Du er her

Tryggere transport på norske veger

DEBATT: Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen. Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger. Eller en kombinasjon av dette.

Av Sverre Myrli
Transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Før påske fremmet Arbeiderpartiet en rekke forslag i Stortinget for en tryggere vegtransport. Dette er forslag som omfatter både vogntog og turbusser. Forslagene kommer til behandling i Stortinget i løpet av våren.

Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger, må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Det er nemlig en nær sammenheng mellom dårlig trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold. Det gjøres rett og slett ikke nok for å stanse de farlige vogntogene som raser inn over grensen og fortsetter på våre vinterveger.

En aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren er helt avgjørende. Stort press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnæringen gir dessuten uholdbare konkurransevilkår for de seriøse transportørene.

Dette er det fullt mulig å gjøre noe med, men da må også regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og Venstre ville det.

I tillegg foreslår vi at det innføres elektronisk registrering av all kabotasjekjøring i Norge, og at det innføres en ordning med elektroniske fraktbrev.

Vi vil utrede om yrkesbiler under 3,5 tonn kan omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene for lastebiler, eller om det på annen måte kan innføres reguleringer som gir tilsvarende virkning.

Vi vil ha på plass prikkbelastning for innehavere av Nasjonal transportløyve for brudd på arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven, for på den måten luke ut de useriøse.

Og selvsagt krav om at det skal være forhåndsbetalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før utenlandske lastebiler og busser krysser grensa til Norge.

Forslagene er utarbeidet etter befaringer ute i felten, og etter møter og samtaler med en rekke organisasjoner i transportsektoren.

La oss håpe forslagene kan samle tverrpolitisk støtte i Stortinget, og at det er ryddet opp i mye av dette før neste vintersesong er her.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS