Du er her

  • Hjem
  • /
    Unge trafikksikkerhetsambassadører – et godt tiltak

Unge trafikksikkerhetsambassadører – et godt tiltak

Bruk av trafikksikkerhetsambassadører, det vil si utpekte elever som formidler trafikksikkerhetskunnskap til medelever, har vist seg å være et godt tiltak for å få trafikksikkerhet inn som tema i Aust-Agders videregående skoler.

Av Julie Runde Krogstad
Samferdselsrådgiver, Aust-Agder fylkeskommune

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det kan sees som et pluss at de unge ambassadørene – mens de sprer kunnskap om trafikksikkerhet til sine medelever – selv lærer om samarbeid, planlegging, ledelse og om det å formidle et budskap.

De gode erfaringene kommer fra det første året av et tre år langt prøveprosjekt i regi av Aust-Agder fylkeskommune og med Trygg Trafikk som samarbeidspartner.

Vi har fått finansiering for alle tre årene, og vi håper at ordningen med trafikksikkerhetsambassadører – TS-ambassadører – på sikt blir et fast tiltak og utvidet til alle videregående skoler i Agder (fylkene Aust-Agder og Vest-Agder skal ved kommende årsskifte slås sammen og hete Agder).

En spesielt risikoutsatt aldersgruppe

Statistikk viser at ungdom mellom 16 og 24 år har høyere risiko enn andre aldersgrupper for å bli drept eller hardt skadd i trafikken. I tillegg er ungdom i denne aldersgruppen ofte nyslåtte førere av moped og bil. Derfor er forebyggende og holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom høyt prioritert i de fleste fylkeskommuner.

Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å komme inn i videregående skole med forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Mange kjemper om tid og timer i skolen. Derfor satte fagpersoner fra utdanning og trafikksikkerhet seg sammen for å finne en løsning på dette i Aust-Agder fylkeskommune.

Løsningen ble prosjektet «TS-ambassadører i videregående skole.» 

Ung-til-ung-formidling

Læringsteorien i skolen bygger på at individet er en del av samfunnet og at vi lærer gjennom språklig, sosial og kulturell samhandling med andre.

Vårt prøveprosjekt er bygget på at elevene ikke passivt tar imot informasjon, men gjennom sine og medelevers aktiviteter selv bidrar til å konstruere sine og hverandres holdninger og adferd.

Ung-til-ung-formidling kan gjennomføres på ulike måter og har flere fordeler. Vi mennesker har en tendens til å tro på informasjon som kommer fra noen som har likhetstrekk med oss selv (McDonald mfl. 2003). Ambassadørene står fritt til å formidle trafikksikkerhet hvordan de ønsker, og kan tilpasse informasjonen til sine medelever.

Ungdommene som fungerer som formidlere opplever også styrket selvbilde og selvtillit ved å mestre oppgaven som rollemodell for jevnaldrende, og praktisere egne kommunikasjonsferdigheter (Svalsrød 2010).

I tillegg er ung-til-ung-formidling ofte kostnadsbesparende sammenlignet med andre tiltak.

Formelt er prosjektet forankret i den generelle delen av læreplanen:

  • Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre
  • Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi

Hva innebærer rollen som ambassadør?

Prosjektet innebærer at elevene får tilbud om å søke stilling som TS-ambassadør på egen videregående skole. På hver skole er det en kontaktperson som elevene forholder seg til, og dersom det ikke kommer inn søknader, kan kontaktpersonene aktivt rekruttere elever til rollen.

På hver skole er det mellom to og fire ambassadører som sammen skal gjennomføre tre obligatoriske oppdrag gjennom skoleåret. I tillegg kan de velge å gjennomføre tre valgfrie oppdrag.

De får en godtgjørelse for oppdragene, 1500 kroner hver per obligatoriske oppdrag og 500 kroner per valgfrie oppdrag. Til sammen kan elevene tjene opptil 6000 kroner hver per skoleår for rollen som ambassadør.

Ambassadørene disponerer også 5000 kroner per skole som de kan bruke på gjennomføring av aktivitetene. Etter hvert fullførte oppdrag må de skrive en kort evalueringsrapport som gir grunnlag for utbetaling av lønn. Etter fullført skoleår får elevene en attest på at de har vært trafikksikkerhetsambassadør.  

De tre obligatoriske tiltakene elevene må gjennomføre:

  • Markere den nasjonale refleksdagen
  • Gjennomføre Trygg Trafikk sin kampanje #ErDuSikker
  • Sikre at medelever med russebil får god informasjon om kontroll og kontrollerer bilen sin på trafikkstasjonen.

I tillegg får elevene mulighet til å gjennomføre valgfrie tiltak, som kan være å invitere ulike ressurspersoner lokalt til å holde foredrag om ulike temaer knyttet til trafikksikkerhet, gjennomføre spørreundersøkelser i utvalgte klasser, etc.

Erfaringer fra skoleåret 2018/2019

Vi har hatt svært gode erfaringer med prosjektet i året som har gått. I Aust-Agder er det syv videregående skoler, og vi har hatt til sammen 18 elever som har vært trafikksikkerhetsambassadører ved skolene dette året.

Ambassadørene markerte refleksdagen 18. oktober på skolene på ulikt vis. Alle delte ut reflekser til sine medelever, noen elever holdt presentasjoner om viktigheten av refleks, andre arrangerte bildekonkurranser og quiz. Elevene på Sam Eyde videregående skole engasjerte designlinja på sin skole til å designe antrekk av refleksvester. På refleksdagen organiserte de et moteshow i skolens aula, hvor elevene viste frem sine nylagde antrekk.

Trygg Trafikks kampanje #ErDuSikker går over en periode på tre uker i november. I løpet av disse ukene må elevene ved skolen gjennomføre ulike oppdrag på nett. Oppdragene tar kort tid, er enkle å gjennomføre og tar ingen tid fra undervisningen. Jo flere elever som leverer oppdrag, jo flere poeng får skolen. I konkurransen for 2018 kom fem av syv videregående skoler i Aust-Agder blant de tolv øverste skolene av de 27 som deltok fra hele landet. Risør videregående skole kom på tredjeplass og vant en premie på 10 000 kroner, som de brukte på fest for elevene. I tillegg deles det ut fylkesstipender, og her vant en elev ved Risør videregående skole et stipend på 15 000 kroner til bilservice.

I Aust-Agder har det tidligere vært utfordrende for vegvesenet å nå ut til skolene med informasjon om kontroll av russebiler. Våren 2019 informerte ambassadørene sine medelever om kontroll av russebil, i tillegg til at vegvesenet la om sitt system til timebestilling. Om lag 60 biler kom til kontroll (det var ti flere enn året før). Få biler tilfredsstilte alle krav første gang, men alle bilene fikk rettet opp i manglene. Det mest verdifulle var kanskje at vegvesenet fikk en mye bedre dialog med russen enn de har hatt tidligere år. De fikk informert om krav til kontroll, vanlige mangler på russebiler og sikkerhet.  

Vegen videre

Det første skoleåret med ambassadørprosjektet har gitt oss gode erfaringer med hva som har fungert godt og mindre godt. Fordi dette er et forsøksprosjekt følger vi det tett opp slik at vi kan justere underveis.

Elevene som har hatt rollen som ambassadører dette året har fått øve seg på formidling, holde presentasjoner og engasjere sine medelever. De har fått mulighet til å være kreative, utforme og velge egne opplegg for trafikksikkerhet på sin skole.

Det de mener har vært mest utfordrende er å planlegge tiltakene, fordele oppgavene seg imellom og forankre tiltakene hos skolens ledelse og lærere.

Elevene synes det har vært gøy å engasjere sine medelever i gjennomføringen av de ulike aktivitetene, og de synes tilgangen på materiell og informasjon stort sett har vært god.

Vi vil fremover jobbe videre med å finne en god form på prosjektet, prøve ut ulike ting, og ta vare på erfaringene vi gjør oss underveis.

Når vi blir ett Agder fra 2020, vil det også være en god anledning til å teste ut tiltaket i flere videregående skoler.

 

Referanser:

McDonald, J., Roche A.M., Durbridge, M., Skinner, N. (2003). Peer Education: From evidence to practice. Australia: National Centre for Education and Training on Addiction.

Svalsrød, L. (2010). «Ung-til-ung»-formidling som metode i rusforebyggende arbeid. Rusfag nr. 2/2010.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS