Du er her

  • Hjem
  • /
    NTP sett med ulike øyne

NTP sett med ulike øyne

NYHET: (oppdatert 20. mars) Natur og Ungdom, Statens vegvesen, Kystverket, Besteforeldrenes klimaaksjon, Drivkraft Norge, Norges Lastebileier-Forbund … Noen var raskt ute med egne reaksjoner på innholdet i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033. 

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I den nye planen, fremlagt i dag, ser Natur og Ungdom «et svik av ungdom og klima.»

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, sier at «transportplanen prioriterer forurensende motorveier foran togstrekninger og prioriterer de ikke unge. Det er jernbane som kommer til å gagne oss i fremtiden, ikke monsterveiene.»

Sjefen i Statens vegvesen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, uttrykker glede over at regjeringen vil gi større handlefrihet til hennes etat.

«Dette er plan som vil skape dynamikk og handlingsrom for å få frem gode veiprosjekter og tiltak», sier vegdirektøren.

Blant det øvrige hun trekker frem, er at NTP-en dreier seg om mer enn bygging av vei, nemlig ivaretagelse av eksisterende vei. 

Sjefen i Kystverket, kystdirektør Einar Vik Arset, sier seg fornøyd med å ha fått gjennomslag i NTP-en for etatens prioriteringer.

«Transportplanen legger til rette for videre utvikling av sjøtransporten», sier kystdirektøren. «Vi har fått gjennomslag for alle tiltak der vi kan dokumentere en samfunnsøkonomisk nytte som er større enn kostnadene.»

Besteforeldrenes klimaaksjon skriver om den nye transportplanen at «dette er ikke klimasmart; det er nødvendig med en større satsing på moderne jernbaner i Norge.»

Aksjonen minner om at den har publisert et temahefte, Samferdsel for framtida med moderne jernbane, og at målet med dette er å invitere til debatt. 

Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, skriver at «når målet om at nybilsalget fra 2025 bare skal bestå av nullutslippsbiler, definert som helelektrisk og hydrogen, anerkjennes ikke bidraget flytende drivstoff faktisk er.»

Nøstvik tilføyer: «Myndighetene burde heller ha en målsetning om at alle utslippsreduserende løsninger kan komme på banen i tillegg til el og hydrogen, slik som for eksempel syntetisk drivstoff, biogass, biodrivstoff og biopropan.»

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ser mye som er applaus verdig i NTP-en.

«Spesielt gledelig er det at regjeringen legger opp til at E16 Arna–Stanghelle blir igangsatt i første planperiode, at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene reduseres kraftig og, ikke minst, at fylkesveiene for alvor er tatt inn i NTP-varmen», skriver NLF.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS