Du er her

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:

Ingen klar bane for lyntog til København

Slik foregår det

Spørsmål og svar pr. e-post.
Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Magnhild Meltveit Kleppa.
Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.

Aktører denne gangen

Den som svarer:
Magnhild Meltveit Kleppa Samferdselsminister

Den som spør:
Flemming Dahl, Samferdsel

 

Fakta
Etter at konklusjonene fra Høyhastighetsutredningen ble offentliggjort 25. januar, fremstår det som klart - enda klarere enn før, vil noen mene - at det i overskuelig fremtid ikke blir noen storsatsing på lyntogforbindelser mellom sørnorske byer. Parallelt med alt snakket og skriveriet de senere årene om lyntogmuligheter i Norge, har noen interesser – uten å oppnå offentlighetens helt store oppmerksomhet - arbeidet for å gi nytt liv til gamle tanker om en lyntogforbindelse mellom Oslo og København via Göteborg (se Samferdsel nr. 1, jan. 2012)

 

 

1. Samferdsel: Kan du, i egenskap av samferdselsminister, tenkes å ville ta til orde for et skandinavisk samarbeid om å etablere lyntogtrafikk mellom Oslo og København via Göteborg?

1. Kleppa: Jernbaneverket overleverte Høy­hastighetsutredningen til Samferdselsdeparte­mentet 25. januar i år. Utredningen har gjort grundige analyser av blant annet reisetider, markedsgrunnlag, traséføring, miljømessige hensyn og økonomi. Regjeringen vil legge fram sitt syn på hvordan høyhastighetsut­redningen skal følges opp i NTP 2014-2023, som legges fram om cirka ett år. Kostnadene og nytten ved å bygge en høyhastighetstrasé gjennom Østfold fram til svenskegrensen må vurderes opp mot andre transportformål her hjemme. I tillegg er vi avhengig av om sven­skene er interessert i å legge til rette for lyn­togtrafikk helt ned til København. På et møte med Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd i høst ga hun uttrykk for at de prioriterer andre togstrekninger.

 

2. Samferdsel: I lys av utviklingen i jernba­nesektoren i mange land, hva synes du om at det er mer kronglete og tidkrevende nå enn det var for 20-30 år siden å reise med tog mel­lom Oslo og København?

2. Kleppa: Det liker jeg dårlig. Jernbanen i Norge har dessverre vært forsømt i flere tiår, og her har alle regjeringene et felles ansvar. Denne regjeringen har styrket både vedlike­hold og investeringer på jernbanenettet bety­delig. Det tar tid å få på plass en tipp topp moderne jernbane, men min ambisjon er å ha dette på plass i løpet av 20 år. En av Høy­hastighetsutredningens konklusjoner er at en utbygging av InterCity-strekningen gjennom Østfold er forenlig med en eventuell framtidig høyhastighetsbane til Sverige.

 

3. Samferdsel: Har du hatt noe møte om mulig lyntogforbindelse Oslo–København med representanter for COINCO North, som fra noen år tilbake arbeider for å fremme tan­ken om en slik forbindelse?

3. Kleppa: COINCO North har presentert seg og sitt konsept for administrasjonen i departementet. Det er flott med store ambisjo­ner. Samtidig er det viktig at de prosjektene vi gjennomfører passer inn i en langsiktig plan. InterCity-utbyggingen vil være første ledd i en eventuell framtidig høyhastighetsutbygging mot Göteborg og København. Aller først er det viktigst å få på plass Follobanen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS