Du er her

  • Hjem
  • /
    Hareides satsing på en smartere transportplan

Hareides satsing på en smartere transportplan

NYHET: Dramatiske kostnadsøkninger i store prosjekter, en lynrask teknologiutvikling og mye koronaskapt uvisshet om fremtidens behov og økonomi … Dette bidrar til at samferdselsminister Knut Arild Hareide ser for seg en annerledes satsing på samferdselsprosjekter enn mange hittil har tatt for tilnærmet gitt.

Av Flemming Dahl
Redaktør, Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Tidligere forventede satsinger på jernbane og vei kan bli nedprioritert eller henlagt, andre prosjekter kan bli løftet frem i den utgaven av Nasjonal transportplan (NTP) som nå utarbeides for å bli fremlagt til våren.

At en storopprydding i NTP-sammenheng er på gang, er allerede gammelt nytt, etter at Hareide lanserte nye tanker gjennom Aftenposten i forrige uke.

I formiddag sto Hareide frem for pressen med sine tanker om det hans departement beskriver som «store endringer i måten vi planlegger og prioriterer på i norsk samferdselspolitikk.»

Til våren skal svarene komme

Spekulasjonene om annerledes prioritering har de seneste dagene vært mange – de har gått ikke minst på dempet tempo i jernbanebyggingen på Østlandet og i satsingen på fergefri E39-veiforbindelse mellom Kristiansand og Trondheim.

De har eksempelvis også gått på el-ekspressbuss-satsing som alternativ der jernbanebygging måtte fremstå som meningsløst dyrt – noe som kan få noen til å tenke på ideer som gjennom mange år er blitt fremmet av økonom og statistikkmann Idar Mo. 

Hareide for sin del gjentok i dag at endelige beslutninger ikke er fattet og at svar på spekulasjoner vil fremkomme ved fremleggelse til våren av NTP for årene 2022–2033. 

Men han levnet ikke tvil om at klimahensynet og trafikksikkerheten skal veie tungt i kommende NTP-beslutninger.

Under seansen hadde Hareide med seg SINTF-sjef Alexandra Bech Gjørv og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen (begge med i regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som fremla rapport i fjor), dessuten Statens vegvesen-sjef Ingrid Dahl Hovland og Nye Veiers planleggings- og driftssjef Finn Aa Hobbesland.

Et koronaskapt «gigantisk eksperiment»

Da Samferdsel under seansen spurte Hareide om følger for samferdselssektoren av koronasituasjonen, sa han at det ikke hersker tvil om at «vi nå har et gigantisk eksperiment som vi kommer til å høste utrolig mye erfaring fra.»

Da hadde Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen allerede vært inne på dette med mindre rushtidstrengsel i de kollektive transportmidlene i korona-tiden og antydet at det kan ha skapt reisevaner som i fremtiden gir redusert behov for kollektivtransportkapasitet i morgen- og ettermiddagstimene.

Et utvalg som setter spor etter seg

Hareide lot det i dag ikke råde tvil om at ekspertutvalget som fokuserte på smart bruk av teknologi i fremtidens transportinfrastruktur og i fjor sommer fremla sin rapport, har inspirert ham til nytenkningen omkring NTP.

Da utvalget, der Alexandra Bech Gjørv og Bernt Reitan Jenssen var blant deltagerne, la rapporten på daværende samferdselsminister Jon Georg Dales bord, sa utvalgets leder, John-Mikal Størdal:

«Den gode nyheten et at ny teknologi kan gi oss effektive transportløsninger som både er billigere og mer miljøvennlige», dessuten at «rapporten er også en kraftig advarsel om at samfunnet risikerer å kaste bort milliarder på foreldete transportsystem dersom vi ikke henger med på den teknologiske utviklingen.» 

 

Aktuell lesing:

Nye tanker om en teknologidrevet transport

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS