Du er her

  • Hjem
  • /
    Delte meninger om budsjettforslaget

Delte meninger om budsjettforslaget

NYHET: Regjeringens forslag til kommende års statsbudsjett medfører, tradisjonen tro, både risende og rosende kommentarer fra interesser innen samferdselssektoren.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Stig Morten Nilsen, adm. direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF), ser riktignok omlegging av varebilavgiftene samt videreføring av fritak for moms og engangsavgift for elbiler som «svært bra», men ellers ser han en kritikkverdig «økning på alle fronter.»

«Økte priser generelt vil kunne redusere bilsalget», skriver Nilsen i en kommentar.

Han finner det «spesielt å foreslå dette midt under en alvorlig økonomisk krise» og poengterer at «avgiftsøkninger på produktene man lever av er det siste næringslivet trenger.»

«Økte priser generelt vil kunne redusere bilsalget.» Foto: Samferdsel

 

Den hjelpetrengende luftfarten …

Unn Kristin Olsen, leder av arbeidstagerorganisasjoner Parat, reagerer på «regjeringens manglende støtte til luftfartsbransjen», der hun ser «et klart og akutt behov for frisk kapital for å klare seg.»

Riktignok merker Olsen seg at regjeringen åpner for ytterligere tiltak for luftfarten neste år, men hun gjør det klart at hun helst ville sett mer allerede nå.

«Vi ser at ellers i Europa og USA legges det på bordet store hjelpepakker for luftfarten, vi savner en tilsvarende satsning i Norge», uttaler hun.

«Det må på plass en stabiliseringspakke for luftfarten for å gi bransjen mulighet til å omstille seg, redde norske arbeidsplasser, kompetansemiljøer og dempe den krisen luftfarten nå er inne i.»

«Det må på plass en stabiliseringspakke for luftfarten for å gi bransjen mulighet til å omstille seg.» Foto: Samferdsel

 

Sjø- og banetransport kan trenge mer …

Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, bifaller en foreslått økning av ordninger for å styrke godstransport på sjø og jernbane, men:

«Det er stort sett stø kurs, og det holder ikke. Hvis vi skal nå klimamålene Norge har forpliktet seg til, er vi nødt til å lykkes med at de lange og tunge transportene går langs kysten eller på jernbanen. Det krever politisk vilje og klare prioriteringer som vi ikke ser i dette budsjettet. Det krever en kursendring og et taktskifte i neste Nasjonal transportplan.»

Hansen mener i tillegg at «kuttet i nettolønnsordningen er et angrep på norsk sjøfart og vil også svekke godstransporten langs kysten og fjerne norske arbeidsplasser midt i koronakrisen.»

«Det er stort sett stø kurs, og det holder ikke.» Foto: Samferdsel

 

Forskning og innovasjon har mer å gi …

John-Arne Røttingen, adm. direktør i Forskningsrådet, stiller seg kritisk til det han ser som for svak satsing innen forskning og innovasjon. Hva satsing med klar relevans for samferdselssektoren angår, uttaler han:

«Norge har store fortrinn på forsknings- og innovasjonssiden for å nå klimamålene. Økt innsats på områder som CO2-håndtering, hydrogen og grønn skipsfart vil være avgjørende for at norsk næringsliv kan sikres konkurransekraft i globale markeder.»

«Norge har store fortrinn på forsknings- og innovasjonssiden for å nå klimamålene.» Foto: Norges forskningsråd

 

Godt nytt for kollektivtransporten, men …

Jon H. Stordrange, adm. direktør i bransje- og arbeidsgiverforeningen NHO Transport, poengterer at budsjettforslaget gir trygghet fremover for at den koronarammede fylkeskommunale kollektivtransporten.

«Det aktuelle beløpet vil forhåpentligvis dekke forventet tap for første halvår», uttaler han.

Blant det øvrige NHO Transport finner positivt, er at regjeringen satser på videreføring av den midlertidige og koronadrevne tilskuddsordningen som i sommer ble etablert for kommersielle buss- og båtruter.

NHO Transport synes mindre tilfreds med at drosjenæringen får tilnærmet ingen oppmerksomhet i budsjettforslaget, idet foreningen den viser til at drosjenæringen skal gjennom en omfattende reform allerede 1. november i år.

«Da er det underlig», uttaler Stordrange, «at Samferdselsdepartementet ikke understreker at endringen bør følges nøye for å se om reformen får tilsiktet og ønsket effekt.»

«Det aktuelle beløpet vil forhåpentligvis dekke forventet tap for første halvår.» Foto: Samferdsel

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS