Du er her

  • Hjem
  • /
    Strekningsmåling av fart over Storebælt og Øresund

Strekningsmåling av fart over Storebælt og Øresund

LITT AV HVERT: Mens regjeringen i Norge reduserer bruken av gjennomsnittsfartsmåling på veistrekninger, vil Danmarks regjering ta i bruk det fartsdempende tiltaket på trafikkårene Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Såkalt streknings-ATK (ATK står for automatisk trafikkontroll) er tidligere tatt i bruk andre steder i Danmark.

Nå melder det danske transportdepartementet at ministeren selv, Benny Engelbrecht, «er opptatt av å stoppe råkjøring på den kritiske infrastrukturen som Øresundstunnelen og Storebæltsforbindelsen utgjør.»

Øresundstunnelen utgjør en del av Øresundsforbindelsen mellom Danmark og Sverige, motorvei- og jernbanesystemet der Øresundsbroen er det andre store elementet. Også Storebæltsforbindelsen, som knytter Sjælland og Fyn sammen med motorvei og jernbane, er et kombinert tunnel- og brosystem.

Alvorlige ulykker

Som bakgrunn for at streknings-ATK skal tas i bruk på de to trafikkårene, trekker transportdepartementet frem målinger som har vist store og hyppige fartsovertredelser. Hva Øresundstunnelen alene angår, viser departementet også til mange alvorlige ulykker.

«Trafikkulykker i tunneler og på broer er ofte mer alvorlige enn ulykker i åpent landskap», sier transportminister Engelbrecht.

Han poengterer at ulykker på de aktuelle forbindelsene også kan ha «forsyningsmessig betydning, fordi infrastrukturen nettopp er hovedferdselsårer for både arbeidskraft, varetransporter og ambulansekjøring.»

Veistengninger, dyrt for Danmark

«Når slike ferdselsårer stenger på grunn av uhell, stenger dette samtidig for fremkommeligheten på tvers av landet, hvilket koster samfunnet dyrt», tilføyer ministeren.

En rekke berørte interesser, inklusive veimyndigheter og politi, skal ifølge departementet lage en plan for den bebudede etableringen av streknings-ATK.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS