Du er her

Geir Isaksen konsernsjef i NSB

NSB-sjefens klare budskap

Slik foregår det

Spørsmål og svar pr. e-post.
Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Geir Isaksen
Foto: E Heiko Junge, Scanpix/NSB

Aktører denne gangen

Den som svarer:
Geir Isaksen konsernsjef i NSB

Den som spør:
Flemming Dahl, Samferdsel

Fakta
Regjeringen mottok nylig en bunke forslag – fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen – om hva som bør inngå i Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2014–2023. Forslagene kan sees som edruelige; de er utar­beidet i harmoni med visse forhåndssignaler fra regjerin­gen. Noen dager senere leverte konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen, noen kritiske kommentarer til Aftenposten vedrørende NTP og den kollektive persontransporten i Norge. Blant det han sa var at «vi (må) stille oss spørsmål ved om det er greit å pusle videre på den gamle måten, eller om vi skal tenke radikalt nytt.» Et eksempel til: «Nå kartlegges det hva som kan gjøres hvis budsjettet øker med 20 prosent eller 45 prosent. I stedet burde vi først kartlegge hva som blir behovet, og la det avgjøre hvor mye vi skal bygge ut.»

 

 

1. Samferdsel: Du har snakket høyt og tyde­lig om at regjeringen bør tenke radikalt annerledes enn hittil hvis den kollektive persontransporten skal kunne håndtere den forventede befolkningsveksten i Norge så godt som regjeringen selv ønsker. Tror du de vil følge din oppskrift?
1. Isaksen: I forslaget til NTP beskrives befolkningsveksten som ventes de neste årene. Fra dagens 5 millioner innbyggere skal vi øke til 6,4 millioner innbyggere i 2040. Denne befolkningsveksten forventes å bli størst i Oslo-området, der kollektivtrans­porten allerede sliter med å dekke behovet. Dersom vi skal ha noe håp om å kunne tilby velfungerende løsninger for alle disse men­neskene som kommer, må vi legge planer for hvor de skal bo, arbeide og reise. Når vi ser samfunnet endrer seg så radikalt som det nå gjør som følge av befolkningsveksten, må vi ta det på alvor. Det krever at vi tenker anner­ledes. Det vet regjeringen, og den kommer til å være lydhør for de innspillene den får i høringsrunder og i videre saksbehandling. For NSB handler dette til syvende og sist om å kunne oppfylle sitt oppdrag om å levere effektiv, miljøvennlig og sikker transport.

2. Samferdsel: Kunne det hjelpe hvis flere av lederskikkelsene i samferdselssektoren snakket mer i klartekst, mer kritisk, om gapet mellom ord og handling i satsingen på kollektivtransporten?
2. Isaksen: For meg så handler dette om å være tydelig på vegne av NSB og våre virk­somheter innen buss, gods, tog og eiendom. Andre ledere må selv velge hvordan de vil kommunisere innen de rammene de har. Mange er absolutt tydelige.

3. Samferdsel: Hvis du var samferdselsmi­nister, hva ville du aller først forsøke å få på plass, og hvordan ville du forklare befolk­ningen at det ville representere en fornuftig ressursbruk?
3. Isaksen: All den tid transportbehovet kommer til å øke mest i de største byene, er det også her jeg ville startet. Effektiv areal­utnyttelse og raske kommunikasjonsmidler inn og ut av byene er viktig. Kollektivfelt, robust jernbanenett og gode knutepunkt for omstigning mellom tog, trikk, t-bane, buss og taxi er viktig. Videre hadde det vært viktig for meg å legge til rette for at godstra­fikken på bane får gode rammevilkår. Den delen av befolkningen som allerede står tett på buss eller tog, eller står fast i trafikken, er enig med meg i det.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS