Du er her

PolCorridor vil effektivisere transporttilbudet fra Norden til Sydøst-Europa

Norske eksportører og transportbedrifter bør være våkne: - Om et par år vil en ny transportkorridor gjennom Polen og Tsjekkia til det sydøstlige Europa være etablert og åpne nye muligheter for norsk næringsliv. Denne regionen er den som har høyest vekst i Europa i dag, sier Johanna Ludvigsen og Steven Johnsen ved Transportøkonomisk institutt og inviterer norske eksportører/importører, transportører og logistikkselskaper til å bli med i et brukerforum.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

De to arbeider daglig med koordinering og utvikling av PolCorridor-prosjektet. Dette er et unikt forskningsprosjekt som tar sikte på å etablere en ny transportkorridor fra Swinoujscie i Polen, videre gjennom Tsjekkia til Wien i Østerrike. For de nordiske landene vil det bli et godt alternativ til å sende gods på overbelastede veier og jernbanelinjer gjennom Tyskland, en transportmåte som blir stadig mer problematisk på grunn av økende køer med dermed redusert forutsigbarhet.

Utnytter ledig kapasitet

Kartet viser hvordan man tenker seg transportstrømmene i fremtiden.

I motsetning til i Tyskland, er det stor ledig kapasitet på jernbanen gjennom Polen. Prosjektet vil gjennom samarbeid med den polske jernbanen og en rekke andre samarbeidspartnere opprette et  blokk-tog med høy frekvens og faste avgangstider. Dette vil gi høy hastighet og høy service. All fremføring vil blant annet bli satellittovervåket og booking vil kunne skje via internett. Selve forskningsprosjektet har som mål å utrede markedspotensialet og være pådriver for å etablere forbindelsen, mens det er kommersielle aktører som vil stå for investeringer og drift. Alt nå er det blant annet etablert en intermodal godsterminal i Trelleborg som vil være et viktig element i PolCorridor-prosjektet.

 – Togforbindelsen på strekningen tar i dag omkring 30 timer, men det arbeides med å effektivisere grensepasseringer og andre tekniske hindringer slik at tiden vil komme ned i 20 timer, sier Ludvigsen. Tilbudet vil da komme norske eksportører til gode ved at et raskt voksende marked i Øst- og Syd-Europa representert ved  Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Jugoslavia med tidligere republikker,  Østerrike, Italia, Romania, Bulgaria, Hellas og Tyrkia blir mer tilgjengelige. I perioden  1999-2002 økte eksporten  fra Norge/Sverige til disse PolCorridor- landene med hele 24 prosent, mens eksporten til Vest-Europa til sammenlikning gikk ned med 5%. Importen fra  PolCorridor-landene økte med 29% , mens den fra Vest-Europa  økte med 16 prosent.

Ludvigsen regner med at også 10 prosent av godset som i dag går på lastebil gjennom Tyskland vil bli overført til den nye korridoren.

 

 - Hvor mye gods som blir overført avhenger av hvor godt tilbud vi klarer å etablere. Veiavgiftene som nå er under innføring i Tyskland vil også kunne styrke konkurransen til den nye godskorridoren, tror Ludvigsen. Hovedmarkedet for PolCorridor vil være konsumvarer og ferdigvarer, det vil si typisk landtransportgods og gods egnet for intermodal transport.

  

Brukerforum
- For at prosjektet skal utvikle seg til best mulig måte, er vi avhengig av en nær dialog med brukerne. Den 25. september arrangerer vi derfor et brukerforum i Praha hvor vi også er svært interessert i at norske eksportører/importører  og transportselskaper deltar, sier Johanna Ludvigsen og Steven Johnsen ved TØI. Interesserte kan henvende seg TØI for nærmere informasjon.

 

 

Fakta om prosjektet
Selve ideen til PolCorridor-prosjektet ble unnfanget av Johanna Ludvigsen ved TØI etter at hun var ferdig med doktorgraden. Den omhandlet utviklingen av ulike godsnettverk og samarbeidsallianser  for godstransport i Europa. Norges forskningsråd tente på ideen og har bevilget omkring 13 millioner kroner i støtte til prosjektet i perioden 2002 – 2005. Prosjektet består av et konsortium med 10 partnere og like mange assosierte partnere fra de ulike landene som er berørt. Prosjektet støttes også av EU (EUREKA-programmet) og til sammen har prosjektet en kostnadsramme på omkring 105 millioner kroner. Etter planen skal PolCorridor være operativ og den forskningsmessige delen av prosjektet avsluttes i 2005.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS