Du er her

  • Hjem
  • /
    2011
  • /
    Nr 9
  • /
    Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

Står vi nå foran en tid hvor vi vil opp­leve at mennesker i hopetall vil velge å la bilen stå og heller satse på andre fremkostmidler? Ja, hevder Dr. Peter Harrop i denne artikkelen. Han forutser en elektrifisering av persontransporten, og han sikter da slett ikke bare til elek­triske biler. I tillegg mener han å kunne fastslå at det finnes et metningspunkt for antall personbiler i et samfunn – et «Peak Car».

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Illustrasjon: Samferdsel
 Dr. Peter Harrop er styreformann i IDTechEx Ltd., en organisasjon med kontorer i USA, England og Tyskland. De fokuserer blant annet på analyse av markedene innen elektronikk- og batteriteknologi. p.harrop@IDTechEx.com

AV DR. PETER HARROP

Alle kjenner uttrykket «peak oil», men nå har også «peak car» dukket opp. Selv om vi nå vil kunne glede oss over årtier med raskt økende salg av elektriske kjøre­tøy, som begynner med hybridenes tiår, vil behovet for enda flere biler totalt komme til å synke.

I mange land har vi allerede nådd «peak car» med tanke på bilhold, men taket for antall bilreiser per person, synes også mange steder å være nådd – selv om, selvfølgelig, utviklingen i de landene som nå vokser frem som økonomiske maktsentra, midlertidig vil kompensere for dette. Likevel, veldig mange kommer til å bo i overbefolkede byer med gater nesten uten plass til flere biler.

University of California i Berkeley har konstatert at økende velstand ikke fører til øket bilhold når årsinntekten overstiger $ 30 000, selv i land med massevis av plass. Økningen i bilhold stanser og når en topp (it peaks). Noe tilsvarende vil høyst sannsynlig skje i de landene som nå vokser frem som nye økonomiske makter.

I 2004 registrerte USA, Storbritannia, Frankrike, Australia og Sverige starten på en utvikling hvor det antall kilometer en gjennomsnittsperson tilbakelegger i bil per år, synker. I Storbri­tannia har dette tallet sunket 5 % siden 2004, og i Australia har bil­bruken fortsatt å synke i alle byer.

Demografi
Japan, med verdens eldste befolkning, var det første landet som nådde «peak car», metningspunktet, i 1990-årene. Befolkningen eldes, og pensjonister kjører ikke til jobben. I land som USA kan utgifter til helse­stell bli overveldende, slik at det blir lite igjen som disponibel inntekt for folk flest. En av de elektriske kjøretøyenes positive egenskaper, er muligheten til fortsatt mobilitet for funksjons­hemmede, eldre og overvektige, også i nedgangs­tider. Det økende antallet mennesker i disse gruppene vil mer sannsynlig ha en elektrisk rullestol eller et annet elektrisk kjøretøy som de kan bruke til, i og fra butikken, enn en bil.

Slike kjøretøy er nå inne i sitt andre tiår med sterkt voksende salg. I en IDTechEx-rapport analyseres markedsutsiktene for denne typen kjøretøy, men også for alle andre elek­triske biler. I rapporten anslås det at et årlig salg på 1,3 millioner elektriske kjøretøy for eldre, overvektige og uføre vil vokse til 3,1 mil­lioner i 2022. Dette er bare en ren fremskriving basert på utviklingen vi har sett med tanke på økende alder, flere uføre og et økende antall overvektige.

For yngre voksne, ser vi også at flere velger en elektrisk scooter eller elektrisk sykkel iste­denfor bil, men også at de i økende grad arbei­der hjemmefra. De kan også overvinne rush­tidskøene og spare penger ved hjelp av slike kjøretøy. I en IDTechEx-rapport anslår man et globalt marked på rundt 5,9 milliarder dollar allerede i 2015. Et stort marked for hybrid-motorsykler (el-og bensindrift red. anm.) antas også å vokse frem.

Livsstil
Den største reduksjonen i bilbruk i USA ser man blant dem som er yngre enn 35 år. Andelen 17-åringer med førerkort har sunket fra rundt 75 % til 50 % siden 1998. Amerikanere i 20-årene kjører ikke lenger mer enn gjennom­snittet, tvert imot. De kjører mindre. Mange søker til leiligheter i sentrale bystrøk, de hand­ler på Internett, de arbeider hjemmefra og bor i områder lagt til rette for gående med tilgang til offentlig transport. Og i økende grad bruker de tiden på sosiale medier istedenfor å gå ut for å treffe folk.

Ved University of West England har man registrert en tilsvarende trend i Storbritannia, hvor bilholdet blant yngre mennesker også har nådd et metningspunkt. Sykkelbruken øker, stimulert av et stort antall sykler som lett kan leies på gaten (bysykler).

Bilavhengigheten reduseres samtidig som det offentlige transporttilbudet forbedres. Her spiller de stillegående og komfortable elektriske bussene og drosjene en viktig rolle. Man forut­ser et stort marked for helelektriske og hybride buss-og taxi-løsninger.

Vi befinner oss nå i en tid med et økende misforhold mellom tilbud og etterspørsel hva angår veikapasitet, parkeringsplasser og servi­cetilbud – med køprising og bannlysing av biler i bysentrene som konsekvens. For å stimulere folk til å bruke den nye T-banen i Beijing, har myndighetene satt et tak på 20 000 nye biler per måned. I land som Kina, India og Filippi­nene vil det ikke være fysisk mulig å tillate store deler av befolk­ningen å kjøre bil.

Økende drivstoff­priser, bilavgifter og forsikringspremier er realiteter som må sees i sammenheng med at mange nå lever med disponible inntekter som ikke øker. Det resulterer i at flere reiser kollektivt eller går over til el-sykler. Hver andre sykkel som selges nå i Nederland, er elektrisk. Detaljene finnes i rapporten «Light Electric Vehicles 2011–2021».

Akselererende forandring
Selv om Brookings Institution i Washington DC påpekte mye av dette i rapporten «The Road… Less Traveled» i 2008, forutså man ikke at uventede tilbakeslag – som den globale, økono­miske nedturen, tsunamien i Japan og mulighe­ten for enda en økonomisk nedtur – kan ha en akselererende effekt på forandringer, inkludert slike vi snakker om her. IDTechEx har måt­tet erkjenne at den elektriske bilindustrien har mistet et år, grunnet forsinkede lanseringer av viktige hybrid-og elektriske biler og dermed manglende evne til å møte etterspørselen. Men samtidig er det full fart i salget av elektriske sykler, drosjer, busser og kjøretøyer for funk­sjonshemmede. Her er det ingen nedgang å spore. Det er også en økende interesse for elek­triske og hybride off-road-kjøretøyer til fritids-og militært bruk.

Med mer netthandel erstattes privatbilen av elektriske varebiler. Til og med i luften ser vi nå at flere produsenter kan tilby nesten lydløse elektriske fly, og de vil noen steder kunne bli et bra alternativ til bilen, siden de kan lande nesten hvor som helst, dag og natt. Elektriske båter blir stadig mer populære på et voksende nett av innlandskanaler, sjøer og elver hvor bruk av forbrenningsmotorer forbys. Noen slike fartøy kan frakte 150 mennesker, andre er små, private båter. De ferdes i stillhet, og mange utnytter også solenergi.

Analytikere ved IDTechEx vil derfor ikke lenger si at elektriske biler vil utgjøre mer enn halvparten av markedet for elektriske kjøretøy de kommende ti år. Det ser mer ut til at det blir behov for færre elektriske biler, men flere alter­native kjøretøy. Biler vil utgjøre mindre enn halvparten av salget, målt i verdi.

I år (2011, red. anm.) vil det ikke bli solgt mer enn 785 000 elektriske biler globalt, inklu­dert hybridbiler. Men det vil bli solgt mer enn 35 millioner elektriske kjøretøy av andre typer, og sammensetningen endres raskt. Elektriske kjøretøy for bruk av politiet, militæret og sik­kerhetstjenester samt luft-og sjøfartøy, vil åpne for et stort nytt marked for hybridløsninger og utstyr for disse, eksempelvis spesialkonstruerte rekkeviddeforlengere (range extenders) som ensylindrede stempelmotorer, mikro-turbiner eller små brenselceller. I tiåret frem til 2021 ser IDTechEx for seg at dette marked globalt vil vokse til godt over 60 milliarder dollar – men mest for biler og kjøretøy av tilsvarende stør­relse fordi det vil bli et enormt marked for kjø­retøyer med hel-eller delelektrisk drift.

Referanser
Alle er rapporter fra IDTEchEx Ltd.: «Electric Vehicles 2012–2022» «Light Electric Vehicles 2011–2021» «Electric Buses and Taxis 2011–2021» «Electric Aircraft 2011–2021» «Marine Electric Vehicles 2011–2021» «Electric Vehicles for Military, Police and Security 2011–2021» «Range extenders for Electric Vehicles 2011–2021»

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS