Du er her

 • Hjem
 • /
  Den farlige farten

Den farlige farten

NYHET: Ved lanseringen av en ny kampanje mot fartsovertredelser i veitrafikken anslår Statens vegvesen at 24 menneskeliv ville vært spart i fjor hvis alle alltid hadde overholdt fartsgrensene i Norge. 

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I kampanjen blir det fokusert på at det ikke skal noen stor fartsovertredelse til for at det går galt fremfor å gå bra.

Vegvesenet poengterer samtidig at trafikanter her i landet er blitt flinkere enn før til å overholde fartsgrensene.

«De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen», sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen. «Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde.»

Vegvesenet er kommet frem til at i 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen, mens 62,1 prosent av dem gjorde det i 2019.

I løpet av de aktuelle årene har antallet årlige trafikkomkomne ifølge Vegvesenet gått ned fra 242 til 108. 

I en pressemelding i dag lister Vegvesenet opp følgende punkter:

 • For høy fart var medvirkende årsak i 4 av 10 dødsulykker i 2019.
 • Det er ikke bare råkjøring som er problemet. Det er flere fartsulykker som skyldes at farten har vært litt over eller for høy etter forholdene. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken.
 • Andel førere som overholder fartsgrensen var 62,1 % i 2019. I 2006 var den 45,6 %. Dette er en økning på hele 16,5 prosentpoeng. I 2017 var det 59,5 %. Dette kommer frem av Statens vegvesens tellepunkter.
 • De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort. Registreringene for 2019 viser at 8,63 prosent av det samlede trafikkarbeidet foregår med hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Tilsvarende tall for 20 km/t over fartsgrensen er 1,46 prosent og for 30 km/t over fartsgrensen 0,32 prosent.
 • Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, hadde vi spart om lag 24 liv, unngått at 85 personer ble hardt skadd og at 323 ble lettere skadd. 
 • Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn mange tror.

Vegvesenet trekker samtidig frem følgende fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av TØI:

 • De fleste overholder fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort og ikke overholder fartsgrensene.
 • Vi tror best om oss selv – at færre av de «andre» overholder fartsgrensen.
 • Bare 1 av 10 tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80.  
 • Vi tror at andre ser på det å holde fartsgrensen som noe negativt.
 • 54 % tror at andre bilister ville oppleve dem som irriterende hvis de alltid måtte holde fartsgrensen på veier med fartsgrense 80, men kun 26 % sa de selv ville føle seg irritert eller kjede seg hvis de måtte holde fartsgrensen.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS