Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Bruk av mobiltelefon i bil gir økt ulykkesrisiko

Forskning viser:

Bruk av mobiltelefon i bil gir økt ulykkesrisiko

I teorien kan man tenke seg at bruk av mobiltelefon i bil gir færre ulykker. I praksis øker ulykkesrisikoen. Det gjelder både for håndholdt og håndfri telefon. Forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil kan bidra til en liten nedgang i ulykkestall, men det er uvisst hvor godt et slikt forbud overholdes.

 

Av Rune Elvik
Forsker I, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Mobiltelefonen er for de aller fleste blitt en del av påkledningen. Den er alltid med og ofte i bruk. Det er ikke så rart. Den er jo en liten datamaskin som du kan ordne veldig mye med. Det er praktisk og enkelt. Så det er ikke lett å slå av mobilen når du kjører bil.

Vi er blitt vant til at alle er tilgjengelige overalt og til enhver tid. Så når forskere sier at bruk av mobiltelefon i bil kan bidra til færre ulykker, er det en gladmelding i manges ører.

En artikkel av Finn Jørgensen og Thor-Erik Sandberg Hanssen i Samferdsel forklarer en teoretisk modell de har utviklet av føreratferd. Det er en økonomisk modell der førere forutsettes å være subjektivt rasjonelle. Det betyr bare at førerne gjør det de selv mener er best, og er slik sett en harmløs antakelse.

Under visse forutsetninger tilsier modellen at ulykkesrisikoen kan reduseres ved å bruke mobiltelefon under kjøring.

Kort sagt: Jørgensen og Sandberg Hanssen peker på en teoretisk mulighet. De hevder ikke at enhver bruk av mobiltelefon i bil reduserer ulykkesrisikoen. Bare at dette er noe som under visse forutsetninger kan tenkes. Det er et teoretisk resultat som vanskelig kan motsies slik modellen er bygget opp.

Teori ≠ virkelighet

Hva viser forskning om risiko ved å bruke mobiltelefon under kjøring? Den viser at risikoen øker.

Ser man alle ulykker under ett, er risikoen nesten tre ganger så høy når man bruker mobilen som når man ikke gjør det.

Dette anslaget bygger på studier der man har gode data om bruk av mobil under kjøring, eksempelvis en naturalistisk føreratferdsstudie i USA. I en slik studie filmes føreren kontinuerlig (med mikrokameraer som er så små at føreren knapt ser dem), alle ulykker registreres og det er mulig å avgjøre med sikkerhet om mobiltelefonen var i bruk eller ikke like før en ulykke.

I naturalistiske føreratferdsstudier kan man skille mellom ulike typer mobilbruk og finne ut hva slags bruk som øker ulykkesrisikoen mest.

Det som øker risikoen mest er å skrive tekstmeldinger og å taste et nummer. Minst øker risikoen ved samtale.

I den siste naturalistiske føreratferdsstudien i USA (Dingus mfl. 2016) økte risikoen til 2,2 (litt mer enn det dobbelte) ved samtale i håndholdt telefon.

Håndfri telefon er litt sikrere, men selv med en håndfri telefon øker ulykkesrisikoen. TØI-forskerne Agathe Backer-Grøndahl og Fridulv Sagberg (2011) fant en relativ risiko på 2,17 med håndholdt telefon og 1,66 med håndfri telefon.

Å forby håndholdt telefon, men tillate håndfri, slik regelen er i Norge og mange andre land, betyr altså at man fremdeles tillater en distraksjon som øker ulykkesrisikoen.

Virker forbud?

Forbud mot bruk av håndholdt mobil under kjøring er innført mange steder. En oppsummering av studier, gjort i forbindelse med revisjon av Trafikksikkerhets­håndboken, viser at slike forbud fører til at antall ulykker (alle skadegrader) går ned med 2 %. Praktisk talt ingen studier opplyser noe om hvor godt et forbud respekteres.

På grunnlag av den naturalistiske føreratferdsstudien i USA, kan man beregne at dersom all bruk av mobiltelefon i bil opphørte, kunne antall ulykker reduseres med 14 %. Når nedgangen bare er på 2 %, kan det tyde på at mange gir blaffen i forbudet og fortsetter å bruke en håndholdt telefon som før.

Forbud mot å skrive tekstmeldinger er også innført mange steder, men har ikke vist seg å redusere antall ulykker. Slår man sammen resultater som gjelder forbud mot håndholdt telefon og forbud mot tekstmeldinger, er nedgangen i ulykkestall på knappe 1 %.

Det ser følgelig ikke ut til at man oppnår en merkbar bedring av trafikksikkerheten ved dagens regulering av bruk av mobiltelefon i bil.

Mer intelligent teknologi?

Det er, med dagens rivende utvikling innenfor bilteknologi, tenkelig at den kunnskapen som er oppsummert over fort går ut på dato. Fremtidens selvkjørende biler vil ha sensorer og kommunikasjonsutstyr som enten kan gjøre en mobiltelefon overflødig, eller gjøre det ufarlig å bruke den.

Men dette ligger nok lenger fram i tid enn mange tror, og i mellomtiden må vi leve med dagens kompromisser. For hvis trafikksikkerhet var det viktigste, burde all bruk av mobiltelefon i bil forbys.

Åpenbart teller andre ting mer enn sikkerheten.

 

Referanser

Backer-Grøndahl, A., Sagberg, F. 2011. Driving and telephoning: Relative risk when using hand-held and hands-free mobile phones. Safety Science, 49, 324-330.

Dingus, T. A., Guo, F., Lee, S., Antin, J. F., Perez, M., Buchanan-King, M., Hankey, J. 2016. Driver crash risk factors and prevalence evaluation using naturalistic driving data. Proceedings of the National Academy of Sciences (doi/10.1073/pnas.1513271113).

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS