Du er her

Vestland satser på en elfly-fremtid

REPORTASJE: Vestland vil bli et foregangsfylke for elektrifiseringen av luftfarten. Fylket er allerede ledende på nullutslipp innen fergedrift. Nå høynes listen også for innenriks luftfart.

 

Av OTTO VON MÜNCHOW (TEKST OG FOTO)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I forbindelse med at fylkeskommunene overtar ansvaret for kortbanenettet i 2024 har Vestland fylke tatt mål av seg til å kreve fly med nullutslipp.

Tidligere i sommer samlet fylket nøkkelaktører innen luftfart på Flesland flyplass. Målet er å gjøre Vestland til et pilotprosjekt for elektriske fly.

– I vår politiske plattform sier vi at vi skal være ledende på nullutslipp. Da er det naturlig å se på kortbanenettet når vi skal overta ansvaret for de subsidierte lokalflyrutene, sier John Askeland, fylkesordfører i Vestland.

– Når det offentlig stiller krav, har vi kraft. Næringslivet følger opp. Nå jobber vi medstrøms, og det er gøy.

Fra ferge til fly

Askeland ser på ambisjonene som ringvirkninger av at Vestland allerede har markert seg som et fylke som har satt fart i det grønne skiftet. Han peker på at fylket (da som Hordaland) var først ute med eldrevne ferger. Her er størst tetthet på elbiler, og fra høsten av blir alle busser elektriske.

Videre trekker fylkesordføreren frem at også hurtigbåtene er på anbud med krav om nullutslipp. I tillegg, konstaterer han, var Bergen Havn først ute med å elektrifisere havnen. Ikke minst har Bybanen i Bergen vært en suksess for å få ned utslippene.

– Vi skaper et kraftsentrum der næringslivet får et boost, konstaterer Askeland.

Han trekker frem at flyselskapet Widerøe er med og stiller seg positiv til å ta i bruk nullutslippsfly. Selskapet har allerede problemer med å få tak i fly på den størrelsen som trafikkerer kortbanenettet, og som går på fossilt brennstoff.

Avinor er med

Slik Askeland ser det, kommer teknologiskiftet nå, og han viser til at Widerøe har uttalt at det er rimelig å forvente at driftskostnadene på elektriske fly vil gå ned.

Også flyplasseier Avinor er med og skal ha ladesystemene på plass når de første elflyene kommer i rute mellom Bergen og Stavanger. Det vil da være snakk om vesentlig mindre fly enn dagens, kanskje fly som tar inntil 20 personer, men da med flere flybevegelser.

Lufthavndirektør for Bergen lufthavn Flesland, Helge Eidsnes, trekker frem at det er mange fellestrekk mellom elektrifiseringen av luftfarten og elfergene.

Den grønne revolusjonen av fergene gikk fra gassferger, via den første prøvefergen «Ampere» til helelektrifiseringen av fergene. Og innen et par år vil verdens første hydrogendrevne ferge seile i Ryfylke.

Den grønne omstillingen av luftfarten tok til med mer effektive flymotorer med mindre utslipp og innføring av biodrivstoff. Nå eksperimenteres det med ulike elektriske flymotorer der målet må være en helt utslippsfri flytrafikk, enten ved elektrifisering, bruk av hydrogen som drivstoff eller en kombinasjon av begge deler.

Fremtidens løsning

– Elfly vil være et viktig steg fremover. Vi i Avinor har en visjon om alt all innenriks, sivil luftfart skal være elektrifisert fra 2040.

Eidsnes peker på at Flesland har et godt utgangspunkt for å sette i gang testing med elfly på Vestlandet, både til Stavanger og kortbanenettet i Sogn og Fjordane. Flyplassen har 20 direkteruter innenlands og 50 utenlands. At Widerøe har valgt Flesland som hub, er også et viktig moment.

Det at Vestland fylke nå har kommet på banen ser han som udelt positivt. Det er flott at fylket har ambisjoner, bemerker han og legger til at omstillingen trenger slike lokale initiativ som katalysatorer.

Lufthavndirektøren, som også sitter i konsernledelsen, understreker at Avinor ikke har gjort noe flyplassvalg, men vil tilrettelegge for den grønne revolusjonen. Avinor heier på de initiativ som kommer og skal ha nødvendig infrastruktur klar på lufthavnene når elflyene er klare til takeoff.

For egen lufthavndrift har Avinor tatt mål av seg til å halvere utslippene innen 2022 og være helt fossilfri innen 2030.

Gode forutsetninger

– Det som er problemet med luftfarten, er de store utslippene av CO2. Men hvis vi får bort utslippene, vil den kunne være fremtidens transportløsning, sier Eidsnes.

– Gjeldende planer for vei og jernbane er viktige å få gjennomført, men de er kostbare og krever store arealinngrep. Luftfart kan i fremtiden bli en meget god transportløsning når vi løser klimautfordringene.

Eidsnes, som tidligere var regionsjef i Statens vegvesen, ser for seg at kortbanenettet kan bli et intercity-nettverk som trafikkeres med hyppige og små fly.

Han ser også for seg at det kan bli enklere sikkerhetskrav og raskere av- og påstigning, litt slik som det er for jernbanen i dag. Dessuten vil elfly gi et vesentlig lavere støybilde rundt lufthavnene enn dagens fly.

– Dette kan skape et helt annet transportmønster.

Han trekker frem at Norge bør kunne lede an denne utviklingen. Landet har et unikt nettverk av lufthavner, et etablert marked for korte flygninger og små fly, og ikke minst er det bred politisk støtte for elektrifisering av luftfarten. Bergen–Stavanger er en god distanse for å få til de første flyvningene, ifølge Eidsnes.

Fylket som pådriver

Fylkesordfører Askeland trekker frem at elektrifiseringen av fergene ble mer utfordrende enn først antatt, blant annet på grunn av at staten var sen med å gi skikkelig økonomisk støtte. Arbeidet med å få et pilotprosjekt for elektriske fly på banen er et initiativ for å komme fortere i gang med nullslipp innen luftfarten.

– Aktørene som vi innkalte til møtet på Flesland, går inn i et samarbeid og samspill for blant annet å vurdere fallgruvene til prosjektet. Hvis Vestland får en stor regning i fanget, får vi problemer.

Fylkeskommunen satser på å få staten med på laget med Klimasats. Askeland peker videre å på at Enova også bør komme inn. Der er det mye penger som ligger i ro, bemerker han. Både Klimasats og Enova kan være med på å smøre teknologiskiftet.

Som en som ikke er fagmann, er det vanskelig for Askeland å spå noe om når de første elflyene vil være i kommersiell rutetrafikk. Han hadde håpet å kunne si 2024/25, men samtidig erkjenner han at Avinor først sier innen 2025/30.

–  Det jeg er mest opptatt av, er at vi nå stiller kravene, slik at det skjer noe. Teknologisk er vi ikke der i dag, men vi kan være der om få år, mener fylkesordføreren.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS