Du er her

Nr 3

 • LEDER

  Planpenger og virkelige penger

  Noe tyder på at det kan være et politisk klimaskifte i emning når det gjelder holdninger til alternativ finansiering av store infrastrukturprosjekter også her i landet. Siste nytt fra utlandet er at Storbritannias statsminister, David Cameron, vil vurdere muligheten for å delprivatisere britiske riks- og motorveier for å få penger til nybygg og sårt tiltrengt vedlikehold (The Guardian 19. mars 2012)

 • Kan gi store gevinster:

  Obligatorisk brikke i alle kjøretøy

  AutoPASS-brikker har muliggjort effektiv innkreving av bompen­ger og medført forenklinger for bilistene. Når det nå skal innføres obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn, bør vi også vurdere om vi skal gjøre brikken obligatorisk for alle andre kjøre­tøy. Det vil kunne gi betydelige forbedringer i fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø

 • Syklistenes ekspressveger vinner terreng

  • Bare for syklister, god fart, gjerne flere felter – og kanskje noen servicestasjoner underveis… Dette er karakteristiske trekk ved en sykkelekspressveg
  • I noen land finnes slike veger allerede, i Norge ligger en og annen slik veg an til å kunne bli et faktum i løpet av få år
  • Fra 500 000 kroner til 30 millioner kroner per kilometer – det er hva en sykkelekspressveg kan anslås å ville koste her i landet
  • Årlige driftskostnader per kilometer sykkelekspressveg i Norge kan anslås til over 50 000 kroner
  • Anlegg og drift av sykkelekspressveger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge TØIs vurderinger
 • Geir Isaksen konsernsjef i NSB

  NSB-sjefens klare budskap

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

 • DEBATT

  Miljøfartsgrense gir bedre luftkvalitet, tro det eller ei!

  Dårlig luftkvalitet fører til alvorlige helsepro­blemer for mange mennesker i byområder. Statens vegvesen og kommunene er pålagt å iverksette tiltak for å overholde grenseverdier som er satt for lokal luftkvalitet. Mange tiltak må kombineres, og lavere hastighet er et av dem. Til tross for at redaktør i Samferdsel, Are Wormnes, kaller det en farts-farse, har vi mye dokumentasjon på at miljøfartsgrensen i Oslo har god effekt.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS