Du er her

DEBATT:

Edruelighet og regneferdigheter

Finansmannen Øystein Stray Spetalen og TØI-forsker Lasse Fridstrøm er rykende uenige om hva staten tjener eller taper på storsalg av avgiftsfritatte elbiler. Et stort antall e-poster er distribuert med til dels sterke karakteristikker. Nå offentliggjør Samferdsel den viktigste korrespondansen ...

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Spetalen og Fridstrøm har de siste dagene hatt en omfattende epostkorrespondanse med bakgrunn i at Spetalen i flere sammenhenger i ulike media har regnet på hvor mye det koster staten å frita elbiler for avgifter, noe Fridstrøms kommenterte i en artikkel i Samferdsel nr. 2/2014. Spesielt blir Tesla Model S brukt som eksempel. Spetalen sier han har spredt e-postene til et stort antall mottakere.

Både Spetalen og Fridstrøm ønsker imidlertid at argumentasjonen i mailutvekslingen skal gjøres offentlig slik at alle kan ta del i den.

For å få med seg mest mulig av bakgrunnen for argumentasjonen, kan det være nyttig å se/lese dette:

 

Spetalens regnestykke presenterer han selv slik:

Litt enkel matematikk:

Skatteutgift for felleskapet ved tap av engangsavgift på en TESLA vs en tilsvarende bensinbil er NOK 700 000. Skatteutgift for fellesskapet ved tap av bompenger, årsavgift, drivtstoffavgift over bilens levetid er NOK 30 000 x 10 år, dvs. NOK 300 000.  Totalt skatteutgift for felleskapet per Tesla som blir solgt er NOK 1 000 000.

 50 000 Teslaer x 1.000.000 = NOK 50 milliarder.

Håper du tar med dette regnestykket i ditt edruelige regnestykke slik at man kan forsvare min enkle matematikk. Jeg har for øvrig blindkopiert inn ca 15 000 mailadresser slik at de kan se at min matematikk er korrekt.

Hilsen Øystein Stray Spetalen

 

Fridstrøm (F) kommenterer i en mail i flere punkter Spetalens (S) regnestykke. I det nedenstående kommenterer Spetalen punkt for punkt Fridstrøms fremstilling.

F: Hei Øystein!  

Det er følgende fæle feil med regnestykket ditt.

1) Du regner ut hva det vil koste staten å ha 50 000 elbiler i Norge, og regner som om alle elbiler er Tesla Model S, eller liknende. I realiteten er Tesla Model S den mest atypiske elbilen som finnes. Ingen andre elbiler er i nærheten mht størrelse, motorytelse, utstyr, mv, og Teslaene utgjør da heller ikke (i 2013) mer enn en fjerdedel av elbilsalget, i januar 2014 bare 12 %.

S: Jeg har hele tiden kun referert til Tesla som et eksempel.  Hver Tesla har en skatteutgift (definert uttrykk av Finansdepartementet) på ca NOK 700 000, se vedlegg for utregning jeg har oversendt.  Dersom det selges 50 000 Teslaer i Norge er skatteutgiften for felleskapet 50 milliarder NOK.  I tillegg kommer ca 300 000 NOK i skatteutgift over bilens levetid (se utregning nedenfor).

F: 2) Du regner som om alternativet til Teslakjøperne er en bil til kr 1,4 mill inkl engangsavgift. I realiteten er alternativet for de aller fleste en bil i omtrent samme prisklasse, dvs kr 500-700 000, hvorav engangsutgiften utgjør 200-300 000 kr, ikke kr 700 000, som du forutsetter.

S: Jeg har igjen, med referanse til det jeg har påpekt ovenfor, brukt et eksempel på hva skatteutgiften for fellesskapet er per solgte Tesla.  Den er ca. NOK 700 000 i engangsavgift og i tillegg NOK 300 000 i skatteutgift over bilens levetid .

F: 3) Du regner kr 30 000 i året i unngåtte bompenger, årsavgift og drivstoffavgift.  Bompengefritaket utgjør neppe mer enn kr 10 000 i gjennomsnitt pr elbil, mer typisk kr 5-6 000. Årsavgiftsreduksjonen er ca kr 2500 eller 3000 sml med henh. bensin- og dieselbiler. Og drivstoffavgiften utgjør ca kr 6000 pr år, inkl moms, for en gjennomsnittsbil. Da er både ’vegbruksavgiften’ og ’CO2-avgiften’ på drivstoff innregnet. I alt maks kr 20 000 pr år, ikke 30 000 som du påstår.

S: I storbyene erverver de fleste el-biler for å kjøre i kollektivfeltet og for å unngå bompenger.  Hver passering av bomringen inn og ut av OSLO/Bærum er ca 40 NOK pr gjennomkjøring.  Tapte bompenger beregnes til ca NOK 12 000, drivstoff til ca NOK 8000, årsavgift NOK 3000, gratis parkering til NOK 20 pr dag som tilsvarer NOK 7000 pr år. og i tillegg kommer gratis strøm.  Dette gir ca NOK 30 000 i skatteutgift for fellesskapet pr elbil per år.

F: 4) Du har kanskje hørt om forskjellen mellom beholdninger og strømmer, eller mellom nåverdi og årlig avkastning….? Men her blander du sammen strømmer og beholdninger i en herlig lapskaus, ved at du akkumulerer strømmene av skattefordeler gjennom bilens levetid, til ett engangsbeløp, og sammenlikner dette med landets daglige forbruk av råolje, en strøm på 125 000 fat.

S: I Norge har avgiftsøkningen historisk fulgt inflasjonen.  Bompengene inn og ut av Oslo, parkeringsavgifter og drivstoffavgiftene har steget langt raskere enn inflasjonen de siste 10 årene.  Dermed kan man med bakgrunn i historisk beskatning av personbilen i Norge gange de årlige skatteutgiftene til felleskapet på NOK 30 000 pr. år med bilens levetid.

F: 5) Du presenterer dette sterkt tendensiøse regnestykket ved å si at vi for 50 mrd kr sparer under 1 prosent av vårt oljeforbruk. Men de 50 000 elbilene du har regnet med, vil utgjøre bare 2 % av personbilparken i Norge. Ikke så underlag da, kanskje, at oljebesparelsen bare utgjør en snau prosent? Personbilene er tross alt ikke alene om å bruke oljeprodukt – grovt regnet legger de vel bare beslag på rundt en tredjedel av landets oljeforbruk.

S: 50 000 bensindrevne biler med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på12 900 km vil samlet bruke under 1000 fat olje pr dag.  Norges oljeforbruk er ca 125 000 fat per dag.  Å subsidere 50 000 elbiler, sett bort fra statens tap på unndragelse av engangsavgiften ved kjøp, med 1,5 milliarder pr år er dårlig samfunns- og miljøpolitikk.  Dersom du ønsker å se utregningen kan den oversendes og kontrolleres av Frederic Hauge.

F: Her er mitt sjenerøse tilbud om et mer etterrettelig regnestykke:

Anta at elbilene i gjennomsnitt er omtrent som bensin- og dieselbilene. De 5,5 % som elbilene utgjorde av nybilsalget i 2013, ble dermed fritatt for 5,5 prosent av engangsavgiften (egentlig 5,5/105,5), hvis proveny utgjorde ca 21 mrd ifølge statsbudsjettet. Tilsvarende blir de 0,8 % som elbilene utgjorde av bilparken (ved årets slutt), fritatt for ca 0,8 % av årsavgiften og drivstoffavgiften, på henh 10 og 18-20 mrd. I alt utgjør dette 1,1 + 0,08 + 0,16 mrd = 1,34 mrd kr.   

S: Dette regnestykket sammenblander 4 til 6 ukjente faktorer inn i likning uten å definere konstanter.

F: Da har jeg trolig tatt godt i, fordi elbilene gjennomsnittlig er noe mindre enn bensin- og dieselbilene og dermed også erstatter små bensin- og dieselbiler oftere enn store, og fordi elbilene ikke er helt fritatt for årsavgift.

I tillegg kommer momsfritaket, som, hvis vi regner kr 50 000 pr elbil i 2013 utgjør ca 400 mill kr, og bompenge- og fergefritak på 100-200 mill kr.  I alt blir dette 1,8-2 mrd pr år.

 Det er store tall, ja vel, men likevel et par størrelsesordener mindre enn dine….

S: En billigvariant av en elbil vil koste fellesskapet ca 100 000 NOK i tap av engangsavgifter og ca 300 000 NOK over bilens levetid.  Den samlede skatteutgiften for fellesskapet er dermed ca 400 000 NOK for en billigutgave av en elektrisk bil.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS