Du er her

Nr 2

 • DEBATT

  Kan regjering og storting gjøre vedtak i strid med loven?

  Oslo-området står overfor enorme trafikale utfordringer i årene fremover på grunn av stor forventet innflytting som også øker foru­rensningspresset på hovedstaden. «Tenk stort og helt. Gjør som Stockholm og andre store byer. Bygg gode omkjøringsveier utenom Oslo-gryta», oppfordrer forfatteren av dette innlegget.

 • LEDER

  En Farts-farse

  Høsten 2004 – det er noen år siden – ble det igangsatt en prøveordning med miljøfartsgrense på Riksvei 4 i Oslo i piggdekksesongen. Dette innebar at den permanente 80-grensen ble redusert til 60 km/t i vintermånedene. Ordningen reduserte svevestøvproblemet i Groruddalen og ble derfor videreført på den samme strekningen vinteren etter.

 • KOMMENTAR

  Tiden er inne for et statlig skippertak

  Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre

 • NÆRBLIKK

  Nei til lyntog, JA til annen infrastruktur

  «Vi bør ikke bygge høyhastighetsbaner mellom store norske byer,» skriver pro­fessor Steinar Strøm i dette nærblikket, der han fremholder at «vi bør satse på investeringer i veg og bane i områder hvor folk flest bor.»

 • KRONIKK

  Den veldig viktige, men ikke veldig lønnsomme logistikknæringen

  Byggevarer, medisiner, bøker, mat og drikke… logistikknæringen forsyner norske husholdninger og industribedrif­ter med «alle varer de trenger», fastslår kronikkforfatterne. De poengterer at næringen nå for første gang er kartlagt på en måte «som gir et begrep om reelle hovedstørrelser, eierskap, nøkkel­tall og samfunnsbidrag».

 • Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:

  Ingen klar bane for lyntog til København

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS