Du er her

  • Hjem
  • /
    Et videreutviklet nullvekstmål …

Et videreutviklet nullvekstmål …

LITT AV HVERT: Regjeringen har, i tråd med bompengeavtalen fra 2019, fastsatt hva Samferdselsdepartementet beskriver som «et videreutviklet nullvekstmål.»

 

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Samferdselsministeren selv, Knut Arild Hareide, sier i en pressemelding at «vi har holdt fast ved det viktigste, og gjort det enda tydeligere hva vi ønsker å oppnå med nullvekstmålet.»

Ikke alle som har hørt om nullvekstmålet har i detalj vært klar over hva det har gått ut på. I pressemeldingen gir departementet denne beskrivelsen av hva det i videreutviklet versjon innebærer:

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.»

Nullvekstmålet følges opp ikke minst gjennom byvekstavtalene, avtaler som store byområder kan inngå med staten for å sikre ekstra finansiering av miljøvennlig byutvikling.

Departementet forklarer at noe av bakgrunnen for å videreutvikle nullvekstmålet lå i et behov for «å måle trafikken på en mer hensiktsmessig måte, gjennom mer målrettet bruk av tellepunkter på steder der det er mye trafikk.»

Samferdselsminister Hareide utdyper:

«Det er viktig at reelle køproblemer og andre negative effekter av biltrafikken fanges opp. Samtidig blir det feil å måle trafikken like tett i hele avtaleområdene for byvekstavtalene. I de ytre spredtbygde områdene er ikke biltrafikken et like stort problem, og her vil privatbilen fortsatt ha en viktig rolle.»

I pressemeldingen poengterer departementet at flere byområder har lokale målsettinger for utviklingen i personbiltrafikken som er mer ambisiøse enn nullvekstmålet, og det tilføyer: «Staten er positiv til disse initiativene, men i forhandlingene om byvekstavtalene legges nullvekstmålet til grunn.»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS