videre inn i landet, sier CargoNets markedsdirektør, Knut Brunstad, som kan fortelle om 50 % vekst i containerfrakten mellom Oslo og Göteborg i 2005.

– Problemet er kapasitet, både på sporet og på Alnabruterminalen på de tidene vi gjerne vil kjøre. Våre kunder ønsker varene tidlig inn slik at de kan videredistribueres til kundene tidlig om formiddagen. Men kapasitetsproblemene på Alnabru begrenser når vi kan ta togene inn, og passasjertogtrafikken på Østfoldbanen i rushtidene hindrer oss der. Skal godset komme frem til riktig tid, må godstogene få høyere prioritet, understreker Brunstad.

Det er også et byråkratisk problem som hindrer CargoNet i å tilpasse tilbudet til etterspørselen. Nå er etterspørselen betydelig større enn kapasiteten. Men før man kan kjøre flere tog, må det søkes om ruter.

– Det er vanskelig å få til de rutene vi trenger – bestillingstiden er altfor lang. Det kan ta over et år å få godkjent nye ruter, og det er altfor lenge, mener Brunstad.

I Göteborg er de imidlertid klare til å øke trafikken på Oslo. Med et effektivt laste/losse-system hvor togene gjennomsnittlig tilbringer bare 4 timer på terminalen i havnen, er forutsetningene de beste for god økonomi for både havnen og kundene – noe som blant annet kommer til uttrykk i antallet selskaper som konkurrerer om containertransporten på skinner.

- I mange tilfeller kommer nå godset frem raskere med tog enn med bil. Jernbanen er blitt veldig konkurransedyktig etter at pendeltogsystemet ble innført. Nå er det åtte frittstående jernbaneoperatører som konkurrerer om containertrafikken til/fra Göteborg Hamn, opplyser Sundmark.

Fra sjø til sjø
Containertrafikken på de syv hav er i voldsom vekst, ikke minst takket være Kinas omfattende eksport. For tiden er det mer enn 1000 nye containerskip i bestilling for årene frem til og med 2008. De største skipene går bare mellom nøkkelhavner på de ulike kontinentene, og de store containerhavnene slåss seg imellom for å bli blant de utvalgte anløpsstedene. For Göteborg er havnen i Hamburg den viktigste konkurrenten, og kampen står særlig om å bli den utvalgte omlastningshavnen for den raskt voksende sjøtransporten til og fra de baltiske statene.

- Hamburg havn er mye større enn oss, men vi ligger strategisk til ved innseilingen til Østersjøen, vi kan ta imot de største containerskipene, og vi mener vi kan overføre containerne til og fra mindre skip (transshipment) både raskere og bedre enn de klarer i Hamburg, sier Olofsson. Finlands parallell til Norske Skog, Stora Enso, har valgt Göteborg som sin utskipingshavn for papirprodukter fra selskapets anlegg i Finland og Sverige.

Den trafikken har til nå omfattet rundt 740 000 tonn årlig fra det sydlige Finland, men utvides nå med ytterligere 700 000 tonn fra Nord-Finland. Alt kommer med skip til Göteborg og blir omlastet der. I tillegg kommer nesten 1,3 millioner tonn fra selskapets anlegg i Sverige, i all hovedsak med tog.

Fortsatt utgjør containertrafikken til Norge over Göteborgs Hamn bare 2 % av totalen når det gjelder transshipment. Men potensialet er, slik Olofsson ser det, betydelig større.

- Vi ser containerhavnene i hele Sørøst-Norge som naturlige samarbeidspartnere og hele Oslofjord-regionen som et viktig marked som vi ønsker å utvikle videre, sier Olofsson.

Som et ledd i dette er Göteborgs Hamn en aktiv deltaker i samarbeidsprosjektene Göteborg Oslo Region og Den Skandinaviske Arena – prosjekter som tar sikte på å utvikle samarbeid og infrastruktur i hele området Öresund-Göteborg-Oslo for å kunne utnytte de mulighetene som ligger i regionen på en best mulig måte. Innenfor en radius på 30 mil fra Göteborg, bor det syv millioner mennesker, og 50 % av Skandinavias industrielle kapasitet befinner seg her.

Nøkkeltall for Göteborgs Hamn (2005):

Havnen håndterte:

  • 37,2 millioner tonn gods.
  • 788 000 containere (TEU)
  • 574 000 ro/ro-enheter.
  • 304 000 nye biler.
  • 19,5 millioner tonn olje.
  • 2,3 millioner passasjerer.

Havnen har ca. 1000 ansatte og omsatte i 2005 for 1,34 milliarder svenske kroner. Overskuddet var på 165 millioner svenske kroner.

Göteborgs Hamn AB eies av Göteborg kommune gjennom Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Havnen eier all grunn for havneterminalene. Den har ansvaret for alle havnemyndighetsfunksjoner og har også ansvaret for sikkerhet, kontroll og felles anlegg i oljeterminalene.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS