Du er her

Bergenserne får en unik gang- og sykkeltunnel

REPORTASJE: Parallelt med at neste byggetrinn av Bybanen i Bergen sprenger vei gjennom et stort fjell, anlegges det en kombinert gang- og sykkelvei. Den vil korte ned sykkelturen mellom Fyllingsdalen og den største arbeidsplassen i Bergen, Haukeland sykehus, med over 20 minutter.

Av OTTO VON MÜNCHOW
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bybanen i Bergens fjerde byggetrinn kopler bydelen Fyllingsdalen med selve Bergensdalen og sentrum. Derimellom reiser Løvstakkfjellet seg som en massiv barriere. En tunnel skal føre Bybanen gjennom fjellet.

Parallelt med selve bybanetraseen sprenges det en kombinert gang- og sykkeltunnel. Det er en unik del av prosjektet. Når den står ferdig i begynnelsen av 2023, vil den bli den nest lengste i sitt slag i verden. 

Den vil ifølge Veier 24 (en del av Teknisk Ukeblad Media) bare se seg slått av Snoqualmie Tunnel i staten Washington i USA, som er på 3,6 kilometer. 

I tunnelen i Bergen kommer sykkel- eller gangturen til å bli en opplevelse i seg selv.

Det er snakk om en 2,9 kilometer lang tunnel med farget LED-lys, behagelig miljø og videoovervåkning slik at både syklende og gående skal føle seg trygge og bekvemme. Taket får en hvit, lyssatt himling.

Halvveis

Sprengingen av både bybanetunnelen og gang- og sykkeltunnelen har pågått siden våren 2019. Det er det sveitsiske selskapet Marti Tunnelbau AG som sprenger og tetter tunnelene for Bybanen utbygging (enhet under Vestland fylkeskommune som er ansvarlig for utbyggingen av Bybanen).


Sprengningsarbeidet skjer med avansert, datastyrt teknologi. Foto: Otto von Münchow

 

Bare gang- og sykkeltunnelen vil koste 350 millioner kroner. Tunnelarbeidet drives fra begge sider og er nå omtrent halvveis.

Fra Fyllingsdalen har tunnelen passert 900 meter, mens fra andre siden har tunnelarbeiderne så langt sprengt seg 550 meter inn i fjellet. 80 mann fordelt på to skift jobber med sprengningsarbeidet fra klokken 06.00 til 02.00 hver dag.

Ved tunnelinnslaget fra Bergensdalen har det vært nødvendig med en omfattende utsprenging av en grop for blant annet å få plass til en bybanestasjon like ved munningen. 

Her løper en av Bergens mest trafikkert innfartsårer, så det har vært nødvendig å legge veien i en bro over gropen. Sprengningsarbeidet og brobyggingen har pågått mens trafikken har måttet holdes i gang.

Dårlig fjell

Ifølge prosjekteringsleder Arild Tveit i Bybanen utbygging har arbeidet rundt dette tunnelinnslaget vært et av de mest omfattende på dette byggetrinnet.

Byggeleder Kristian Repstad og prosjekteringsleder Arild Tveit i Bybanen utbygging foran innslaget til gang- og sykkeltunnelen. Foto: Otto von Münchow

 

– Vi har måttet bygge en forsterkning rundt hele fjellet her fordi det er et utrolig dårlig fjell. Den er sånn bergensleire – det tror jeg vi må kalle det, sier Tveit. (Bergensleire må ikke forveksles med kvikkleire).

Forundersøkelser viste at fjellet var dårlig, men ikke så dårlig som det kom til syne da sprengningsarbeidet ble påbegynt.

Byggeleder Kristian Repstad forteller at det under den forberedende entreprisen ble tatt kjerneprøver av fjellet.

– Det at vi visste at fjellet var veldig dårlig, har gjort at det ikke har fått noen fremdriftsmessige konsekvenser, men at vi har fått prosjektert en god løsning, forteller Repstad.

– Den type sikring vi har bygget her, er den samme som brukes nedover i Europa der de neste ikke har berg. Vi har måttet bruke mye tid på sikringen av fjellet.

Nytt knutepunkt

Banetunnelen har i åpningen et tverrsnitt på 22 meter, mens gang- og sykkeltunnelen er 9 meter bred, som Arild Tveit kaller en «vanlig» tunnel. Grunnen til den ekstra bredden til banetunnelen er den nye holdeplassen med midtstilt perrong. Når sporene kommer ut av tunnelen, skal de løpe like bredt som ved perrongen.

Når tunnelene er ferdig, kommer gropen til å være overbygget. Oppå blir det et parkområde som med trapper og heis leder ned til stasjonsområdet.

Stasjonen kommer til å bli et nytt, fremtidig trafikknutepunkt med overgang til busser i alle retninger.

– Det er litt av grunnen til at vi legger så mye arbeid i denne plasseringen av stasjonen, forteller Tveit.

Når gang- og sykkeltunnelen står ferdig med betongvegger langs sidene og en duk trukket over himlingen, vil den få en bredde på totalt 6 meter, hvorav 3,5 blir en toveis sykkeltrasé og et 2,5 meter gangfelt.

Ved hver 500 meter er det sprengt ut tverrslag mot banetunnelen, som kan brukes som rømningsvei, for eksempel i tilfelle brann.

For syklister vil det ta sju-åtte minutter gjennom tunnelen, mens gående vil bruke rundt en halvtime. I dag må en rundt Løvstakken. For syklister blir turen til eller fra Fyllingsdalen 20 minutter kortere.

Stor entreprise

I Bergensdalen og videre inn mot sentrum anlegges en ny gang- og sykkelvei parallelt med den nye bybanetraseen til Haukeland sykehus.

Under sykehuset tar gang- og sykkelveien i bruk en over 100 år gammel jernbanetunnel, som opprinnelig var en del av Bergensbanen. Den 500 meter lange tunnelen må utvides i bredden.

Den opprinnelige tunnelen ble anlagt med prektige steinhvelvsbroer og -portaler som i dag er verneverdige. Det har komplisert dagens arbeid, ikke minst med doblingen av tverrsnittet. 

Budsjettet for det fjerde byggetrinnet av Bybanen, som blir en helt ny linje, er totalt på 7,1 milliarder i 2017-kroner, inklusiv gang- og sykkeltunnelene. 

Et mannskap fra 14 nasjonaliteter er i arbeid i tunnelene og er således veldig utsatt for koronasmitte, eller nå sist regjeringens innreiseforbud. I begynnelsen av november ble det oppdaget smitte, som raskt ble tatt hånd om, uten å forsinke fremdriften.

Ifølge kommunikasjonsleder i Bybanen utvikling, Ronny Turøy vil ikke tunnelarbeidet påvirkes av innreiseforbudet som er innført foreløpig for 14 dager. Neste skift fra utlandet er allerede i Norge. Forbudet kan imidlertid få konsekvenser dersom det forlenges.

Det anslås at en eventuell driftsstans vil koste rundt 200 000 kroner dagen.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS