Du er her

  • Hjem
  • /
    Ikke bare applaus for budsjettforslaget

Ikke bare applaus for budsjettforslaget

LITT AV HVERT: Noen innen samferdselssektoren er ganske fornøyd, andre heller misfornøyd, med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Noen klipp fra dagens bunke av kommentarer til det i dag fremlagte forslaget:

Yrkestrafikkforbundet sier seg skuffet over «manglende satsing på rassikring og sikring av norske tunneler.»

Riktignok sier forbundets generalsekretær, Trond Jensrud, at det foreslåtte budsjettet på flere områder er «et godt budsjett for samferdselssektorene», men om skyvingen inn i fremtiden av tunneltiltak på mange riksveier, sier han:

«Dette betyr at mange vogntog, busser og personbiler i mange år vil måtte kjøre gjennom tunneler som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.»

Blant det positive han ser er en styrking av tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø og jernbane.

Godsalliansen sier seg «svært fornøyd» med at regjeringen foreslår å gjenopprette ordningen ‘Godsoverføringen fra vei til sjø’, noe som ifølge alliansen styrker muligheten for en ny sjørute mellom Bodø og Tromsø.

Alliansen finner det dertil positivt at støtteordningen ‘Gods fra vei til bane’ fortsetter. Men Johnny Hansen, leder i alliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, mener ikke desto mindre at regjeringens satsing her «er rett og slett ikke ambisiøs nok» og at «tiltak som reduserer flaskehalsene for gods på bane må få en høyere prioritet.»

Kystrederiene er ikke udelt misfornøyd med budsjettforslaget, men trekker på misnøyesiden ikke minst frem at en økning av CO2-avgiften på diesel blir kompensert med en reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport.

«Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader», sier Tor Arne Borge, direktør i Kystrederiene.

«Denne avgiftsvridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra vei til sjø»,tilføyer han.

Bilimportøren Harald A. Møller AS sier seg fornøyd med regjeringens nye signaler.

De bidrar, mener selskapets adm. direktør, Ulf Tore Hekneby, «til å sikre fortsatt omstilling til nullutslipp i bilparken, gjennom å videreføre de insentivene som fortsatt er helt avgjørende for at forbrukerne velger nullutslippsalternativene.»

Forskningsrådet, som er involvert i både samferdselssektoren og andre sektorer, finner at forskningsbudsjettet for 2020 er «for svakt sett i forhold til de store omstillingene vi skal igjennom og som krever mer forskning og innovasjon», men sier seg samtidig fornøyd med at langtidsplanen følges opp.

Rådet ser at budsjettforslaget innebærer en fortsatt realnedgang i midlene til forskning og innovasjon, og rådets adm. direktør, John-Arne Røttingen, sier:

«I en tid med betydelige omstillingsutfordringer knyttet til klima, lavutslipp, nyskaping i næringslivet, globalisering og mer effektive offentlig tjenester, er dette ikke veien å gå.»

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS