Du er her

Effektive terminaler skal gi mer godstransport til sjø og bane

Transportetatene og næringen har i fellesskap startet et prosjekt for å se på potensialet for effektivisering av norske terminaler. Et omfattende analysearbeid skal identifisere beste praksis innen terminaldrift. Resultatene skal være direkte anvendbare til forbedringstiltak for terminalaktørene samt gi innspill til transportetatene i plan- og utredningsarbeidet for neste NTP (Nasjonal transportplan). Prosjektet har et totalbudsjett på 4,5 mill. kroner og vil pågå i et år.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Norske transportterminaler må bli mer effektive for å møte noen av de utfordringene som samfunnet står overfor. - Både norske og europeiske myndigheter ønsker en overgang av godstransport fra vei til sjø og bane, sier prosjektansvarlig André Kroneberg fra Kystverket.

I dag oppleves terminalene ofte som flaskehalser i transportkjedene og motvirker den ønskede utviklingen.  - Gjennom å identifisere og analysere hva som kjennetegner effektive terminaler ønsker vi å beskrive beste praksis for alle deler av terminaldrift. Dette skal legge grunnlag for kontinuerlig forbedring og innovasjon i terminaler og konkurransekraftig intermodal transport, forteller prosjektleder Torkel Fyrvik fra MARINTEK.

Bred deltakelse

Mer enn 20 selskaper har meldt positiv interesse for å delta i prosjektet. Hovedtyngden er norske havner samt rene veg- og baneterminaler, men også internasjonale havner og terminaler vil delta. I tillegg vil representanter for terminalbrukerne, transportetatene, og de viktigste bransjeorganisasjonene bidra. MARINTEK er hovedansvarlig for FoU-arbeidet i prosjektet, og de vil involvere også andre nasjonale og internasjonale kompetansesentra.

Prosjektet har et totalt budsjett på 4,5 millioner kroner. 1,2 millioner kroner er støtte fra Norges Forskningsråd. Transportetatene bevilger i fellesskap 500.000 kroner i støtte fra felles utredningsmidler. De resterende 2,8 millioner er egeninnsats fra deltakerne i prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2006.

Smartere arbeidsmåter

Økt kunnskap skal lede til smartere arbeidsmåter og stimulere innovasjon i terminalene. Effektive norske terminaler vil igjen bidra til å øke konkurransekraften til norsk industri mot Europa. Prosjektet vil direkte bidra til å øke transportetatenes kunnskap om næringslivets behov og terminalenes rolle i transportkjedene. De deltakende terminalene vil få konkrete innspill til forbedring fra prosjektet, men også andre terminaler vil få tilgang til resultatene og kan derigjennom selv identifisere egne forbedringsområder.

Disse er med

Disse selskapene skal delta i prosjektet: Bergen Havn, Borg Havn, Drammen Havn, Grenland Havn, Kristiansand Havn, Mo i Rana Havn, Nordfjord Havn, Oslo Havn, Tromsø Havn, Trondheim Havn, Port of Zeebrugge, CargoNet, Linjegods, LTL (Logistikk og Transportindustriens Landsforbund), Short Sea Shipping Norway, Kystverket Sørøst, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Norsk havneforbund, Norsk havneforening, MARINTEK (Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS) og  EVIMAR (European Virtual Maritime Institute).

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS