Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Mye taler for nye nattog-relasjoner Østlandet–Nordland

Mye taler for nye nattog-relasjoner Østlandet–Nordland

DEBATT: «I de siste par årene har det heldigvis blitt fornyet interesse for å reise med tog også på lengre strekninger», skriver forfatteren av dette innlegget. Han foreslår nye nattog-relasjoner mellom Østlandet og Nordland. 

Av Svein Skartsæterhagen
Pensjonist etter mange års arbeid i Jernbaneverket, Jernbanedirektoratet og NSB

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Å reise mellom landsdelene med tog er miljøvennlig, praktisk og behagelig. Selv om det å reise med fly er noe av det mest forurensende man kan gjøre, har bruk av fly mellom landsdelene blitt normalen.

Over lang tid har det derfor blitt stadig færre nattogrelasjoner i Norge, inntil det nå bare er fire igjen innenlands.

I de siste par årene har det heldigvis blitt fornyet interesse for å reise med tog også på lengre strekninger. Denne interessen bør følges opp, bl.a. med å etablere nattog på nye relasjoner. 

De eksisterende nattog-relasjonene i Sør-Norge er såpass korte at sovetiden kan bli knapp for mange. Noen ønsker å legge seg før toget starter, mens andre ønsker å sove videre etter at toget er framme, noe som er mulig ved at det er anledning til å gå ombord en stund før toget starter og beholde kupéen en stund etter ankomst. 

Dette viser at det ligger godt til rette for å introdusere lengre nattogrelasjoner enn de vi har i dag, lengre relasjoner der man kan utnytte hele reisetiden til en god natts søvn. 

Jeg ser for meg flere nye nattog-relasjoner, men begrenser meg i dette innlegget til å foreslå to nye relasjoner mellom Østlandet og Nordland. 

Dagens tilbud

Togtilbudet mellom Østlandet og Nordland er praktisk talt det samme nå som da Nordlandsbanen åpnet i 1962. Forskjellen er bare litt kortere reisetid, samt at det nå er mulig å reise fra Oslo til Mo i Rana på dagen. 

Både for lokal- og regiontog har det blitt mer og mer vanlig med gjennomkjørende tog, både i Oslo og Trondheim, slik at de som skal gjennom byen får raskere og mer behagelig reise. 

Men for fjerntog har man til nå ikke lagt noe vekt på dette, så fortsatt er det ingen direkte tog mellom Østlandet og Nordland. Reisemulighetene med tog mellom Oslo og Nordland er nå følgende: 

Oslo–Bodø: 
Avgang 23:06 – ankomst 17:37, dvs. 18t 31m, hvorav 1t 18m i Trondheim.
Avgang 16:02 – ankomst 09:17, dvs. 17t 15m, hvorav 24m i Trondheim. 

Oslo–Mo i Rana: 
Avgang 23:06 – ankomst 14:28, dvs. 15t 22m, hvorav 1t 18m i Trondheim.
Avgang 08:02 - ankomst 22:43, dvs. 14t 41m, hvorav 1t 40m i Trondheim.
Avgang 16:02 – ankomst 06:07, dvs. 14t 05m, hvorav 24m i Trondheim. 

Forslag til nye nattog-relasjoner

For dem som skal reise lenger enn Oslo–Trondheim, hadde det vært mye mer effektivt om også tiden hvor man sover mens toget står stille, kunne brukes til å reise. Dette kan oppnås ved å kjøre gjennomgående nattog fra Oslo til Nordland.

De vil da starte såpass tidlig at ingen trenger å legge seg før togavgang, og de kommer fram slik at ingen trenger å sove mer etter togankomst. 

Jeg foreslår ett nattog Oslo–Bodø og ett Oslo–Mo i Rana.

Toget til Bodø betjener også Mosjøen og Mo i Rana, slik at reisende til disse to byene kan velge mellom en ettermiddagsavgang fra Oslo med tidlig ankomst og en kveldsavgang med ankomst på formiddagen.

Siden begge disse relasjonene har en reisetid som er lengre enn en normal natts søvn, er det viktig å redusere reisetiden. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å unngå togbyttet i Trondheim, og legge opp til at togene ikke stopper underveis i «sovetiden». 

Togene får dermed ett betjeningsområde i sør og ett i nord, og mellom betjeningsområdene kjører togene direkte. 

Betjeningsområdet i syd bør være Oslo–Lillehammer for begge togene. For toget som ender i Mo i Rana, bør betjeningsområdet i nord være Grong–Mo. For toget som går helt til Bodø, bør betjeningsområdet i nord være Mo–Bodø (samt Mosjøen). 

Den raskeste relasjonen Oslo–Bodø har i dag ca. 36 stopp, som reduseres til ca. 10 stopp med de foreslåtte betjeningsområder. Dette bør gi en reisetidsbesparelse på ca. 45 minutter, kanskje mer. Dette kombinert med lokbytte i stedet for togbytte i Trondheim vil gi en reisetid Oslo–Bodø på litt over 16 timer med dagens infrastruktur.

Avgangs- og ankomsttider kunne da f.eks. være fra Oslo S ca. kl. 19 med ankomst Fauske litt over kl. 10 og Bodø ca. kl. 11.

Den raskeste relasjonen Oslo–Mo i Rana har i dag ca. 27 stopp, som reduseres til ca. 10 stopp. Dette bør gi en reisetidsbesparelse på ca. 30 minutter, kanskje mer. 

Avgangs- og ankomsttider kunne da f.eks. være fra Oslo S litt før kl. 21 med ankomst Mosjøen ca. kl. 9 og Mo ca. kl. 10.

Med sovetiden mer midt på reisen, vil det bli en mer behagelig reise for dem som ikke reiser mellom togets endepunkter. Dessuten blir reisen mye mer avslappende når man vet at man ikke må bytte underveis.

Reisetidsbesparelser i framtiden

Framtidige infrastrukturforbedringer vil gjøre disse tidene kortere. Rundt 2025 bør dobbeltspor til Hamar være ferdig, noe som reduserer ovennevnte tider med ca. 25 minutter. 

For Nordlandsbanen blir det sannsynligvis delvis elektrifisering med batteridrift på mellomliggende strekninger. Da trengs ikke lokbytte, og elektrisk drift gir vanligvis noe kortere reisetid enn dieseldrift.

På lengre sikt er det også håp om dobbeltsporutbygging i Trøndelag slik som KVU Trondheim–Steinkjer anbefalte. Et nattog som ikke stopper på denne strekningen og i tillegg trafikkerer strekningen midt på natten hvor det er få andre tog, bør kunne spare en knapp time, i forhold til i dag. Støren–Trondheim bør også få dobbeltspor, som kan gi en besparelse på 20–30 minutter. 

Da kan Oslo–Mo i Rana få en reisetid ned mot en «normal» nattogstrekning, dvs. avreise ca. kl. 22 og ankomst ca. kl. 08. Tilsvarende kan toget til Bodø starte i 20-tiden og være framme i 10-tiden. 

Mest egnede kollektive reisemåte i pandemi-tider

I en sovekupé er man vanligvis alene eller sammen med sitt reisefølge. Dette til dramatisk forskjell fra fly, hvor hundrevis sitter tettpakket i et eneste stort rom. 

COVID-19 blir ikke den siste pandemien i verden, så det er lurt å legge til rette for et transportsystem som kan fungere også i slike tider.

Det er mange gode grunner for å opprette flere nattog-relasjoner! 
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS