Du er her

  • Hjem
  • /
    Vedvarende strid om EU-miljøkrav til busser

Vedvarende strid om EU-miljøkrav til busser

REPORTASJE: I 2015 ble EU-krav til bussmotorer innført i Norge. Den nye standarden gir lavere utslipp av både klimagasser og svevestøv enn eldre motorer. Men ikke alle busser blir omfattet av kravene.

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Miljøkravet til busser ble forsterket ved en ny paragraf som kom på plass i yrkestransportloven 1. januar i år. Den gir Samferdselsdepartementet hjemmel til å stille miljøkrav til transportselskap som mottar offentlig støtte.

Nå viser det seg at lovgivningen ikke åpner opp for at myndighetene kan gjøre det for kommersielle bussruter. Det betyr i praksis alle bussruter som ikke inngår i det offentlige kollektivtilbudet.

Det var i vår – da Hordaland fylkeskommune skulle behandle en søknad om nytt løyve til den såkalte Ikea-bussen, en gratisbuss som går mellom Bergen sentrum og Ikea-varehuset 24 ganger daglig – at fylkespolitikerne oppdaget at loven ikke gjelder for denne type busser.

Tatt på sengen

Selskapet Turbuss Vest har løyvet for Ikea-bussen. All rutedrift i landet må ha løyve, og i høst skulle løyvet til Ikea-bussen fornyes for ti år.

Hordaland fylkesting vedtok krav om såkalt Euro VI-motor i tråd med det norske lovverket, men det ble møtt med protest fra Turbuss Vest. Busselskapet mente at fylkeskommunen ikke hadde lovhjemmel til et slikt krav.

Advokatfirmaet Thommesen ble engasjert for å gi en juridisk betenkning. Konklusjonen var klar; lokale myndigheter har ikke hjemmel til å stille miljøkrav når det gis ruteløyver for kommersielle busser. Loven gir hjemmel til å stille miljøkrav kun for levering av offentlige tjenester – altså ikke-kommersielle bussruter.

Fylkespolitikerne i Hordaland ble tatt på sengen, ikke minst fordi yrkestransportloven ble ytterligere endret i mars i år for også å kunne stille miljøkrav blant annet til drosjer. Men i følge advokatfirmaet Thommesen gjelder dette ikke for busser.

– Vi prøvde forskjellige løsninger, men kom ikke noen vei. Men det er ingen tvil om at det er et tverrpolitisk ønske i fylkestinget om å få dette til, uttalte Marthe Hammer (SV) i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune til Bergens Tidende tidligere i høst.

– Det er gjort et godt og systematisk arbeid for å redusere utslippene kraftig. Da er det meningsløst at kommersielle aktører kan kjøre rundt og forurense så mye de vil.

Samferdselsministeren støtter Turbuss Vest

I forrige måned vedtok fylkestinget en fellesuttalelse (mot Frps stemmer) der regjeringen ble bedt om å avklare hvilken lovtolkning som gjelder. Den ble fremmet av Høyre og SV.

I uttalelsen heter det: «Dette er svært uheldig for å få ned klimautslippene og for å nå målene i klimaplanen. Det er snakk om helt overkommelige krav til best mulig teknologi.»

På samme møte vedtok fylkestinget for øvrig at bussparken i Hordaland skal bli fossilfri i 2025. Også til fergedrift har Hordaland fylkeskommune stilt strenge miljøkrav. Men foreløpig kommer fylkeskommunen ingen vei med kommersielle busser.

Partikollega til Hammer, stortingsrepresentant Arne Nævra, fulgt opp saken fra Hordaland ved i Stortinget å stille skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Han ønsket avklart om departementet støtter lovtolkningen til advokatfirmaet Thommesen.

Svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom noen uke senere. Han gir Turbuss Vest full støtte.

«Når det gjelder ren kommersiell busstransport, det vil si transport som ikke inngår i offentlig kjøp, (...) har man ikke hjemmel i yrkestransportloven til å kunne stille krav til kjøretøyene som benyttes, annet enn at de fyller vegtrafikklovgivningens til enhver tid gjeldende krav til teknisk standard,» slår han fast.

SV fremmer lovendring

Solvik-Olsen begrunner unntaket i lovgivingen med at for kommersielle rutetilbud som ikke mottar kompensasjon og som er preget av marginal lønnsomhet, kan særskilt strenge krav føre til økte kostnader og gjøre slike tilbud ulønnsomme. Samferdselsministeren vil derfor ikke å endre loven slik at det kan stilles miljøkrav til de kommersielle bussrutene.

Arne Nævra, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, ønsker på sin side å fremme et forslag i Stortinget for å få endret loven. Han mener at Solvik-Olsen inntar en passiv holdning. Det er ikke holdbart å skylde på små marginer og en sterk konkurransesituasjon for ikke å fremme miljøkrav. Han peker på at sterk konkurranse gjelder for alle i transportbransjen.

– SV kommer til å fremme et lovforslag innen jul. Fylkeskommunene må få anledning til å stille miljøkrav også til kommersielle bussruter. Det blir feil når de ikke har dette lovverktøyet, sier Nævra til Samferdsel.

Nævra erkjenner at det eksisterer en hard konkurransesituasjon for eksempel for ekspressbussene i landet, men skal en endre atferd kan politiske myndigheter enten ta i bruk avgifter eller lovverket. Offentlige myndigheter har ikke andre virkemidler.

– Det kan virke hardt overfor kommersielle bussruter, men vi må gi lokale myndigheter mulighet til å stille miljøkrav. Så må de selv ta en avgjørelse. Jeg er ikke fremmed for at det er tøffe kår blant annet for ekspressbussene, men det får fylkeskommunene ta stilling til.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS