Du er her

  • Hjem
  • /
    Lang planleggingstid, kritikk fra Riksrevisjonen

Lang planleggingstid, kritikk fra Riksrevisjonen

LITT AV HVERT: Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er ikke redusert i tråd med politiske ambisjoner, ifølge Riksrevisjonen.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Riksrevisjonen viser til at myndighetene i 2011 startet et arbeid for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, men i en pressemelding offentliggjort tidlig i ettermiddag sier riksrevisor Per-Kristian Foss:

«Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen.»

Om bakgrunnen for uttalelsen skriver Riksrevisjonen:

«Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden.»

Dokumentet som redegjør for undersøkelsen – Dokument 3:4 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter – ble i dag overlevert Stortinget.

Konflikt mellom to målsettinger

Regelverket for planprosesser stiller krav til hvordan store samferdselsprosjekter skal utredes og planlegges. Planprosessene skal, slik Riksrevisjonen formulerer det, «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Det skal også legges vekt på langsiktige løsninger og utredning av konsekvenser.»

Riksrevisor Foss poengterer at systemets krav til utredning og medvirkning bidrar til tidkrevende gjennomføring av planprosesser. «Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket», sier han.

Staten kritiseres

Foss viser til at dagens regelverk gir kommuner anledning til omgjøring av tidligere vedtak og til gjennomføring av nye behandlingsrunder – selv når omfattende planprosesser er gjennomført og krav til medvirkning er ivaretatt, og han sier:

«Det er kritikkverdig at staten ikke har trådt inn i planprosessene som stopper opp.»

Viktige årsaker til lang planleggingstid, som nye behandlingsrunder og uventede stopp i planprosesser som følge av lav eller endret prioritering i prosjektporteføljen i NTP, vil ikke bli unngått ved hjelp av iverksatte tiltak, mener Riksrevisjonen.

«Med dagens virkemidler og plansystem er det lite trolig at planleggingstiden kan bli vesentlig redusert», sier Foss.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS