Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Fenomen fra tryllekunsten kan skape trafikkulykker

Fenomen fra tryllekunsten kan skape trafikkulykker

FORSKNING: Personer eller gjenstander som plutselig dukker opp «ut av løse lufta» skyldes at sanseinntrykkene våre blir midlertidig manipulert, og fenomenet kan forårsake trafikkulykker.
 
 

Av Hanne Sparre-Enger
Senior kommunikasjonsrådgiver, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Fenomenet i trafikken der personer eller gjenstander plutselig dukker opp i sjåførens synsfelt, som ut av løse luften, kan forårsake trafikkulykker. Andre trafikanter kan i noen situasjoner være skjult for bilførere bak A-stolpen eller mindre objekter utenfor bilen.

Når objektene er små og bilen eller den andre trafikanten er i bevegelse, kan føreren lett få et veldig overbevisende inntrykk av at «det er ingenting» der.

Uttrykk som «jeg så henne for sent», «plutselig var hun der» eller «hun dukket opp ut av løse lufta» er kjente fraser. Dette er noe mange har opplevd og skyldes at sanseinntrykkene våre er blitt midlertidig manipulert.

Denne typen manipulasjon av menneskers sanseinntrykk benyttes av tryllekunstnere for å få gjenstander og mennesker til å «forsvinne».

Fenomenet er nå beskrevet i den vitenskapelige artikkelen The illusion of absence: how a common feature of magic shows can explain a class of road accidents i tidsskriftet Cognitive Research: Principles and Implications (CRPI). 

Artikkelen er kåret til Best Article of the year for Cognitive Research 2021 av organisasjonen Psychonomic Society. Seniorforsker Alena Høye ved Transportøkonomisk institutt er medforfatter til artikkelen. 

Små objekter kan skjule store trafikanter på kollisjonskurs

I artikkelen beskriver Høye hvordan illusjonen at «det er ingenting der» kan forklare enkelte trafikkulykker, med særlig fokus på bilens A-stolper. De såkalte A-stolpene på sidene av frontruten kan i flere tilfeller skape blindsoner som lett kan skjule fotgjengere, syklister, motorsyklister eller større kjøretøy.

– Siden A-stolpen er forholdsvis smal, vil hjernen «fylle» ut området bak A-stolpen slik at omgivelsene på begge sider at stolpen ser ut til å fortsette uendret – uten trafikant. Det føreren «ser» er med andre ord at «det er ingenting der», forklarer Alena Høye.

– Det samme fenomenet kan oppstå når andre trafikanter er fullstendig skjult bak f.eks. trafikkskilt. Er noe skjult bak et stort objekt (f.eks. et hus), vil hjernen ikke «fylle ut» området bak, og førerens inntrykk vil være «jeg ser ikke om det er noe bak huset».

Området som er usynlig for begge øynene avhenger av flere faktorer, blant annet A-stolpens design, førerens posisjon i forhold til A-stolpen og avstanden mellom førerens to øyne (inter-pupillær avstand). Denne inter-pupillære avstanden er vanligvis 6 cm og skal ikke utgjøre noen trussel for sjåfører med normalt syn på begge øynene. Men nye biler har stadig bredere A-stolper som minsker området som er synlig for føreren og kan medføre økt risiko.

Grunnen til at moderne biler har bredere A-stolper enn tidligere, er hensynet til økt kollisjonssikkerhet. Stolpene må være kraftige nok til å motvirke at taket og bilens frontparti trykkes inn i kupeen ved en kollisjon.

Bilde 1. Trafikklyset har akkurat skiftet til grønt, og vi begynner å kjøre. Det ser ut til å være klart for å svinge til venstre. Foto: TØI

Bilde 2 (ett sekund senere) Der kommer det en gutt løpende over gangfeltet. Han var ikke synlig da vi begynte å kjøre. Foto: TØI

Forskningsleder ved avdeling for sikkerhet og atferd på TØI, Aslak Fyhri, har tidligere studert A-stolpenes utforming og diskutert spørsmålet om økningen i passiv sikkerhet A-stolpene gir går på bekostning av redusert aktiv sikkerhet ved at sannsynligheten for visse typer kollisjoner har økt.

– Selv vindusstolper på rundt 10–12 cm utgjør en synsvinkel så stor at trafikanter som befinner seg noen meter fra bilen kan være helt skjult i blindsonen bak stolpene, sier Fyhri.

Hindringer for fri sikt kan være større enn forventet

Mye tyder på at effekten av A-stolper eller andre objekter i eller utenfor kjøretøyet som skjuler sikten, og dermed andre trafikanter som er på kollisjonskurs, er større enn man kunne forvente, ifølge Alena Høye. 

Dette skyldes at effekten er så overbevisende at man kan ha problemer med å forestille seg skjulte objekter bak f.eks. A-stolpen, selv når man vet at noe er der. Derfor vil også forsøk på å påvirke sjåførens bevissthet eller oppførsel trolig være lite effektive.

At stolpen på førersiden hindrer sikt er også illustrert i en artikkel på nettstedet Samferdsel hvor forskere ved Transportøkonomisk institutt har filmet et kryss der man svinger mot førersiden og skal krysse et gangfelt.

– Sikthindringen til venstre og høyre blir særlig farlig fordi blindsonen flytter seg mens man kjører eller svinger. Under bestemte kombinasjoner av veiutforming og hastigheter på involverte trafikanter er det mulig for en trafikant å være skjult i blindsonen i flere sekunder sammenhengende, sier forskningsleder Aslak Fyhri.

– Dersom føreren ser etter annen trafikk akkurat idet eventuelle kryssende trafikanter er skjult i blindsonen, er det lett å anta at det er klar bane, og dermed unngå å sjekke flere ganger. Uten at en tenker bevisst på å dobbeltsjekke, er det fort gjort å tro at det en ikke har sett, ikke er der, sier Fyhri.

I artikkelen på Samferdsel har forskerne illustrert fenomenet i et filmklipp. I krysset i Oslo ser man sikten fra sjåføren som bruker en brille med kamera som viser nøyaktig hva bilføreren ser. Se video her.

 

Referanse:

Den vitenskapelige artikkelen The illusion of absence: how a common feature of magic shows can explain a class of road accidents er publisert i tidsskriftet Cognitive Research: Principles and Implications (CRPI)

Artikkelens hovedforfatter er Vebjørn Ekrøll fra Universitetet i Bergen. Bidragsytere og medforfattere er, i tillegg til Alena Høye, Mats Svalebjørg, Angelo Pirrone, Gisela Böhm, Sebastian Jentschke, Rob van Lier og Johan Wagemans.


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS